ST-27 Materiale și procedee constructive (2)

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C+1L | Credite ECTS: 3
Titular:
conf. Liviu Gligor
Obiective:
Formarea unei concepții tehnice și cultivarea intuiției constructive prin contactul direct cu materialele și metodele de punere în operă specifice acestora; verificarea în practică și exersarea feedback-ului proiectare-control-evaluare-reproiectare-execuție pe principiul prototipului; crearea condițiilor de contact cu exigențele mediului profesional și corelarea gîndirii arhitecturale cu execuția; cunoașterea nemijlocită a materialelor de construcție și a soluțiilor particulare de punere în operă.
Conținut:
Construcții din zidărie portantă. Relația cu terenul. Probleme specifice de execuție. Materiale și soluții de asamblare.
Construcții din beton armat. Relația cu terenul. Cofraje. Noțiuni de prefabricare. Materiale și soluții compozite.

Aplicatii practice:
Un arc din zidărie portantă/ un perete din zidărie aparentă/ un perete din paiantă.
O centură din BA/ un nod de cadru rigid / un planșeu casetat.
Metoda de predare:
Prelegerile susțin aplicațiile practice grupate în doua secvențe, care se desfășoară corelat cu activitatea de la atelier și abordează subiecte înrudite, principii, materiale și soluții constructive pe care studenții le propun la proiectele parcurse în derularea semestrului. Rezultatele sunt experiențe directe cu materiale și tehnici de punere în operă care permit studenților verificarea și corectarea propriilor soluții de proiectare dar și cultivarea unei gândiri tehnice realiste. Temele practice sunt corelate cu subiectul dezvoltat la atelierul de proiectare.

Materiale didactice: proiector audio-video, prospecte, materiale de construcții, unelte.
Mod de evaluare:
Lucrare teoretică de verificare (40%), lucrările practice notate pe parcurs (60%)
Bibliografie minimală:
Mateescu, Dan, CONSTRUCȚII METALICE, Editura tehnică, București, 1975
Vitruviu, DESPRE ARHITECTURA, Ed. Academică RSR, 1964
Schulitz, Sobek, Habermann, STEEL CONSTRUCTION MANUAL, Birkäuser, Edition Detail, München, 2000
Herzog, Hatterer, Schweitzer, Volz, Winter TIMBER CONTRUCTION MANUAL Birkhauser – Publischers for architecture, Edition Detail, 2004;
Schittich, Staib, Balkow, Schuler, Sobek GLASS CONSTRUCTION MANUAL Birkhauser – Publischers for architecture, Edition Detail, 1999;
Pfeifer, Ramcke, Achtziger, Zilch Masonry Construction Manual Birkhauser – Publischers for architecture, Edition Detail, 2001;
Kind-Barkauskas, Kauhsen, Polonyi, Brandt, CONCRETE CONSTRUCTION MANUAL, Birkhauser – Publischers for architecture, Edition Detail, 2002;
Herzog, Krippner, Lang FAÇADE CONSTRUCTION MANUAL, Birkhauser – Publischers for architecture, Edition Detail, 2004.
Reviste de specialitate și prospecte de materiale de construcții.
Observații:
Temele aplicațiilor practice sunt actualizate în raport cu evoluția soluțiilor constructive, cu noile apariții pe piață a materialelor și tehnologiilor de punere în operă. Activitatea practică beneficiază de asistență de specialitate și urmărește conectarea în masură mai mare sau mai mică cu cazuri reale în desfășurare cu invatamnatul de arhitectura. Produsul activității practice cumulează o succesiune de experimente construcțive cu grad de complexitate tot mai mare și se adresează alternativ construcțiilor tradiționale și celor de ultimă generație.