ST-89 Detaliere de arhitectură (2)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul III, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3
Fișa disciplinei:
FA-A ST-89 Detaliere de arhitectura (2).pdf
Departament:
Științe tehnice
Titular:
conf.dr.arh. Anamaria Mortu
Limba de predare:
română
Obiective:
Enunțarea, înțelegerea și însușirea principiilor de concepere a subansamblurilor arhitecturale, în relație cu particularitățile spațiului construit și cu cerințele arhitecturale ale acestuia
Relația ansamblu - funcțiune – material
Integrarea detaliului în conceptul architectural
Identificarea modalităților de evaluare și alegere a rezolvării optime ținând cont de condițiile de team și de acțiunea agenților de mediu și antropici
Conținut:
I - Principii pentru proiectarea scărilor și rampelor, în construcții; elemente teoretice fundamentale.
Scara, subansamblu arhitectural integrat. Cerințe funcționale conform legislației Materiale și alcătuiri specifice, curente pentru scări; studii de caz. Principii de detaliere arhitecturală. Domenii de utilizare
II - Învelitorile ca parte a componentei înclinate a anvelopei; elemente teoretice fundamentale; fizica construcțiilor aplicată. Cerințe de calitate pentru proiectarea învelitorilor eficiente termo - higro - energetic. Învelitori cu hidroizolație; analiza principalelor componente ale acestora; materiale și alcătuiri tradiționale și moderne. Principii de detaliere arhitecturală. Domenii de utilizare
III – Învelitori pe șarpante: elemente teoretice fundamentale; cerințe de calitate pentru proiectarea învelitorilor eficiente termo - higro - energetic. Analiza principalelor componente ale acestora alcătuiri specifice în soluții tradiționale și moderne. Principii de detaliere arhitecturală. Domenii de utilizare
IV - Tâmplării în construcții; elemente teoretice fundamentale; cerințe de calitate la proiectarea lor. Tâmplării tradiționale și moderne. Tâmplării performante termo - higro - energetic și acustic
Principii de detaliere arhitecturală. Domenii de utilizare
Metoda de predare:
curs
Mod de evaluare:
nota minimă de promovare a examenului este rezultatul răspunsurilor la verificările pe parcursul cursului (30%) și a răspunsului la examenul programat în sesiune (70%). Nota minimă pentru promovarea disciplinei este condiționată de obținerea cel puțin a notei 5 (cinci) nerotunjite.
Bibliografie minimală:
Noțiuni de proiectare a scărilor, la clădiri cu funcțiuni civile, arh. Ana-Maria Dabija EUIM 2006
Noțiuni de proiectare a tâmplăriilor, la clădiri arh. Ana-Maria Dabija EUIM 2006
Catalog subansambluri pentru fațade termoizolate arh. Radu Sfinteș & CTA, EUIM 2018
Batir - manuel de la construction Rene Vitone PPUR Press Polytechniques 2010
Graphic Standards Ramsey & Sleeper ed. Wiley&Sons 2000
Technique de construction des escaliers Willibald Mannes, ed.Eyrolles 1999
Details... Details Klaus Esser, ed. Hoffmann Jr, Solingen 1975
Roof Construction Manual Schunck, Oster et. al. Birkhauser Edit Detail 2003
Pratique de la Construction des Batiments Martin Mittag, Ed. French & European Pubns 1983
Finisaj- partea a II-a arh.Alexandru Stan curs IAIM ed. 1989
Addenda la cursul de Finisaj Alexandru Stan & Ana-Maria Dabija
Indicator tehnic în construcții Victor Asquini, ed. 1938, 1942, 1946, 1947
Curs Construcții Institutul de Arhitectură Ion Mincu Zacopceanu A
Curs Construcții Institutul de Arhitectură Ion Mincu Florin Teodorescu
Curs Construcții Institutul de Arhitectură Ion Mincu Dorian Hardt 1980
Detalii de construcții Dorian Hardt
Detalii de finisaj Dorian Hardt
Curs construcții și finisaj Florin Teodorescu
Breviar termeni în arhitectură Dorian Hardt