ST-23 Proiect tehnologie arhitecturală (4)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul V, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2P | Credite ECTS: 3
Departament:
Științe Tehnice
Titular:
conf. Radu Pană
Colectiv:
conf.dr.arh. Zina Macri, lect.dr.arh. Laura Dobrescu, lect.dr.arh. Monica Mureșanu, lect.dr.arh. Oana Mihăescu, lect.dr.arh. Andreea Prelipcean, lect.dr.arh. Adrian Vidrașcu, asist.dr.arh. Raluca Trifa, asist.dr.arh. Radu Sfinteș, asist.dr.arh. Roxana Axinte, conf.dr.ing. Adrian Iordăchescu, lect.dr.ing. Vlad Petrescu, lect.dr.ing. Basarab Cheșcă, asist.dr.ing. Gabriel Dănilă, ing. Dragoș Marcu, ing. Mădălin Coman, ing. Stefan Geantă, ing. Bujor Stoicovici
Limba de predare:
română
Obiective:
Proiectul de tehnologie arhitecturală propune o abordare interdisciplinară a clădirii proiectate la atelier în cadrul proiectului lung din semestrul I (9) prin evaluarea gradului de sustenabilitate și calitatea rezolvării structurii de rezistență a clădirii propuse.
Conținut:
1. Sustenabilitatea clădirii

Schemele de certificare a clădirilor sustenabile (BREEAM, LEED, EDGE etc.) sunt sisteme complexe de evaluare a performanțelor de ansamblu ale clădirilor, ce se utilizează în mod voluntar și realizează o certificare a capacității clădirii de a avea un impact atenuat asupra mediului înconjurător, într-o abordare completă ce analizează întreg ciclul de viață.

Pentru proiectul în curs analiza va fi limitată la posibilitățile de intervenție ale proiectantului-arhitect, păstrând toate principiile stabilite de sistemele de certificare, dar limitând evaluarea la acele criterii și acțiuni care sunt sub controlul proiectantului.
Astfel, sustenabilitatea clădirilor proiectate va fi evaluată printr-un număr total de 20 de criterii, grupate în 7 categorii: energie, sănătate și confort, transport, apă, materiale, deșeuri și poluare. Indeplinirea cerințelor specifice fiecărui criteriu permite obținerea unui anumit număr de puncte
(credite), care însumate conduc la încadrarea clădirii într-una din cele 6 categorii de sustenabilitate.

Toate criteriile sunt opționale, nu există pre-cerințe obligatorii, însă condiția generală pentru promovare este încadrarea clădirii cel puțin în categoria Bun, respectiv acumularea a minim 45 de puncte. Astfel, fiecare student are libertatea de a analiza domeniile care consideră că sunt mai potrivite, în funcție atât de caracteristicile sitului și ale clădirii proiectate, dar și de cunoștințele și interesele proprii.

2. Fezabilitatea conceptului structural
Având în vedere tematica proiectului de atelier – Structuri Speciale – se va defini un sistem structural viabil, în concordanță ci tipul de structură definit prin tema de atelier (clădiri înalte sau clădiri cu deschideri mari), care va fi reprezentat corespunzător în planurile de arhitectură, pe baza unei pre-dimensionări adecvate a elementelor principale.
Metoda de predare:
Activitatea de îndrumare este asigurată de colective de specialiști în problemele arhitectural-tehnologice și structurale studiate și include un program de consultații în sprijinul studiului individual care are o pondere importantă.
O serie de prezentări tematice își propune să completeze informațiile privind anumite domenii particulare și utilizarea unor instrumente software specifice (Dialux, Climate Consultant, OneClick LCA).
Mod de evaluare:
Evaluarea se realizează de către un juriu și are în vedere următoarele criterii: calitatea abordării/rezolvării criteriilor privind sustenabilitatea; calitatea rezolvărilor tehnice și constructive; adecvarea și corectitudinea soluției structurale, inclusiv pre-dimensionarea; claritatea și expresivitatea redactării.
Bibliografie minimală:
Almusaed, A. Biophilic and Bioclimatic Architecture
Bergman, D. Sustainable Design. A Critical Guide.
Calkins, M., The Sustainable Sites Handbook: A Complete Guide to the Principles, Strategies, and Best Practices for Sustainable Landscapes
Compagno Intelligent Glass Facades
Hegger, M. et. al. Energy Manual; Sustainable Architecture
Lechner, N. Heating, Cooling, Lighting.
Maclay, W. The New Net Zero: Leading-Edge Design and Construction of Homes and Buildings for a Renewable Energy Future
Olgyay & Olgyay Solar control and Shading Devices
Richards, I. T. R. Hamzah & Yeang: Ecology of the sky.
Sassi, P. Strategies for Sustainable Architecture.
Yeang, K. The skyscraper bioclimatically considered.
Cursuri UAUIM Fizica construcțiilor, Finisaje, Construcții, Structuri