ST-50 Finisaj și echipare

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Titular:
lect.dr.arh. Ioana Șerbănescu
Obiective:
Formarea unui bagaj de cunoștințe din domeniul fizicii construcțiilor, finisajelor și echipării, necesar studenților Facultății de Urbanism pentru înțelegerea fenomenelor și problemelor legate de aceste aspecte ale mediului construit și industriei construcțiilor.
Acestea vor fi prezentate si insusite pe baza respectarii cerintelor de calitate in constructii, asa cum sunt evidentiate in legislatia din tara.
Conținut:
Fizica construcțiilor: higrotermica
Fizica construcțiilor: lumina naturală și artificială, acustica
Finisaje: clasificări, analiză
Finisaje pentru pereți
Finisaje pentru tavane
Pardoseli
Scări
Învelitori terasă
Învelitori pe șarpantă
Tâmplării
Finisaje speciale
Instalații de apă și canalizare – instalatii de stingere a incendiilor
Instalații de încălzire
Instalații electrice și ventilatie/climatizare – desfumarea in caz de incendiu
Metoda de predare:
Interactivă, prin dialog și interogarea cunoștințelor anterioare sau a logicii cursului; expunere cu schițe sumare pe tablă.
Mod de evaluare:
Examen scris
Bibliografie minimală:
Cursurile de finisaj ale prof. Alexandru Stan și Ana Maria Dabija, baza de date BICAU (www.bicau.ro), revistele Detail.