ST-51 Inginerie structurală

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 3

Fișa disciplinei

Titular:
lect.dr.ing Basarab Cheșcă
Colectiv:
asist.drd.ing. Andra Covaleov asist.drd.ing. Gabriel Danila
Obiective:
Cursul este destinat studenților arhitecți-urbanisti care urmăresc obtinerea cunostintelor de baza necesare pentru conceptia stiintifica, proiectarea, alcatuirea constructiva si folosirea rationala, optima a elementelor de constructii si a gruparilor acestora in cadrul conceptiei de ansamblu a cladirii, determinata de un complex de date fizice si economice. Cursul cuprinde in acelasi timp si elemente de mecanica, statica si de rezistenta materialelor, care conduc la o prezentare sistematica si unitara a problemelor ingineriei structurale, facilitand intelegerea problemelor fundamentale ale disciplinei.
Urmarirea cursului asigura premizele pentru:
1. Intelegerea proprietatilor fizico-mecanice ale materialelor structurale: beton, beton armat, beton precomprimat, zidarie, lemn si otel;
2. Capacitatea de a conforma si de a dimensiona elementele structurale a unei structuri simple;
3. Capacitatea fundamentarii unei decizii referitoare la alegerea unui sistem structural simplu ;
4. Intelegerea prevederilor principalelor coduri de proiectare structurale;
5. Capacitatea de a utiliza principalele coduri de proiectare structurala din domeniul : incarcarilor, constructiilor din zidarie de caramida, beton armat, lemn si din otel
Conținut:
Noțiuni fundamentale. Clasificarea construcțiilor. Alcătuirea generala a clădirilor. Alcătuirea generala a structurilor.
Agenți, acțiuni, forte. Noțiunea de forța ca mărime vectoriala. Noțiunea de moment al unei forte. Compuneri de forte si momente.
Efectele sistemelor de forte asupra structurilor si a elementelor de structura. Deformații. Echilibrul solidului rigid cu legături. Axioma legăturilor. Reazeme. Controlul alcătuirii structurilor.
Comportarea barei drepte (grinda) sub încărcări. Întindere, compresiune, încovoiere, forfecare; torsiune;
Relații diferențiale între încărcări și eforturi. Diagrame de eforturi secționale pe grinzi și stâlpi.
Comportarea plăcii plane încărcate cu forte perpendiculare pe plan (dala), respectiv cu forte in planul sau (perete plin).
Materiale pentru structuri. Lemnul, otelul, betonul simplu, betonul armat, betonul precomprimat, zidăria de cărămida simpla, respectiv armata.
Terenul de fundare. Clasificarea pământurilor. Terenul artificial de fundare. Principiile de calcul ale terenului de fundare.
Încărcări si alte acțiuni care solicita construcțiile curente.
Evaluarea încărcărilor gravitaționale pentru o construcție in cadre P+2-4E, din beton armat.
Acțiunea cutremurului. Încărcări seismice. Evaluarea severității cutremurelor. Efectele cutremurelor asupra construcțiilor. Evaluarea forțelor seismice.
Evaluarea încărcărilor orizontale pentru o construcție in cadre P+2-4E din beton armat. Predimensionarea elementelor structurale: plăci, grinzi, stâlpi, fundații.
Siguranța structurala-avariere. Performanta structurala. Verificarea siguranței structurale.
Aplicații:
Compunerea si descompunerea forțelor. Calculul centrului de greutate al unei figuri plane.
Calculul reacțiunilor pentru o grinda simplu rezemată.
Diagrame de eforturi secționale.
Dimensionarea si verificarea elementelor unei structuri simple din lemn sau otel.
Predimensionarea elementelor de beton armat.
Calculul elementelor din beton armat solicitate la încovoiere
Metoda de predare:
Prelegeri teoretice ilustrate cu exemple de elemente si constructii.
Aplicatii practice indrumate, constand in exemple de calcul si proiectare.
Mod de evaluare:
Prezenta la seminar (10%) + elaborarea aplicațiilor (30%) + evaluare finala (60%).
Algoritmul de notare se aplica in conditiile in care se obtin cel putin notele minime (5-cinci) pentru promovarea atat a aplicatiilor practice, cat si a evaluarii finale.
Bibliografie minimală:
P. Mazilu Rezistenta Materialelor;
Fl. Macavei Statica Constructiilor;
R. Petrovici Teoria Structurilor – partea I, II
Eurocode 3 Calculul structurilor metalice – exemple de calcul;
Eurocode 5 Calculul structurilor din lemn – exemple de calcul;
M. Darie Constructii din lemn
D. Mateescu: Clădiri înalte cu structuri din otel
*** Articole din reviste si cursuri de construcții din biblioteca UAUIM