ST-101 Sustenabilitate și tehnologie în arhitectura de interior

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul III, sem 1, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C+2S | Credite ECTS: 5

Fișa disciplinei

Departament:
Științe Tehnice
Titular:
conf.dr.arh. Gabriel Negoescu

modifică