ST-24 Eficiența economică și socială a investițiilor

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul VI, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Fișa disciplinei:
ST-24 Eficienta economica si sociala a investitiilor.pdf
Departament:
Științe tehnice
Titular:
conf. Gabriel Negoescu
Limba de predare:
română
Obiective:
Dobândirea cunoștințelor extraprofesionale necesare desfășurării în condiții optime a profesiei. Înțelegerea contextului economic și juridic în care se desfășoară activitatea de proiectare de arhitectură.
Conținut:
Elemente de eficiență economică a proiectării
Elemente de eficiență economică a procesului construirii.
Elemente de eficiență economică a investiției

Impărțirea activităților umane pe ramuri ale economiei naționale. Specificul ramurii construcțiilor, specificul proiectării ca serviciu. Ocupații, profesii, funcții.
Investiții. Eficiența investițiilor
Moduri de desfășurare a profesiei de arhitect. Angajat și angajator. Noțiuni de dreptul muncii.
Societăți comerciale. Aspecte juridice și economice
Plan de afaceri. Trăsături ale echipei de proiectare. Analize SWOT
Ordinul Arhitecților. Metode de evaluare a costurilor și prețului proiectării. Contractul de prestări de servicii. Contractul de proiectant general. Contractul de consultanță.
Surse de finanțare a investițiilor. Fazele de proiectare și conținutul documentațiilor tehnico-economice ale investițiilor
Intocmirea caietelor de sarcini
Contractul de antrepriză
Metode de evaluare a costurilor și prețului investițiilor.
Indici, indicatori, Antemăsurători
Devize
Evaluarea terenurilor pentru construcții și a construcțiilor
Finanțarea construirii. Analize. Indicatori și indici ai eficienței economice a investițiilor
Executarea științifică a construcțiilor. Metode de mărire a eficienței în construcții.
Metoda de predare:
Curs cu invitați (jurist, economist-contabil, manager de birou de arhitectură, manager de firmă de construcții) Prelegeri ilustrate.
Mod de evaluare:
Examinare orală
Bibliografie minimală:
T Muir, Rance, Collaborative Practice in The Built Environment, E&FN Spon, 1995
Tony Collier, Design, Technology and Development Process, E&FN Spon, 1995
R.M. Belbin, Management Teams; Why they succeed or fail, E&FN Spon
Sir Michael Latham, Constructing the Team
D. Chappell, C. Willis, The Architect in Practice, Blackwell Science, 1992
JJ Scott, Architectural Practice, Butterworths, 1985