ST-48 Construcții 1

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul I, sem 2, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Științe Tehnice
Titular:
lect.dr.arh Ioana Șerbănescu
Obiective:

Deprinderea noțiunilor de bază în ceea ce privește materialele de construcție specifice, principiile constructive și alcătuirile de detaliu pentru construcțiile cu structură de zidărie portantă și structurile de beton armat

Conținut:

Construcții din zidărie portantă - introducere, noțiuni tehnice.
Materiale de construcții pentru zidărie portantă: piatră, cărămidă, BCA, blocuri ceramice; mortarul pentru zidărie. Exemple – construcții și amenajări urbane
Principii constructive: regim de înălțime, distribuție pereți portanți (în plan, pe verticală)
Alcătuiri de pereți performante din punct de vedere termic: alcătuiri omogene și complexe
Elemente ale construcțiilor cu pereți portanți: pereți portanți, centură, sâmbure, pereți de compartimentare, planșee, fundații.
Detalii specifice.
Sisteme de acoperire în pantă: șarpante pe scaune și ferme.
Soluții de mansardare.
Beton armat. Alcătuire și caracteristici fizice, mecanice.
Noțiuni tehnologice: monolit - prefabricat.
Tipologii constructive ale clădirilor cu structuri din beton armat.
Elemente portante și neportante specifice structurilor de beton armat.
Structuri speciale de beton armat pentru construcții și amenajări urbane – deschideri mari, libertate de forme

Metoda de predare:

curs pe suport digital (Power Point), prezentări materiale, vizite pe șantiere și la târguri de specialitate

Mod de evaluare:

nota finală - examen test grila (50%), activitate pe parcurs (50%)

Bibliografie minimală:

M. Smigelschi Pereți exteriori cu alcătuire complexă - III 3123
M. Smigelschi și colectiv Proiectarea fațadelor cu elemente prefabricate
D. Hardt, M. Smigelschi Construcții I + II (Breviar UAUIM)
F.D.K. Ching Building Construction Ilustrated III19 TEMPUS
M. Mittag Pratique de la construction des batiments III3 TEMPUS

revista Detail

modifică