ST-112 Detaliere de arhitectură (2)

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul III, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C+1L | Credite ECTS: 3
Departament:
Științe Tehnice
Titular:
asist.dr.arh. Oana Mihăescu