UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
Anul II, sem 1, 2018-2019 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

ST-64 | Noțiuni de proiectare a structurilor de rezistență (1)

Departament: Științe Tehnice
Titular:
lect.dr.ing. Basarab Cheșcă
Colectiv:
lector.dr.ing. Basarab CHESCA
Obiective:
Obținerea cunoștințelor de baza necesare pentru concepția științifică, proiectarea, alcătuirea constructivă și folosirea rațională, optimă a elementelor de construcții și a grupărilor acestora în cadrul concepției de ansamblu a clădirii, determinată de un complex de date fizice și economice. Cursul cuprinde în același timp o tratare sintetică și unitară a concepției structurilor din lemn si otel sub aspectul: funcțiune, material, structură, ca și elemente de mecanică și alcătuirea constructivă a elementelor și structurilor din lemn. Există, totodată, și unele preocupări privind interdependența dintre structură și condițiile ei de realizare: tehnologie, organizare, economie.
Urmarirea cursului asigura premizele pentru:
1. Intelegerea proprietatilor fizico-mecanice ale materialor structurale: lemn si otel;
2. Capacitatea de a conforma si de a dimensiona elementele structurale a unei structuri simple din lemn sau otel;
3. Capacitatea fundamentarii unei decizii referitoare la alegerea unui sistem structural simplu din lemn sau din otel;
4. Intelegerea prevederilor principalelor coduri de proiectare structurale;
Conținut:
Constructii din lemn. Criterii de proiectare a structurilor din lemn. Incărcări; comportarea structurilor din lemn sub încărcări; proprietățile lemnului pentru construcții; lemnul lamelar încleiat.
Rezistența secțiunilor și a elementelor din lemn; întindere, compresiune, încovoiere, forfecare; interacțiuni; rezistența elastică;
Structuri plane și spațiale din lemn; planșee din lemn; pereți structurali din lemn; conexiuni.
Construcții din oțel. Bazele proiectării structurilor din oțel. Analiza globală a structurilor. Rezistența secțiunilor și a elementelor din otel; întindere, compresiune, încovoiere, forfecare; interacțiuni; rezistența elastică, rezistența plastică; flambaj, voalare.
Structuri triangulate. Elemente compuse comprimate. Conexiuni.
Metoda de predare:
Prelegeri teoretice ilustrate cu exemple de elemente și construcții.
Mod de evaluare:
Aplicatie seminar (30%)
Evaluare finală (70%)
Bibliografie minimală:
Bibliografie minimal:
Eurocode 3, Calculul structurilor metalice – exemple de calcul;
Eurocode 5, Calculul structurilor din lemn – exemple de calcul;
M. Darie, Constructii din lemn
D. Mateescu, Clădiri înalte cu structuri din otel
*** Articole din reviste si cursuri de construcții din biblioteca UAUIM
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/