ST-89 Detaliere de arhitectură (2)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul III, sem 2, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3
Departament:
Științe Tehnice
Titular:
prof.dr.arh Ana-Maria Dabija

modifică