ST-43 Arhitectură - restaurare

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul IV, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C+2P | Credite ECTS: 4
Departament:
Științe Tehnice
Titular:
lect. Anamaria Mortu
Colectiv:
lect. dr. arh. Monica Mureșanu, asist. dr. arh. Andreea Prelipcean, asist. dr. arh. Alexandra Vișan, asist. dr. arh. Raluca Trifa, asist. dr. arh. Oana Pavăl.
Obiective:
Cunoașterea și înțelegerea valorii de patrimoniu cultural, identificarea și inventarierea acelor caracteristici și componente care dau valoarea de obiect de patrimoniu cultural, și care trebuie conservate și restaurate. Parcurgerea traseului profesional de la documentare și studiu pe teren, la structurarea documentației de intervenție în vederea conservării, restaurării, punerii în valoare și funcționalizării sau reconversiei funcționale a obiectului de arhitectură.
Conținut:
Prelegeri teoretice și proiect de specialitate (aplicație practică a noțiunilor teoretice însușite în cadrul cursurilor) Exercițiu didactic și profesional complex, de lucru individual și în echipă, proiectul este etapizat în două faze de studiu și proiectare Se abordează în special problematica specifică spațiilor interioare, care vor fi detaliate cu precădere, fãrã a se neglija însã contextul general al clãdirii. Atât abordarea teoretică cât și cea practică evidențiază caracterul pluridisciplinar al demersului profesional și propune inclusiv la nivel didactic colaborarea cu mai multe categorii de specialiști, printre care: arhitecți-restauratori, artiști -restauratori, ingineri de structuri, ingineri de instalații, chimiști, economiști etc.
Metoda de predare:
Prelegeri însoțite de imagini și studii de caz. Prelegeri ale unor specialiști invitați din domeniile conexe. Vizite pe șantiere. Discuții, corecturi individuale și colective pe baza proiectului (analizelor, concluziilor și a soluțiilor de ansamblu /detaliu propuse.
Mod de evaluare:
Evaluare cunoștințelor teoretice, lucrări pe parcurs, în cadrul cursului - 20 %, Evaluare continuă și sumativă în cadrul proiectului - 80%.
Bibliografie minimală:
ADAM, Jean Pierre. La construction romaine, matériaux et techniques ASHURST, Practical Building Conservation CANTACUZINO, S., Re/Architecture DE JONGE, Krista and Koen VAN BALEN (editori). Preparatory Architectural Investigation in the Restoration of Historical Buildings DUVAL, G., Restauration et reutilisation des monuments FEILDEN, B: Conservation of Historic Buildings FROIDEVAUX, Y.M., Techniques de l'architecture ancienne FROSSEL, Frank. Uscarea zidăriilor și asanarea subsolurilor MOUTON, B., Methodes d'analyse destructives et non destructives OPREANU, M. : Suprafețe arhitecturale istorice, factori de formă, mediu și timp XXX. Architectures et Decors Peints In plus, un studiu bibliografic si documentar individual constituie obligația candidatului și un criteriu de evaluare a lucrării prezentate.
Observații:
Promovarea disciplinei este condiționată de obținerea notei 5 (cinci) la proiect.