ST-85 Introducere în fizica construcțiilor

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul III, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3
Departament:
Științe Tehnice
Titular:
conf. Radu Pană
Limba de predare:
română