ST-11 Instalații - echipare

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul III, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

Procedura evaluare - sesiune toamna 2021

Examenul se va desfășura pe platforma Exam.net sub supravegherea video a cadrelor didactice prin platforma Zoom.us

Invitatia pentru sesiunea Zoom este:

Topic: Examen Instalatii - echipare - cod disciplina ST11
Data: 08 septembrue 2021, de la ora 09:30 la ora 10.30 (ora locala)
https://zoom.us/j/6126660679?pwd=cnJDN3BYSmdxdGE3eEZTbDRSUGYrUT09
Meeting ID: 612 666 0679 Passcode: yG6rcM

Procedura de desfasurare a examenului.

1) Studenții care vor susține examenul (fie din anul curent fie din anii anteriori) se vor pre-înscrie printr-un email la adresa: echipare.instalatii.uauim@gmail.com cu numele, prenumele, nr. matricol, anul si grupa si o adresa de email pe care se va realiza comunicarea cu cadrele didactice. Email-ul il va transmite doar seful de grupa dupa ce a colectat de la colegi informatiile de mai sus. Termen - cel târziu cu 1 zi înainte de data susținerii examenului (06.09.2021)

2) Potrivit cataloagelor numarul maxim de candidati ar trebui sa fie in plaja 50-60. Vom sustine o singura sesiune "live" de o ora la interval cu prelungire posibila de 15 minute (necesare pentru stabilirea conexiunilor, etc).

3. In ziua examenului, cu 15 minute înaintea de probei scrise, pe baza invitației primite pe email si pe reteaua de socializare, se va realiza conexiunea pe platforma Zoom.us in sesiunea gestionata de cadrul didactic. Este necesara prezenta si funcționarea camerei video frontale si a unui microfon pe dispozitivul pe care se va realiza conexiunea (de preferință PC/laptop cu browser de internet certificat SSL). Se va realiza confirmarea identității studenților prin prezentarea unui act de identitate (legitimație student sau carnet de note). Studentii care s-au inscris pentru marirea de nota vor avea asupra lor si chitanta prin care fac dovada platii urmand ca nr. acesteia sa fie trecut in foaia de examen

4. La ora începerii probei scrise se va transmite prin serviciul de mesagerie instant al platformei Zoom.us un cod necesar accesării examenului pe platforma https://Exam.net. Pentru a putea începe examenul, pe platforma Exam.net, alături de codul de acces, studenții vor completa numele, prenumele, numărul matricol si adresa lor de e-mail transmisă anterior prin intermediul reprezentantului de an/grupa. Studentii care s-au inscris pentru marirea de nota vor avea asupra lor si chitanta prin care fac dovada platii urmand ca nr. acesteia sa fie trecut in foaia de examen

5. Examenul durează 60 minute.

.Daca, din motive independente de vointa partilor, conexiunea la internet in timpul examenului "pica" si nu poate fi restabilita in intervalul programat pentru examen, atunci, pentru cei in cauza, se va utiliza o examinare online pe platforma Zoom.us "fata in fata" de tip "interviu" in ziua examenului sau cel tarziu in 24 de ore de la data programarii acestuiain calendarul sesiunii. Pentru conformitate toate procedurile vor fi inregistrate si arhivate.

6. Notele se vor comunica in 72 ore, individual, pe e-mail si anonimizat (doar prin nr. matricol) pe grupul de Facebook.

7. Dupa comunicarea notelor va exista un interval de 48 de ore in care se pot clarifica aspecte referitoare la cuantumul acestora comparativ cu partea scrisa a examenului.

8. Dupa intervalul de 48 de ore notele vor fi trecute, in forma lor finala, in catalog.

In vederea familiarizarii cu cele două platforme menționate anterior avem rugămintea ca studenții să acceseze informațiile de la paginile https://support.exam.net/ si https://support.zoom.us/hc/en-us precum și ghidurile video disponibile pe cele două platforme.
Mult succes.

Fișa disciplinei

Titular:
lect. Alexandru Mircea Iatan
Colectiv:
Prof. dr. ing. George STOICAN, lector. dr. ing. Alexandru IATAN, sef lucr. dr. ing. Valentin CUBLEȘAN, sef lucr. dr. ing. Elena IATAN, sef lucr.dr. ing. Angel DOGEANU, sef lucr. ing. Silviu GHEORGHE, dr. ing. Ana Maria Smaranda FLORESCU, dr. ing. Ioana OLTEANU, dr. ing. Ana Maria Biro, ing. Marian AVASILOAIEI
Limba de predare:
română
Obiective:
Însușirea cunoștințelor legate de instalațiile și echipamentele utilitare care să îndeplinească cerințele referitoare la asigurarea condițiilor de confort si de securitate a clădirilor și ocupanților acestora).
Capacitatea de înțelegere a relațiilor de condiționare dintre instalațiile și echipamentele utilitare și celelalte elemente ale constructiilor.
Identificarea constructiva si functionala a echipamentelor si sistemelor de instalatii utilitare aferete construcțiilor;
Conținut:
1.Introducere. Mediu înconjurător. Resurse. Forme de energie. Definirea obiectivelor echipării cu instalații a spațiului construit.
2.Instalații sanitare. Canalizare menajera si pluvială. Principii de funcționare. Tratarea și reutilizarea apelor gri și metorice. Echipamente. Spații tehnice.
3.Instalatii sanitare. Apa în arhitectura. Proprietăți fizico-chimico-biologice. Surse. Echipamente și instalații pentru tratarea și conformarea apei. Utilizări.
4.Instalatii sanitare. Apa rece (potabilă). Racordarea la utilități. Spații tehnice. Tipuri de rețele interiore de distribuție. Particularități pentru clădiri înalte și foarte înalte.
5.Instalatii sanitare. Apa caldă de consum menajer. Preparare. Spații tehnice. Distribuție locală vs centralizată. Utilizarea surselor de energie regenerabilă.
6.Instalatii termo-ventilare. Confortul termic. Calitatea aerului interior. Concepte. Definiții. Parametrii. Surse de poluare. Sindromul clădirilor bolnave.
7.Instalatii termo-ventilare. Abordarea sistemelor de încălzire și răcire pasive. Influența utilizării luminii naturale. Zonarea spațiilor în clădire. Programarea activităților.
8.Instalatii termo-ventilare. Abordarea sistemelor de încălzire și răcire active. Principii. Cerințe preliminare pentru spațiile tehnice aferente sistemelor de termo -ventilare – climatizare. Echipamente utilizate pentru încălzire, răcire, ventilație.
9.Instalatii termo-ventilare. Clasificarea si analiza sistemelor și echipamentelor de încălzire, răcire, ventilare si condiționare a aerului. Spații tehnice. Integrarea sistemelor de încălzire-răcire-ventilare climatizare în conceptul final al clădirii.
10.Instalatii electrice. Surse de alimentare cu energie electrică. Branșamente. Posturi de transformare. Incinte. Dispozitive de protecție. Surse de putere de urgență / în așteptare. Surse neîntreruptibile. Generatoare pentru intervenții.
11.Instalatii electrice. Echipamente și materiale, cabluri și distribuții de cabluri. Legarea la pământ și protecția împotriva șocurilor electrice. Spatii tehnice pentru instalațiile electrice. Sisteme de asiguare a alimenarii de urgență
12.Instalatii electrice. Iluminatul artificial. Principalele caracteristici ale surselor de lumină. Tipuri de sisteme de iluminat. Dimensiuni și modele pentru aparatele de iluminat. Iluminatul de siguranță
13.Instalatii electrice. Sisteme de telecomunicații. Sisteme de automatizare. Monitorizări si alarme tehnice. Clădiri smart
14.Instalații pentru protecția împotriva incendiilor. Introducere. Generalități. Controlul fumului și gazelor fierbinți. Instalații pentru stingerea incendiilor. Agenți de stingere. Protecția împotriva trăsnetelor. Sisteme de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu.
Metoda de predare:
Prelegere / Expunere / Curs interactiv (videoproiector), dezbatere, sesiune de întrebări și răspunsuri
Mod de evaluare:
Sumativă, examen scris la finalul semestrului - chestionar tip grila cu 30 intrebari, unul sau doua raspunsuri corecte
Bibliografie minimală:
1. Manualul Inginerului de Instalatii 4 volume - 2010 – Editie II revizuită
2. Mechanical and electrical systems in Architecture, Engineering, and Construction, 5th Ed, Frank Dagostino, Joseph Wujek
3. Instalații – echipare. Note de curs – format electronic – Alexandru Mircea IATAN
4. *** Standarde și normative cu caracter obligatoriu, experimental și de recomandare.