ST-97 Patologie și tratament

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul III, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Științe Tehnice
Titular:
conf. Liviu Gligor
Colectiv:
conf.dr.arh. Liviu Gligor, asist.dr.arh. Monica Mureșanu
Obiective:
- capacitate si discernamant pentru a interveni asupra unui edificiu cu valoare de patrimoniu cultural - situarea arhitectului in cadrul pluridisciplinar al domeniului - intelegerea palierelor de actiune : studiu, cercetare, proiect, realizare, controlul si conducerea santierului, documentatia pe parcursul lucrarilor
Conținut:
1 factori de mediu si timp in analiza elementelor de arhitectura istorica; echilibru si dinamica in schimburile de substanta, energie si informatie dintre om, edificiul de patrimoniu si mediu 2 componente si caracteristici de valoare patrimoniala in edificiu 3 necesitatea, conditiile, calitatile si criteriile interventiei; palierele interventiei: conservare, restaurare, punere in valoare, functionalizare, reconversie 4 elemente de configuratie geometrica si consructiva specifice 5 expertiza de fizica ambientala (fizica constructiilor) in amonte fata de interventie 6 investigatii specifice, non-destructive si destructive 7 anamneza si diagnostic; simptome si cauze; mecanisme de degradare 8 tratament preventiv si curativ; cicatrizare si substitutie 9 maladiile pietrei si altor materiale 10 suprafete arhitecturale; patina, criteriul autenticitatii si expresia; patina vs. degradare 11 restaurarea paramentelor exterioare din piatra naturala; principii; exemple 12 restaurarea paramentelor exterioare din piatra naturala; studiu de caz: fatada edificiului Palatului Scoalei de Arhitectura 13 studiu de caz: conservarea si restaurarea ansamblului rupestru din Basarabi 14 structura si continutul-cadru al documentatiei de restaurare in amonte, in cursul lucrarilor si dupa santier
Metoda de predare:
Prelegeri teoretice însoțite de exemplificări
Mod de evaluare:
Lucrare de verificare (50%) și activitatea pe parcurs(50%)
Bibliografie minimală:
ADAM, Jean-Pierre, LA CONSTRUCTION ROMAINE, Materiaux et techniques, Picard, Paris 1989 CHOISY, Auguste, L'ART DE BATIR CHEZ LES ROMAINS, L'ART DE BATIR CHEZ LES BYZANTINS DINKEL, Rene, L'ENCYCLOPEDIE DU PATRIMOINE, Les Encyclopedies du Patrimoine, Paris 1997 MOUTON, Benjamin, Cours de structure, maconnerie et taille de pierre, Ecole de Chaillot, Paris OPREANU, Mihai, memoriu DEA, Paris, 1992, articole in reviste de specialitate si contributii la conferinte OPREANU, Mihai, SUPRAFEȚE ARHITECTURALE IN TIMP SI IN LUMINA, o perspectiva de ordin ecologic in analiza arhitecturii istorice, Editura Universitara „Ion Mincu”, Bucuresti 2009 PATRICCIO Teresa, VAN BALEN Koen, DE JONGHE Krista (edited by), CONSERVATION IN CHANGING SOCIETIES, Raymond Lemaire International Centre for Conservation, Leuven, Belgium, 2006
Observații:
O bibliografie mai amplă va fi prezentată la curs