ST-49 Construcții (2)

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
anul II, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Titular:
asist.dr.arh Raluca Trifa
Obiective:
Cunoașterea limbajului specific:
- Abilitatea de a utiliza terminologia de specialitate;
- Dezvoltarea vocabularului tehnic;
Cunoașterea esteticii materialelor și valențelor lor:
- Estetica materialelor, a lemnului și a oțelului, utilizarea acestora ȋn istorie și ȋn prezent
Înțelegerea și formarea unei logici constructive:
- Capacitatea de a ȋnțelege calitațile și limitările materialelor și sistemelor constructive;
- Abilitatea de a corela și alege materiale și sisteme constructive ȋn funcție de context;
- Abilitatea de a ȋnțelege și concepe detalii de arhitectură;
Abilitatea de a reprezenta grafic conform standardelor și normelor tehnice.
Conținut:
Lemnul ca material de construcție. Caracteristici și proprietăți specifice lemnului și diferitelor esențe. Standarde și clase de calitate. Lemnul ȋn istoria arhitecturii. Lemnul ȋn arhitectura contemporană. Arhitectura parametrică din lemn. Sisteme și subsisteme constructive din lemn. Principii de proiectare. Sisteme constructive din lemn masiv, compozit, structuri speciale. Bambusul ca material de construcție – studii de caz din arhitectura asiatică. Tipuri de ȋmbinări folosite: dulgherești și inginerești. Închideri și pereți de compartimentare, planșee. Șarpante de lemn – istorice și contemporane.
Oțelul ȋn arhitectură – istoric și utilizări contemporane. Estetica oțelului – caracteristici și particularități. Studii de caz contemporane: imobile de mici și mari dimensiuni, amenajări urbane. Alte materiale: Corten – studii de caz și tipuri de utilizare. Aluminiu - studii de caz și tipuri de utilizare. Cuprul ȋn arhitectură. Europrofile din oțel laminat și tipuri de ȋmbinări. Principii de proiectare. Grinzi cu zăbrele, grinzi Vierendeel. Închideri și planșee specifice structurilor din oțel. Șarpante și structuri speciale.
Metoda de predare:
Prelegeri susținute de conținut multimedia. Exerciții de proiectare. Exerciții de asamblare a elementelor constructive din lemn și oțel utilizând material didactic.
Mod de evaluare:
Examen
Bibliografie minimală:
• Crișan, R.(2006) Construcții din lemn, Editura Universitară Ion Mincu;
• Crișan, R.(2003) Construcții din oțel, Editura Universitară Ion Mincu;
• Ed. Deplazes, Andrea (2005) Constructing Architecture, Birkhauser;
• Zwerger, Klaus (2011) Wood and Wood joints, Birkhauser Basel;
• Szabo, B. (2004) Dicționar ilustrat de structuri portante istorice, Utilitas;
• Natterer, Herzog, Volz (1999) Atlante del Legno, UTET;
• Schulitz, Sobek, Habermann (1999) Atlante dell’ Acciaio, UTET.