ST-32 Restaurare arhitecturală

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul III, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Titular:
conf. Liviu Gligor
Obiective:
- informarea studentilor asupra complexitatii procesului de restaurare a cladirilor ca fenomen integrat, multidisciplinar;
- familiarizarea studentilor cu etapele de cercetare si exersarea relationarii informatiilor din aceasta etapa cu demersul proiectarii;
- exersarea lecturarii masurilor de interventie si a efectelor acestora pe obiectul construit;
- intelegerea atributiilor si rolului arhitectului in procesul de restaurare;
- formarea capacitatii de a evalua corect deciziile colectivului de proiectare si a rezultatului construit.
Conținut:
1. Restaurarea arhitecturala ca act cultural
2. Categorii de constructii, programe de arhitectura, tipuri de interventie
3. Etape de cercetare: documentarea de arhiva si in situ (I)
4. Etape de cercetare: expertize de specialitate( II)
5. Etape de cercetare: sinteza (III)
6. Proiectul de restaurare in context multidisciplinar; cooperare in echipa de proictare
7. Studiu de caz: locuinte urbane
8. Studiu de caz: cladiri ecleziastice - ortodoxe(I)
9. Studiu de caz: cladiri ecleziastice - alte culte(II)
10. Studiu de caz: institutii publice laice
11. Studiu de caz: locuinte traditionale rurale
12. Studiu de caz: fortificatii istorice
13. Studiu de caz: abordarea degradarilor datorate umiditatii si metode de asanare
14. Efectele interventiei de restaurare si urmarirea in timp a constructiilor
Metoda de predare:
expuneri audio-video combinate cu vizite si dezbateri in situ pe studii de caz
Mod de evaluare:
- examinare in scris si prezentare individuala orala
Bibliografie minimală:
1. Ashurst, John; Ashurst, Nicola - PRACTICAL BUILDING CONSERVATION: vol.1 Stone/Masonry, vol.2 Brick, Terracotta & Earth, vol.3 Mortars, plasters and Renders, vol.4 Metals, vol.5 Wood, Glass & Resins, Ashgate, England, 2003;
2. Fitch, James Marston - HISTORIC PRESERVATION / Curatorial Management of the Built World, University Press of Virginia, Charlottesville and London,1990;
3. Lever, Jill & Harris, John - ILLUSTRATED DICTIONARY OF ARCHITECTURE 800-1914, Faber and faber, London-Boston, 1993;
4. Stipe, E. Robert and Lee J. Antoinette, THE AMERICAN MOSAIC - PRESERVING A NATION'S HERITAGE, US/ ICOMOS, WASHINGTON D.C., 1988;
5. *** CO.RE.PATRIMONIU CONSTRUIT - Seria Caiete ICOMOS nr. 2, UTILITAS, Cluj, 2011;
6. De Jong, Marijnke; Van Jole, Marcel - The Power of Example - 20 Years oo Europa Nostra Awards, Europa Nostra den Haag, Nederland, 1999
Observații:
Cursul are un caracter practic semnificativ in care contactul direct cu obiectul de arhitectura si cu autorii restaurarii (arhitecti, ingineri, factori de decizie, proprietari, constructori, furnizori de materiale, etc.) este esential