ST-50 Finisaj și echipare

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul II, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Științe Tehnice
Titular:
lect.dr.arh. Ioana Șerbănescu
Obiective:
Formarea unui bagaj de cunoștințe din domeniul fizicii construcțiilor, finisajelor și echipării, necesar studenților Facultății de Urbanism pentru înțelegerea fenomenelor și problemelor legate de aceste aspecte ale mediului construit și industriei construcțiilor. Acestea vor fi prezentate si insusite pe baza respectarii cerintelor de calitate in constructii, asa cum sunt evidentiate in legislatia din tara.
Conținut:
Fizica construcțiilor: higrotermica Fizica construcțiilor: lumina naturală și artificială, acustica Finisaje: clasificări, analiză Finisaje pentru pereți Finisaje pentru tavane Pardoseli Scări Învelitori terasă Învelitori pe șarpantă Tâmplării Finisaje speciale Instalații de apă și canalizare – instalatii de stingere a incendiilor Instalații de încălzire Instalații electrice și ventilatie/climatizare – desfumarea in caz de incendiu
Metoda de predare:
Interactivă, prin dialog și interogarea cunoștințelor anterioare sau a logicii cursului; expunere cu schițe sumare pe tablă.
Mod de evaluare:
Examen scris
Bibliografie minimală:
Cursurile de finisaj ale prof. Alexandru Stan și Ana Maria Dabija, baza de date BICAU (www.bicau.ro), revistele Detail.