ST-35 Finisaje

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 4C | Credite ECTS: 3

Sesiune iunie-iulie 2020

ST-35-Procedura examen finisaje.pdf

Procedura EXAMEN Restanta FINISAJE din 04.09.2020

ST-35-Procedura examen Restanta finisaje din 04.09.2020.pdf

Rezultate examen restanta finisaje 04.09.2020

Centraliz exam. restanta finisaje cu nr matricol 04.09.2020.pdf

Anunt rezultate examen de restanta

Anunt Rezultate Examen Restanta.pdf

Catalog Examen Restanta FINISAJE 04.09.2020

Catalog ST-35 Finisaje 2019-2020 an II Arh Int cu Nr. matricol.pdf

ST-35 Procedura examen Finisaje iunie-iulie 2021

ST-35 Procedura examen Finisaje iunie-iulie 2021.pdf

Fișa disciplinei

Titular:
conf. Gabriela Mindu
Obiective:
Abilitatea de a opera cu materiale specifice acestui domeniu cunoscându-le îndeaproape toate caracteristicile și performanțele pentru a crea un câmp cât mai larg de utilizãri; abilitatea de a înțelege și realiza piesele desenate specifice unui proiect de detaliere în vederea executãrii lucrãrilor de finisaj; înțelegerea principiilor și metodelor de proiectare, rezolvare și realizare a lucrărilor nestructurale și de finisaj având drept scop finalizarea clădirii din punctul de vedere funcțional și estetic în concordanță cu exigențele și performanțele cerute de normele și reglementările românești existente în domeniu.
Conținut:
Introducere în norme și reglementări românești din domeniu (relația clădire - mediul exterior: principii generale de alcătuire a componentelor verticale, orizontale și înclinate).
Pardoseli - clasificări pe tipuri de exigențe, tipuri de suporturi și de materiale utilizate.
Pardoseli reci. Tipuri, alcătuiri, detalii.
Pardoseli calde. Pardoseli industriale.
Pardoseli supraînălțate - tipuri, alcătuiri, utilizări, dotări și echipamente mascate; accesorii, rezolvări de detaliu.
Proiectarea pardoselilor de interior cu calități îmbunătățite: pardoseli termoizolate, radiante, flotante.
Pardoseli hidroizolante și alte alcătuiri hidroizolante în spații cu funcțiuni publice. Pardoseli structurale.
Finisaje interioare la pereți și tavane realizate în tehnică umedă - materiale utilizate în alcătuiri tradiționale și moderne cu tehnologiile lor specifice.
Elemente decorative la pereți și tavane - analiza comparativă a tehnicilor cu exemple.
Vopsitorii speciale (tehnici moderne de decorare, texturate, anticorozive, antifungicide, ignifuge, anti-graffitti, de impermeabilizare, etc.)
Finisaje interioare uscate la pereți și tavane - materiale utilizate în alcătuiri clasice și moderne cu tehnologiile lor specifice.
Placaje uscate la pereți - analiza comparativă a materialelor și tehnicilor cu exemple.
Tavane - materiale. Alcătuiri tradiționale, moderne și contemporane. Norme și reglementări în domeniu.
Sinteză. Sisteme complexe de tavane cu performanțe sporite.
Îmbinări între diferite tipuri de finisaje - la pereți, tavane, pardoseli, izolații, extensii: racordul acestora cu rosturile de dilatație sau cele seismice,etc.; tipuri de prinderi, adezivi sau profile, etc.
Pereți ușori separatori, de compartimentare (definiție, funcțiune, caracteristici, sisteme tradiționale de alcătuire, moderne și contemporane).
Principii de proiectare și realizare a sistemelor de divizare a spațiului interior în conformitate cu normele și reglementările în vigoare.
Elemente separatoare verticale la semiînălțime, utilizate în spații cu deschideri mari.
Parapete - balustrade. Elemente teoretice fundamentale. Principii generale. Materiale, alcătuiri tradiționale și moderne. Exemple de realizări naționale și internaționale.
Principii pentru proiectarea scărilor și rampelor, în construcții; elemente teoretice fundamentale. Norme de balansare a treptelor unei scări.
Scări cu rampe portante. Scări cu trepte portante.
Uși interioare - clasificare după modul de deschidere, terminologie, materiale utilizate, prezentare a diverselor modalități de alcătuire a ușilor și căptușelilor în funcție de nivelele de performanță impuse. Accesorii și feronerie.
Ferestre - clasificări, performanțe, norme.
Tâmplării și armături speciale: rezistente la foc, antiefracție, antiglonț, cu autoblocare, etc. - tipuri și utilizări.
Compartimentări amovibile utilizate în spații multifuncționale.
Integrarea de echipamente și dotări în imaginea de ansamblu a spațiului interior (șeminee; ventilatoare sau sisteme de aer condiționat, etc.) - tipuri, soluții, detalii.
Luminatoare - tipuri, performanțe, standarde și reglementări.
Pod și mansardă - locuit/nelocuit: principii, performanțe și reglementări.
Tipuri de șarpante și învelitori din perspectiva amenajării unei mansarde - principii de proiectare pentru confortul interior, optimizare higrotermică și eficiență energetică în conformitate cu normativele în vigoare.
Metoda de predare:
Prelegeri teoretice însoțite de materiale ilustrative (laptop, tabletă grafică, etc).
Mod de evaluare:
Evaluarea din timpul semestrului reprezintă 40% (10% prezența și întrebări la curs, 30% test-grilă pe parcursul semestrului) și 60% examen final scris online, în timpul sesiunii de examen, de tip test-grilă.
Bibliografie minimală:
VITTONE René, Bâtir - Manuel de la construction, Lausanne, 1996;
WELSH John, Modern house, Phaidon, 1996;
MANNES Willibald, Technique de construction des escaliers, Eyrolles, Paris, 1992 ;
DABIJA Ana-Maria, Noțiuni de proiectare a tâmplăriilor la clădiri cu funcțiuni civile, Editura Universitară "Ion Mincu", ed. a II-a;
DABIJA Ana-Maria, Noțiuni de proiectare a scărilor la clădiri cu funcțiuni civile. Elemente de curs pentru anul III, Editura Universitară „Ion Mincu” (EUIM), Ed. a 2-a rev., 2006;
STAN Alexandru, Finisaj - partea I, curs IAIM ed. 1989; STAN Alexandru, DABIJA Ana-Maria, Addenda la cursul de Finisaj;
STAN Alexandru, DABIJA Ana-Maria, Sinteză documentară de tavane cu finisaj uscat;
STAN Alexandru, DABIJA Ana-Maria, PRUNCU C., Documentație de pardoseli în soluții moderne;
DABIJA Ana-Maria, Sisteme performante pentru fațade;MITTAG Martin, Détails d'Architecture. Répertoire de solutions d'utilité pratique pour la construction choix basé sur cinq années de travail rédactionnel à la Deutsche Bauzeitschrift
Ed. Eyrolles, 1960;
MITTAG Martin, Practique de la Construction;
ESSER Klaus, Details... Details;
RAMSEY & SLEEPER, Graphic Standards;
Colecția de Standarde, Normative și Reglementări în domeniu
LORENZO Soledad, New european furniture design, Barcelona 9 vol. (I + II);
SFINTEȘ Radu și CTA, Catalog de subansambluri vol 1, EUIM.