ST-102 Introducere în tehnologia arhitecturală

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 3C | Credite ECTS: 3
Titulari:
asist. Alexandra Vișan
lect. Basarab Cheșcă
Obiective:
Dezvoltarea abilităților în înțelegerea modului de funcționare structurală a construcțiilor.
Înțelegerea relației dintre conceptele structural, conformare și detaliere de arhitectură.
Dezvoltarea unei gândiri orientate spre detaliul de arhitectură atât din punct de vedere al valorilor estetice cât și al rezolvărilor constructive.
Calculul preliminar de proiectare – realizarea diagramelor secționale sub încărcări axiale si de încovoiere
Deprinderea folosirii unui limbaj adecvat odată cu însușirea tehnicilor minimale adaptate studenților arhitecți, tehnici de calcul specific ingineresc
Conținut:
Curs introductiv. Noțiuni generale de construcții. Termeni tehnici uzuali. Clădirea ca sistem. Elemente structurale. Elemente nestructurale. Exemplificări. Exigențe esențiale asociate unei construcții
Evoluția structurilor – de la construcțiile megalitice până la templul grecesc
Încărcări în construcții
Proprietățile materialelor de construcții și modul în care ele pot limita sau pot susține o anumită soluție de arhitectură. Criterii de clasificare a materialelor.
Principii de proiectare a structurilor, coeficienți de siguranță și noțiuni de echilibru
Evoluția conceptului de forță
Metale feroase. Metale neferoase Proprietăți Domenii de utilizare. Produse standardizate.
Lemn masiv. Lemn lamelat. Derivate din lemn. Proprietăți. Domenii de utilizare.
Echilibrului punctului material și exemplificare prin grinzi cu zabrele
Echilibrul solidului rigid, sisteme de forțe paralele, centrul de greutate
Diferite tipuri de solicitări (întindere, compresiune, încovoiere); Relația între solicitare și detalierea de arhitectura (cum preluam o solicitare sau cum o evităm)
Piatra naturală. Piatră artificială. Scurt istoric în context cultural. Proprietăți intrinseci – proprietăți extrinseci. Utilizare. Noțiuni de stereotomie. Analize de detaliu pe proiecte consacrate. Studii de texturi, culori și modalități de tratare a materialelor.
Piatră artificială. Categorii de pietre artificiale. Proprietăți. Domenii de utilizare. Studii de texturi, culori și modalități de tratare a materialelor. Produse standardizate.
Eforturi secționale; Exemplificare pe o arhitravă de la Stonehenge
Sticlă. Mase plastice. Materiale compozite.
Curs recapitulativ, exemplificat cu notiuni interconectate din cursurile precedente
Metoda de predare:
Prelegire insotite de prezentari powerpoint
Mod de evaluare:
Evaluare pe baza de teste grila cu intrebari distribuite aleator de sistem.
Bibliografie minimală:
Manfred H, Volker A, Matthias F, Thorsten R, Construction Materials Manual, Birkhäuser, Basel 2006
Deplazes A, Constructing Architecture, Birkhäuser
Angus J. Macdonnald, Structure and Architecture, Elsevier 2001
M. Crisan – Statica Formelor Construite, Ed. UAUIM
Mario Salvadori - Construcții: lupta împotriva gravitației