ST-101 Sustenabilitate și tehnologie în arhitectura de interior

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul IV, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C+2L | Credite ECTS: 4

Fișa disciplinei

Departament:
Științe Tehnice
Titular:
conf. Gabriel Negoescu