ST-23 Proiect tehnologie arhitecturală (4)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul V, sem 1, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2P | Credite ECTS: 3
Departament:
Științe Tehnice
Titular:
conf.dr.arh. Gabriel Negoescu
Obiective:

Proiectul urmărește sinteza cunoștințelor teoretice dobândite în cadrul diverselor discipline din profilul Catedrei de Științe Tehnice și aplicarea lor practică în proiectarea pentru execuție a unui obiect de arhitectură, în acest caz disciplina ordonatoare fiind cursul “Proiectare complexă” din același semestru.
Scopul demersului didactic îl constituie introducerea noțiunilor de cerințe de calitate specifice în proiectarea de arhitectură, precum și dobândirea abilităților necesare pentru utilizarea actelor normative de stat și a reglementărilor tehnice în disciplina proiectării.

Conținut:

Proiectul se desfășoară ca o continuare a studiului început la Atelier în anul IV (proiect hotel urban) astfel încât problematica estetică și funcțională să fie completată cu cea materială și exigențială.
Printre elmentele care definesc principial o viitoare construcție sunt și cele legate de gradul și nivelul de îndeplinire a criteriilor de performanță iar acestea trebuiesc conștientizate și exprimate atât în expresie desenată, cât și în formă scrisă. Din acest punct de vedere, o piesă importantă a studiului o constituie Memoriul Tehnic de Arhitectură conform modelului prezentat la cursul "Proiectare Complexă", conținând detaliat informații cu privire la:
cerința B - siguranța în exploatare
cerința C - securitatea la incendiu
cerința D - igiena și sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului
cerința E - izolare termică și hidrofugă, economia de energie
cerința F - protecție la zgomot
Piesele desenate se concentrează în special asupra influienței cerințelor de securitate la incendiu asupra partiului de principiu al viitorului proiect, și se concretizează prin:
planuri și secțiuni - scheme generale care să reflecte zonificarea funcțională și circulațiile orizontale și verticale sc. 1:200 - unde se indică:
riscurile de incendiu
performanțele elementelor cu rol în limitarea propagării focului și fumului
căile de evacuare a persoanelor, distanțele maxime până la nodiurile de circulație vericală și gabaritele acestora, număr de fluxuri etc.

Metoda de predare:

Activitatea de îndrumare este asigurată de colective de specialiști în problemele arhitectural-tehnologice studiate și include un program de consultații în sprijinul studiului individual care are o pondere importantă.

Mod de evaluare:

Evaluarea se realizeză de către un juriu de specialiști și are în vedere următoarele criterii: corectitudinea rezolvării diverselor cerințe de specialitate și integrarea lor într-o concepție arhitecturală de calitate, la nivel de detaliu și de ansamblu; consecvența concepției arhitecturale în raport cu faza anterioară de proiectare; calitatea și consistența documentării tehnice personale; profesionalitatea demonstrată în cadrul consultațiilor; logica și claritatea pieselor scrise și desenate predate.

Bibliografie minimală:

Cursuri UAUIM.
Standarde și normative în vigoare.
Selecție de articole din diverse publicații. Prospecte și cataloage de firme.
NOTĂ: Repere bibliografice suplimentare vor fi furnizate pe parcursul proiectului.

modifică