ST-87 Proiect tehnologie arhitecturală (1)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul III, sem 2, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 3P | Credite ECTS: 2

Fișa disciplinei

Departament:
Științe Tehnice
Titular:
lect.dr.arh. Monica Mureșanu

modifică