ST-48 Construcții 1

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Titular:
lect.dr.arh Ioana Șerbănescu
Obiective:
Formarea unei gândiri bazată pe logică constructivă prin integrarea cunoștințelor despre materiale de construcție, sisteme constructive, condiții de mediu și context istoric pentru construcțiile din zidărie și construcțiile din beton armat.
Înțelegerea modului de realizare a construcțiilor, caracteristicilor și limitărilor materialelor de construcție și a terminologiei de specialitate. Concepere detaliilor tehnice și utilizarea desenului tehnic ca mijloc de comunicare.

Conținut:
Noțiuni introductive Construcțiile - ce sunt/cum sunt alcătuite/rolul elementelor constructive.
Materiale de construcție pentru zidării. Principii de realizare a zidăriilor.
Zidăria portantă - principii constructive. Alcătuiri performante din punct de vedere al eficienței energetice.
Piatra - material de construcție și finisaj.
Estetica zidăriei - zidărie de piatră, zidărie de cărămida aparentă. Materiale, mod de realizare,finisare.
Desenul tehnic - instrument de comunicare. Principii de redactare a proiectului de arhitectură.
Exercițiu de proiectare/redactare/detaliere a unei construcții în sistem constructiv zidărie portantă.
Betonul - material de construcție între istorie și modernitate. principii de realizare a construcțiilor din beton armat.
Estetica betonului - beton aparent.
Tipologii constructive ale construcțiilor din beton armat - monolit/prefabricat.
clădiri din beton armat cu deschideri mari.
Principii de realizare a legăturii construcției cu terenul.
Exercițiu de proiectare/redactare/detaliere a unei construcții în sistem constructiv cadre de beton armat turnat monolit.
Zidărie portantă/beton armat - să recapitulăm/să comparăm.
Metoda de predare:
curs pe suport digital (Power Point), prezentări materiale, vizite pe șantiere și la târguri de specialitate
Mod de evaluare:
nota finală - examen test grila (50%), activitate pe parcurs (50%)
Bibliografie minimală:
Crișan ,R (2012) Construcții din zidărie și beton armat
Ed. Deplazes, Andrea (2005) Constructing architecture, Materials/Procesess/Structure Birkhauser
F.D.K. Ching Building Construction Ilustrated III19 TEMPUS
M. Mittag Pratique de la construction des batiments III3 TEMPUS
M. Smigelschi Pereți exteriori cu alcătuire complexă - III 3123
M. Smigelschi și colectiv Proiectarea fațadelor cu elemente prefabricate
D. Hardt, M. Smigelschi Construcții I + II (Breviar UAUIM)
revista Detail