ST-36 Statică și rezistența materialelor

Facultatea de Arhitectură de Interior / Mobilier și Amenajări Interioare
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C+1S | Credite ECTS: 2
Fișa disciplinei:
ST-36 Statica si rezistenta materialelor.pdf
Departament:
Științe tehnice
Titular:
conf.dr.ing. Adrian Iordăchescu
Colectiv:
Asist. dr. ing. Gabriel Dănilă
Obiective:
Însușirea noțiunilor de bază de: mecanică, statică și rezistența structurilor pentru clădiri, incarcari. Determinarea reacțiunilor și eforturilor secționale pentru structuri static determinate. Calculul sistemelor structurale alcătuite din bare, la solicitari simple.
Conținut:
1 C1 + C2 Noțiuni fundamentale. Definiții: structură, elemente/subansambluri structurale, elemente nestructurale, criterii de performanță structurală (stabilitate, rezistență, ductilitate, rigiditate), încărcări, răspuns structural.
Elemente de statica construcțiilor. Echilibrul corpurilor rigide. Axiomele staticii. Conceptul de forță.
2 S1 Sisteme de forțe. Cupluri de forțe. Compunerea și descompunerea sistemelor de forțe concurente prin metoda geometrică și prin metoda analitică. Calculul centrului de greutate.
3 C3 + C4 Determinarea momentului unei forțe față de un punct și față de un ax. Reducerea sistemelor de forțe oarecare într-un punct.
4 S2 Determinarea forțelor de legătură în cazul punctelor materiale legate cu penduli. Determinarea reacțiunilor în cazul corpului legat.
5 C5 + C6 Deformabilitatea corpurilor. Răspunsul materiei deformabile (parametri statici și geometrici ai răspunsului).
6 S3 Determinarea reacțiunilor la structurile elementare (grinzi simplu rezemate, console, cadre triplu articulate). Determinarea reacțiunilor la grinzi continui.
7 C7 + C8 Bazele fizice ale rezistenței materialelor. Curba caracteristică a materialelor; relația efort unitar-deformație specifică; comportarea sub încărcare; tipuri de cedări: rupere, plastifiere.
Conceptul de deformație simplă. Conceptul de efort secțional. Conceptul de solicitare simplă.
8 S4 Lucrare in clasa
9 C9 Lucrare de verificare pe parcurs - caracteristici geometrice sectiuni
10 C10 Rezistența și rigiditatea elementelor de tip bară. Geometria secțiunii barei. Criterii de predimensionare: rezistențe admisibile, săgeți admisibile. Elemente solicitate la întindere și compresiune centrică.
11 S5 Determinarea eforturilor secționale. Trasarea diagramelor de eforturi secționale la structuri elementare static determinate (grinzi simplu rezemate, console, cadre triplu articulate). Trasarea diagramelor de eforturi secționale la grinzi continui.
12 C11 + C12 Elemente solicitate la încovoiere pură și încovoiere cu forță tăietoare. Criterii de conformare. Secțiuni raționale
13 S6 Elemente solicitate la întindere și compresiune centrică - aplicatii.
14 C13 Lucrare de verificare pe parcurs - verificari elemente structurale
15 S7 Elemente solicitate la încovoiere pură și încovoiere cu forță tăietoare - aplicatii.
16. C14 Curs recapitulativ
Metoda de predare:
14 cursuri si 7 seminarii, cuprinzând prelegeri teoretice si aplicații (exemple de calcul ilustrative).
Mod de evaluare:
Examen semestrial, scris, cu conținut teoretic și aplicativ; nota de trecere reprezintă o medie între nota de examen (25%), nota lucrări de verificare (25% + 25%) și media notelor verificărilor de seminar (25%). Nota minimă acceptată la examen este 5 (cinci). Frecvența la curs este condiție obligatorie pentru admiterea la susținerea examenului final scris.
Bibliografie minimală:
Georgescu,M., Notiuni de statica si rezistenta materialelor – note de curs, prezentari PP pe CD, 2010
Ionescu, D., Mecanica structurilor I,II, III, Editura Institutului de arhitectură “Ion Mincu”, București, 1980
Ionescu, D., Mecanica structurilor Aplicații. Editura Institutului de arhitectură “Ion Mincu”, București, 1980
Vlad, I., Macavei, F., Calculul sistemelor structurale la acțiuni statice, vol. I, Editura Tehnică, București, 2002.
Observații:
La sfarsitul cursurilor se pun intrebari in legatura cu problematica discutata, la care trebuie sa se raspunda pe scurt, in scris.