ST-11 Instalații - echipare

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul III, sem 2, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3

Procedura evaluare - sesiune toamna 2021

Examenul se va desfășura pe platforma Exam.net sub supravegherea video a cadrelor didactice prin platforma Zoom.us

Invitatia pentru sesiunea Zoom este:

Topic: Examen Instalatii - echipare - cod disciplina ST11
Data: 08 septembrue 2021, de la ora 09:30 la ora 10.30 (ora locala)
https://zoom.us/j/6126660679?pwd=cnJDN3BYSmdxdGE3eEZTbDRSUGYrUT09
Meeting ID: 612 666 0679 Passcode: yG6rcM

Procedura de desfasurare a examenului.

1) Studenții care vor susține examenul (fie din anul curent fie din anii anteriori) se vor pre-înscrie printr-un email la adresa: echipare.instalatii.uauim@gmail.com cu numele, prenumele, nr. matricol, anul si grupa si o adresa de email pe care se va realiza comunicarea cu cadrele didactice. Email-ul il va transmite doar seful de grupa dupa ce a colectat de la colegi informatiile de mai sus. Termen - cel târziu cu 1 zi înainte de data susținerii examenului (06.09.2021)

2) Potrivit cataloagelor numarul maxim de candidati ar trebui sa fie in plaja 50-60. Vom sustine o singura sesiune "live" de o ora la interval cu prelungire posibila de 15 minute (necesare pentru stabilirea conexiunilor, etc).

3. In ziua examenului, cu 15 minute înaintea de probei scrise, pe baza invitației primite pe email si pe reteaua de socializare, se va realiza conexiunea pe platforma Zoom.us in sesiunea gestionata de cadrul didactic. Este necesara prezenta si funcționarea camerei video frontale si a unui microfon pe dispozitivul pe care se va realiza conexiunea (de preferință PC/laptop cu browser de internet certificat SSL). Se va realiza confirmarea identității studenților prin prezentarea unui act de identitate (legitimație student sau carnet de note). Studentii care s-au inscris pentru marirea de nota vor avea asupra lor si chitanta prin care fac dovada platii urmand ca nr. acesteia sa fie trecut in foaia de examen

4. La ora începerii probei scrise se va transmite prin serviciul de mesagerie instant al platformei Zoom.us un cod necesar accesării examenului pe platforma https://Exam.net. Pentru a putea începe examenul, pe platforma Exam.net, alături de codul de acces, studenții vor completa numele, prenumele, numărul matricol si adresa lor de e-mail transmisă anterior prin intermediul reprezentantului de an/grupa. Studentii care s-au inscris pentru marirea de nota vor avea asupra lor si chitanta prin care fac dovada platii urmand ca nr. acesteia sa fie trecut in foaia de examen

5. Examenul durează 60 minute.

.Daca, din motive independente de vointa partilor, conexiunea la internet in timpul examenului "pica" si nu poate fi restabilita in intervalul programat pentru examen, atunci, pentru cei in cauza, se va utiliza o examinare online pe platforma Zoom.us "fata in fata" de tip "interviu" in ziua examenului sau cel tarziu in 24 de ore de la data programarii acestuiain calendarul sesiunii. Pentru conformitate toate procedurile vor fi inregistrate si arhivate.

6. Notele se vor comunica in 72 ore, individual, pe e-mail si anonimizat (doar prin nr. matricol) pe grupul de Facebook.

7. Dupa comunicarea notelor va exista un interval de 48 de ore in care se pot clarifica aspecte referitoare la cuantumul acestora comparativ cu partea scrisa a examenului.

8. Dupa intervalul de 48 de ore notele vor fi trecute, in forma lor finala, in catalog.

In vederea familiarizarii cu cele două platforme menționate anterior avem rugămintea ca studenții să acceseze informațiile de la paginile https://support.exam.net/ si https://support.zoom.us/hc/en-us precum și ghidurile video disponibile pe cele două platforme.
Mult succes.

Fișa disciplinei

Departament:
Științe Tehnice
Titular:
lect.dr.ing. Alexandru Iatan
Colectiv:
Prof. dr. ing. George Stoican, lector. dr. ing. Alexandru IATAN, sef lucr. dr. ing. Valentin CUBLEȘAN, sef lucr. dr. ing. Elena IATAN, sef lucr.dr. ing. Angel DOGEANU, sef lucr. ing. Silviu GHEORGHE, dr. ing. Ana Maria Smaranda FLORESCU, dr. ing. Ioana OLTEANU, dr. ing. Ana Maria Biro, ing. Marian AVASILOAIEI
Obiective:

Dobândirea cunoștințelor de bază privind dotarea clădirilor cu instalații menite sa asigure confortul uman, respectiv condițiile impuse de procesele tehnologice specifice programului de arhitectură, cunoștințe care sa facă posibilă o concepție corectă a clădirilor și să permită dialogul și conlucrarea cu specialiștii in instalații.

Conținut:

Confort. Definire. Tipuri de confort: termic, igienico-sanitar, luminos, fonic.
Instalații de încălzire. Asigurarea parțială a confortului termic. Surse de căldură; rețele de transport și distribuție a agentului termic. Echipamente: pentru instalații interioare – corpuri și aparate de încălzire; pentru centrale și puncte termice.
Instalații de ventilare / climatizare. Asigurarea purității aerului și a confortului termic (integral la climatizare). Agregate de tratare a aerului. Echipamente. Scheme.
Canale de aer. Dispozitive de introducere / evacuare a aerului în / din încăperi; circulația aerului în incinte ventilate.
Instalații frigorifice. Producerea frigului artificial – echipamente și scheme de principiu. Utilizarea frigului artificial în instalații de climatizare.
Instalații sanitare; surse de apă; rețele de transport; consumatori. Instalații interioare de apă rece / caldă: rețele; obiecte sanitare; hidrofor. Canalizare menajeră și pluvială. Instalații pentru prevenirea și combaterea incendiilor.
Instalații electrice. Surse; rețele de transport; consumatori. Instalații electrice; sisteme de iluminat – interior / exterior (arhitectural) și instalații de curenți slabi (TV, fibră optică, control acces, rețele de calculatoare. Instalații electrice de forță.
Aplicatii practice:
Instalații sanitare
Instalații de încălzire (ventilare)
Instalații electrice
Lucrările practice au ca obiect modul de echipare și instalațiile aferente pentru o clădire studiata la atelierul de proiectare.

Metoda de predare:

Prelegeri cu prezentare de imagini pe retroproiector; vizite in laboratoare de specialitate și la obiective de referință; discuții cu studenții. Aplicații practice îndrumate.

Mod de evaluare:

100% evaluare finală (lucrare scrisă)

Bibliografie minimală:

1. Manualul Inginerului de Instalatii 4 volume - 2010 – Editie II revizuită
2. Mechanical and electrical systems in Architecture, Engineering, and Construction, 5th Ed, Frank Dagostino, Joseph Wujek
3. Instalații – echipare. Note de curs – format electronic – Alexandru Mircea IATAN
4. *** Standarde și normative cu caracter obligatoriu, experimental și de recomandare.

modifică