UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
Anul I, sem 2, 2019-2020 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

ST-48 | Construcții 1

Departament: Științe Tehnice
Titular:
lect.dr.arh Ioana Șerbănescu
Obiective:
Deprinderea noțiunilor de bază în ceea ce privește materialele de construcție specifice, principiile constructive și alcătuirile de detaliu pentru construcțiile cu structură de zidărie portantă și structurile de beton armat
Conținut:
Construcții din zidărie portantă - introducere, noțiuni tehnice.
Materiale de construcții pentru zidărie portantă: piatră, cărămidă, BCA, blocuri ceramice; mortarul pentru zidărie. Exemple – construcții și amenajări urbane
Principii constructive: regim de înălțime, distribuție pereți portanți (în plan, pe verticală)
Alcătuiri de pereți performante din punct de vedere termic: alcătuiri omogene și complexe
Elemente ale construcțiilor cu pereți portanți: pereți portanți, centură, sâmbure, pereți de compartimentare, planșee, fundații.
Detalii specifice.
Sisteme de acoperire în pantă: șarpante pe scaune și ferme.
Soluții de mansardare.
Beton armat. Alcătuire și caracteristici fizice, mecanice.
Noțiuni tehnologice: monolit - prefabricat.
Tipologii constructive ale clădirilor cu structuri din beton armat.
Elemente portante și neportante specifice structurilor de beton armat.
Structuri speciale de beton armat pentru construcții și amenajări urbane – deschideri mari, libertate de forme
Metoda de predare:
curs pe suport digital (Power Point), prezentări materiale, vizite pe șantiere și la târguri de specialitate
Mod de evaluare:
nota finală - examen test grila (50%), activitate pe parcurs (50%)
Bibliografie minimală:
M. Smigelschi Pereți exteriori cu alcătuire complexă - III 3123
M. Smigelschi și colectiv Proiectarea fațadelor cu elemente prefabricate
D. Hardt, M. Smigelschi Construcții I + II (Breviar UAUIM)
F.D.K. Ching Building Construction Ilustrated III19 TEMPUS
M. Mittag Pratique de la construction des batiments III3 TEMPUS

revista Detail
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/