ST-43 Arhitectură - restaurare

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul IV, sem 2, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C+2P | Credite ECTS: 4
Departament:
Științe Tehnice
Titular:
lect.dr.arh. Anamaria Mortu
Obiective:

Exercițiu didactic și profesional complex, de lucru individual și în echipă: cunoașterea și înțelegerea valorii de patrimoniu cultural a unui ansamblu de arhitectura, identificarea și inventarierea acelor caracteristici și componente care dau valoarea de obiect de patrimoniu cultural, și care trebuie conservate și restaurate; parcurgerea traseului profesional, de la documentare și studiu pe teren, la structurarea documentației de intervenție în vederea conservării, restaurării, punerii în valoare și funcționalizării sau reconversiei funcționale a obiectului de arhitectură istorică.
Proiectul este etapizat în mai multe faze de studiu și proiectare („în amonte de lucrări”), până la proiectul tehnic (P.T.), cuprinzând și elemente din faza finală, de Detalii de Execuție (D.E.). Se insista pe problematica specifică spațiilor interioare, care vor fi detaliate cu precădere, fãrã a se neglija însã contextul general al clãdirii.
Se evidențiază caracterul pluridisciplinar al demersului profesional și se realizează la nivel didactic colaborarea cu mai multe categorii de specialiști, printre care: arhitecți-restauratori, artiști plastici, istorici, istorici de artă, arheologi, ingineri de structuri, ingineri de instalații, fizicieni, chimiști, economiști etc.

Metoda de predare:

Consultații de specialitate în sprijinul studiului individual și de grup de lucru, care are caracter preponderent. Vizite pe șantiere de restaurare.

Bibliografie minimală:

ADAM, Jean Pierre. La construction romaine, matériaux et techniques
ASHURST, Practical Building Conservation
CANTACUZINO, S., Re/Architecture
DE JONGE, Krista and Koen VAN BALEN (editori). Preparatory Architectural Investigation in the Restoration of Historical Buildings
DUVAL, G., Restauration et reutilisation des monuments
FEILDEN, B: Conservation of Historic Buildings
FROIDEVAUX, Y.M., Techniques de l'architecture ancienne
FROSSEL, Frank. Uscarea zidăriilor și asanarea subsolurilor
MOUTON, B., Methodes d'analyse destructives et non destructives
OPREANU, M. : Suprafețe arhitecturale istorice, factori de formă, mediu și timp, alte articole si lucrări ale titularului si colegilor de catedra
XXX. Architectures et Decors Peints
In plus, un studiu bibliografic si documentar individual constituie obligația candidatului și un criteriu de evaluare a lucrării prezentate.

modifică