ST-29 Activități practice (lucrări de construcții)

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 2
Titular:
conf. Liviu Gligor
Obiective:
Activitatea practica este un supliment aplicativ menit să întregească cultivarea deprinderilor practice ale studenților și instruirea în meșteșuguri tradiționale, schimburi culturale între participanți și angajarea responsabilă în atingerea a unui obiectiv practic materializat printr-un obiect construit.
Conținut:
Activitatea urmărește prin specificul acesteia contactul cu un subiect real pe baza unui proiect cu finalitate constructiva, cu tema convenita in colaborare cu terți - instituții sau persoane individuale - implicand materiale si mestesuguri traditionale. In prima parte studentii lucreaza in colective mici la proiectul privind conservarea si punerea in valoare a unui obiect de patrimoniu construit, pentru ca apoi aceeași studenți să realizeze executia efectivă a lucrărilor.
Activitatea practica concretizeaza elementele teoretice si intregeste mesajul didactic transmis la cursul "Materiale si procedee constructive" desfasurat in semestrele 3 si 4. Studentii sunt instruiti a intelege si chiar deprinde prin participare directa, modalitatile de punere in opera a materialelor traditionale si solutiile constructive aferente; finalitatea activitatii practice este un obiect conservat, pus in valoare sau construit in scop didactic, pentru a dezvolta studentilor capacitatea de a asimila, transmite si a aprecia responsabil si profesionist, rezultatul unui proces constructiv in mediul specific patrimoniului construit.
Colaborarea cu specialisti si institutii de profil este o conditie indispensabila a aplicatiilor practice, ca si schimbul de experienta cu alte colective de studenti in cadrul aplicatiei.
Metoda de predare:
Prelegeri ale unor specialisti in domeniu, , instruiri demonstrative. Consultanta pentru elaborarea proiectului. Indrumare directa la punctul de lucru pentru execuția lucrărilor de construcții.
Mod de evaluare:
Evaluarea activitatii pe parcurs (prezentarea in colectiv, pe grupuri de lucru, a rezultatelor documentarii si a proiectului). Evaluarea rezultatului final (calitatea lucrărilor executate).
Bibliografie minimală:
Conform cu tema de proiect elaborata in comun cu institutii de profil si specialisti in domeniu.
Observații:
Tematica difera anual, in functie de ofertele, capacitatea si proiectele institutiilor si specialistilor angajati in cooperare.