ST-34 Alcătuiri constructive

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul II, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C+1S | Credite ECTS: 3
Fișa disciplinei:
ST-34 Alcatuiri constructive.pdf
Departament:
Științe tehnice
Titular:
lect. Anca Andreea Prelipcean
Colectiv:
Lect. dr. arh. Andreeea PRELIPCEAN Asist. dr. arh. Alexandra VISAN
Obiective:
Cursul pornește de la necesitatea de a induce în exersarea formelor de arhitectură a parametrilor specifici materiei cu care se construiește, și în consecință de a conduce modul de gândire al studenților arhitecți către un raționament bazat pe principiile constructive fundamentale; cursul urmărește să formeze și să cultive intuiția corectă a creării formelor construite; se urmărește în mod special contactul direct cu materialele prin intermediul unor ședințe de seminar cu caracter practic, care stimulează creativitatea prin implicarea participativă directă și competitivă a studenților. Se urmărește informarea studenților cu privire la modul de concepție, execuție și montaj al componentelor constructive utilizate la obiectele arhitecturii de interior.
Conținut:
Definirea domeniului de studiu. Modul de concepere a obiectelor produse industrial. Relațiile dintre determinantele esențiale.

Lemn. Alcătuiri constructive din materiale clasice. Asamblaje specifice. Relația între funcțiunea și aspectul unei forme construite de om. Tehnologia tradiționala și modernă. Alcătuiri constructive.

Piatră. Forma ca structură - structura ca formă. Formele naturale și și formele construite de om. Tehnologia tradițională și modernă. Alcătuiri constructive.

Cărămidă – zidărie. Forma ca structură - structura ca formă. Formele naturale și formele concepute și construite de om. Tehnologia tradițională și modernă. Alcătuiri constructive.

Metal. Materiale contemporane versus materiale tradiționale - proprietăți specifice utilizării acestora în arhitectură. Asamblaje și subansambluri. Relația cu spațiul interior/exterior. Tehnologia tradițională și modernă. Alcătuiri constructive.

Beton. Materiale contemporane versus materiale tradiționale: proprietăți specifice utilizării acestora în arhitectură. Asamblaje și subansambluri. Relația cu spațiul construit. Tehnologia modernă și contemporană. Alcătuiri constructive.

Intenția. Subordonare – dominare a cadrului: raport cadru construit – obiect / determinarea integrării în condiții speciale (cadru istoric, monument, intenție scenografica explicita) / compoziția-contrast-dominanta.
Metoda de predare:
14 cursuri - expuneri interactive ilustrate cu mijloace video digitale, 7 seminare - aplicarea noțiunilor prezentate la curs prin teme a căror rezolvare se face preponderent prin redactarea unor planșe desenate.
Mod de evaluare:
Lucrări practice cu evaluare pe parcurs și evaluare finală prin examen scris. Predarea lucrărilor practice cu evaluare pe parcurs condiționează intrarea în examen. Studenții fără activitate pe parcurs nu intră în examen. Nota minimă pentru promovarea examenului este 5 (cinci). Nota finală = nota de la examen 60% + activitate pe parcurs 40%.
Bibliografie minimală:
Rodica Crișan, CONSTRUCȚII DIN ZIDĂRIE ȘI BETON ARMAT, Editura universitară „Ion Mincu”, București, 2012
Mircea Crișan, STATICA FORMELOR CONSTRUITE - Note de curs 2009-2010, Editura universitară „Ion Mincu”, București, 2010
Rodica Crișan, CONSTRUCȚII DIN LEMN, Editura universitară „Ion Mincu”, București, 2003
Rodica Crișan, CONSTRUCȚII DIN OȚEL, Editura universitară „Ion Mincu”, București, 2003
Gh. Hubca, H.Iovu, M.Tomescu, I-A. Novac, MATERIALE COMPOZIȚIE, Editura Tehnică, 1999
Schulitz, Sobek, Habermann, STEEL CONSTRUCTION MANUAL, Birkäuser, Edition Detail, München, 2000
Herzog, Hatterer, Schweitzer, Volz, Winter TIMBER CONTRUCTION MANUAL Birkhauser – Publischers for architecture, Edition Detail, 2004;
Pfeifer, Ramcke, Achtziger, Zilch Masonry Construction Manual Birkhauser – Publischers for architecture, Edition Detail, 2001;
Kind-Barkauskas, Kauhsen, Polonyi, Brandt, CONCRETE CONSTRUCTION MANUAL, Birkhauser – Publischers for architecture, Edition Detail, 2002;
Herzog, Krippner, Lang FAÇADE CONSTRUCTION MANUAL, Birkhauser – Publischers for architecture, Edition Detail, 2004.

Periodicele din biblioteca U.A.U.I.M., cu precădere DETAIL JAPAN ARCHITECT,
TECHNIQUE & ARCHITECTURE
Colecție de standarde (STAS) pentru materiale

Observații:
Cursul urmărește în mod special dezvoltarea intuiției constructive și se adresează secțiilor Facultății de Arhitectură de Interior, considerând că în anul II este necesară formarea unei baze de cunoștințe despre modul de a construi pentru o educație solidă a studenților înscriși la secția de Arhitectura de Interior.