ST-85 Introducere în fizica construcțiilor

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul III, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3
Titular:
conf. Radu Pană
Limba de predare:
română