ST-11 Instalații - echipare

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul III, sem 2, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3

Procedura evaluare - sesiune toamna 2020

Examenul se va desfășura pe platforma Exam.net sub supravegherea video a cadrelor didactice prin platforma Zoom.us
Invitatia pentru sesiunea Zoom este:
Topic: Examen Instalatii - echipare - cod disciplina ST11
Data: 07 septembrie 2020, de la ora 09:20 la ora 10.20 (ora locala)
https://zoom.us/j/6126660679?pwd=cnJDN3BYSmdxdGE3eEZTbDRSUGYrUT09
Meeting ID: 612 666 0679 Passcode: yG6rcM
Procedura de desfasurare a examenului.
1) Studenții care vor susține examenul (fie din anul curent fie din anii anteriori) se vor pre-înscrie printr-un email la adresa: echipare.instalatii.uauim@gmail.com cu numele, prenumele, nr. matricol, anul si grupa si o adresa de email pe care se va realiza comunicarea cu cadrele didactice. Email-ul il va transmite doar seful de grupa dupa ce a colectat de la colegi informatiile de mai sus. Termen - cel târziu cu 1 zi înainte de data susținerii examenului (06.09.2020)
2) Potrivit cataloagelor numarul maxim de candidati ar trebui sa fie sub 50. Ar trebui sa putem sustine cu totii examenul in aceeasi sesiune live
3) De la ora 9.20 propun conexiune pe zoom, identificare pe baza de CI, legitimatie, etc - incercati sa va prootejati daca se paote datele perosnale de tip CNP, adresa, etc in cazul utilzarii CI); incepere examen pe platforma exam.net la 9.30 - 10.30 finalizare examen
4) Examenul consta intr-un calup de 7 intrebari simple, similare dar diferite de cele din sesiunea de vara
In vederea familiarizarii cu cele două platforme menționate anterior avem rugămintea ca studenții să acceseze informațiile de la paginile https://support.exam.net/ si https://support.zoom.us/hc/en-us precum și ghidurile video disponibile pe cele două platforme sau pe Youtube

Fișa disciplinei

Departament:
Științe Tehnice
Titular:
lect.dr.ing. Alexandru Iatan
Colectiv:
Prof. dr. ing. George Stoican, lector. dr. ing. Alexandru IATAN, sef lucr. dr. ing. Valentin CUBLEȘAN, sef lucr. dr. ing. Elena IATAN, sef lucr.dr. ing. Angel DOGEANU, sef lucr. ing. Silviu GHEORGHE, dr. ing. Ana Maria Smaranda FLORESCU, dr. ing. Ioana OLTEANU, dr. ing. Ana Maria Biro, ing. Marian AVASILOAIEI
Obiective:
Dobândirea cunoștințelor de bază privind dotarea clădirilor cu instalații menite sa asigure confortul uman, respectiv condițiile impuse de procesele tehnologice specifice programului de arhitectură, cunoștințe care sa facă posibilă o concepție corectă a clădirilor și să permită dialogul și conlucrarea cu specialiștii in instalații.
Conținut:
Confort. Definire. Tipuri de confort: termic, igienico-sanitar, luminos, fonic.
Instalații de încălzire. Asigurarea parțială a confortului termic. Surse de căldură; rețele de transport și distribuție a agentului termic. Echipamente: pentru instalații interioare – corpuri și aparate de încălzire; pentru centrale și puncte termice.
Instalații de ventilare / climatizare. Asigurarea purității aerului și a confortului termic (integral la climatizare). Agregate de tratare a aerului. Echipamente. Scheme.
Canale de aer. Dispozitive de introducere / evacuare a aerului în / din încăperi; circulația aerului în incinte ventilate.
Instalații frigorifice. Producerea frigului artificial – echipamente și scheme de principiu. Utilizarea frigului artificial în instalații de climatizare.
Instalații sanitare; surse de apă; rețele de transport; consumatori. Instalații interioare de apă rece / caldă: rețele; obiecte sanitare; hidrofor. Canalizare menajeră și pluvială. Instalații pentru prevenirea și combaterea incendiilor.
Instalații electrice. Surse; rețele de transport; consumatori. Instalații electrice; sisteme de iluminat – interior / exterior (arhitectural) și instalații de curenți slabi (TV, fibră optică, control acces, rețele de calculatoare. Instalații electrice de forță.
Aplicatii practice:
Instalații sanitare
Instalații de încălzire (ventilare)
Instalații electrice
Lucrările practice au ca obiect modul de echipare și instalațiile aferente pentru o clădire studiata la atelierul de proiectare.
Metoda de predare:
Prelegeri cu prezentare de imagini pe retroproiector; vizite in laboratoare de specialitate și la obiective de referință; discuții cu studenții. Aplicații practice îndrumate.
Mod de evaluare:
100% evaluare finală (lucrare scrisă)
Bibliografie minimală:
1. Manualul Inginerului de Instalatii 4 volume - 2010 – Editie II revizuită
2. Mechanical and electrical systems in Architecture, Engineering, and Construction, 5th Ed, Frank Dagostino, Joseph Wujek
3. Instalații – echipare. Note de curs – format electronic – Alexandru Mircea IATAN
4. *** Standarde și normative cu caracter obligatoriu, experimental și de recomandare.

modifică