ST-68 Construcții (1)

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 2
Titular:
lect.dr.arh Ioana Șerbănescu
Colectiv:
Lect.dr.arh. Monica Muresanu, asist. dr. arh. Oana Pavăl
Obiective:
Cunoașterea limbajului tehnic specific care presupune atât abilitatea de a utiliza terminologia de specialitate cât și dezvoltarea vocabularului tehnic.
Analizarea esteticii materialelor și a caracteristicilor lor, studierea diferitelor materiale utilizate pentru zidării – piatră, cărămidă plină, blocuri ceramice cu goluri, etc, utilizarea acestora ȋn istorie și ȋn prezent. Studierea particularitătilor estetice a betonului aparent și a structurilor din beton armat.
Înțelegerea și formarea unei logici constructive pornind de la sistemele constructive și materialele studiate în cadrul cursului. Capacitatea de a ȋnțelege calitațile și limitările materialelor și ale sistemelor constructive studiate. Abilitatea de a corela și alege materiale și sisteme constructive ȋn funcție de context dar și deprinderea de a ȋnțelege și analiza detalii de arhitectură. Abilitatea de a reprezenta grafic conform standardelor și normelor tehnice.

Conținut:
Conținut curs:
- Introducere. Prezentarea generala a disciplinei. Materiale pentru zidării.
- Istoria sistemului constructiv cu zidarie portantă.
- Tipuri de țesere a zidăriei. Exemple și analize de imobile contemporane, istorice, spații publice, mobilier urban etc
- Tehnica execuției zidăriei portante – reguli de proiectare și punere ȋn operă.
- Elemente componente ale sistemului constructiv – particularități și detalii
- Caracteristici ale imobilelor istorice din zidărie. Detalii de arhitectură specifice
- imobilelor istorice. Finisaje și materiale compatibile. Exemple de intervenții contemporane pe imobile istorice.
- Betonul ca material structural, istoricul structurilor de beton armat.
- Tipuri de structuri de beton armat, studii de caz și analizarea unor detalii de execuție aferente unor imobile contemporane.
- Caracteristici ale structurilor din beton armat. Elemente componente și principii de proiectare și execuție. Betonul prefabricat, studii de caz.
Conținut Lucrări:
- Noțiuni introductive și de reprezentare - desenul tehnic de execuție
- Proiectarea unei construcții cu zidărie portantă
- Proiectarea unei construcții cu structură de beton armat.
- Analizarea unor imobile cu zidărie portantă/ structură din beton armat
Metoda de predare:
Prelegeri susținute de conținut multimedia.
Mod de evaluare:
Lucrări practice pe parcursul semestrului.
Bibliografie minimală:
- Crișan, R.(2012) Construcții din zidărie și beton armat, Editura Universitară Ion Mincu;
- Ed. Deplazes, Andrea (2005) Constructing Architecture, Birkhauser;
- Pfeifer, Ramcke, Achtziger (2001) Masonry Construction Manual, Birkhauser
Observații:
- Bibliografia orientativă
- Beall, Christine, Jaffe, Rochelle (2003), Concrete and Masonry Databook, McGraw-Hill;
- Belz, Walter (1999) Atlante della muratura, vol 3 din Grande atlante di architettura, UTET;
- Brookes, Alan, Maarten, Meijs (2008) Cladding of Buildings, 4th edition, Taylor & Francis;
- Chudley, R., Greeno, R. (2006) Building Construction Handbook, 6th edition, Elsevier;
- Crișan, R.(2012) Construcții din zidărie și beton armat, Editura Universitară Ion Mincu;
- Ed. Deplazes, Andrea (2005) Constructing Architecture, Birkhauser;
- Hendry, A., Khalaf, F.(2001) Masonry Wall Construction, Spon Press London and New York;Herzog, Krippner, Lang (2004) Facade Construction Manual; Birkhauser;
- Hodge, John (2006) Brickwork for Apprentices, Elsevier;
- Kind-Barkauskas, F., Polonyi, S., Kauhsen, B., Brandt J. (1995) Atlante del Cemento, UTET;Marshall, Duncan, Worthing Derek, Dann, Nigel, Heath, Roger (2013) The Construction of Houses Routledge London and New York;
- Miller, Mark, Miller, Rex, Leger, Eugen (2004) Complete Building Construction, 5th edition, Wiley Publishing Inc.;
- Macginley, T. (1990) Reinforced Concrete Design Theory and Examples, Spon Press London and New York;
- Nilson, A., Darwin, D., Dolan, C. (2004) Design of Concrete Structures, 13th edition, McGraw-Hill;
- Pfeifer, Ramcke, Achtziger (2001) Masonry Construction Manual, Birkhauser;
- Tomlinson, M. (2001) Foundation Design and Construction, Prentice Hall;
- Wilkinson, Philip (1997) Eyewitness guides vol 58 – Building, Dorling Kindersley Limited;