ST-43 Arhitectură - restaurare

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul IV, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C+2P | Credite ECTS: 4
Titular:
lect. Monica Mureșanu
Colectiv:
lect. dr. arh. Monica Mureșanu, asist. dr. arh. Andreea Prelipcean, asist. dr. arh. Alexandra Vișan, asist. dr. arh. Raluca Trifa, asist. dr. arh. Oana Pavăl.
Obiective:
Cunoașterea și înțelegerea valorii de patrimoniu cultural, identificarea și inventarierea acelor caracteristici și componente care dau valoarea de obiect de patrimoniu cultural, și care trebuie conservate și restaurate.
Parcurgerea traseului profesional de la documentare și studiu pe teren, la structurarea documentației de intervenție în vederea conservării, restaurării, punerii în valoare și funcționalizării sau reconversiei funcționale a obiectului de arhitectură.
Conținut:
Prelegeri teoretice și proiect de specialitate (aplicație practică a noțiunilor teoretice însușite în cadrul cursurilor)
Exercițiu didactic și profesional complex, de lucru individual și în echipă, proiectul este etapizat în două faze de studiu și proiectare
Se abordează în special problematica specifică spațiilor interioare, care vor fi detaliate cu precădere, fãrã a se neglija însã contextul general al clãdirii.

Atât abordarea teoretică cât și cea practică evidențiază caracterul pluridisciplinar al demersului profesional și propune inclusiv la nivel didactic colaborarea cu mai multe categorii de specialiști, printre care: arhitecți-restauratori, artiști -restauratori, ingineri de structuri, ingineri de instalații, chimiști, economiști etc.
Metoda de predare:
Prelegeri însoțite de imagini și studii de caz. Prelegeri ale unor specialiști invitați din domeniile conexe.
Vizite pe șantiere.
Discuții, corecturi individuale și colective pe baza proiectului (analizelor, concluziilor și a soluțiilor de ansamblu /detaliu propuse.
Mod de evaluare:
Evaluare cunoștințelor teoretice, lucrări pe parcurs, în cadrul cursului - 20 %,
Evaluare continuă și sumativă în cadrul proiectului - 80%.
Bibliografie minimală:
ADAM, Jean Pierre. La construction romaine, matériaux et techniques
ASHURST, Practical Building Conservation
CANTACUZINO, S., Re/Architecture
DE JONGE, Krista and Koen VAN BALEN (editori). Preparatory Architectural Investigation in the Restoration of Historical Buildings
DUVAL, G., Restauration et reutilisation des monuments
FEILDEN, B: Conservation of Historic Buildings
FROIDEVAUX, Y.M., Techniques de l'architecture ancienne
FROSSEL, Frank. Uscarea zidăriilor și asanarea subsolurilor
MOUTON, B., Methodes d'analyse destructives et non destructives
OPREANU, M. : Suprafețe arhitecturale istorice, factori de formă, mediu și timp
XXX. Architectures et Decors Peints
In plus, un studiu bibliografic si documentar individual constituie obligația candidatului și un criteriu de evaluare a lucrării prezentate.
Observații:
Promovarea disciplinei este condiționată de obținerea notei 5 (cinci) la proiect.