ST-78 Fizica construcțiilor (2)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul IV, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Titular:
conf. Radu Pană
Colectiv:
prof.dr.arh. Marius Smigelschiconf.dr.arh. Radu Pană
Limba de predare:
română
Obiective:
Cunoașterea metodelor și parametrilor necesari pentru asigurarea confortului utilizatorilor construcției, având în vedere aspectele specifice confortului acustic și iluminatului artificial.
Corelarea elementelor de fizică a construcțiilor cu aspectele fiziologice și psihologice, cu comportarea alcătuirilor specifice ale construcției în ansamblu și în detaliu și cu aspectele plasticii arhitecturale.
Conținut:
Partea 1. CONFORT ACUSTIC.
Acustica fizică, fiziologică și spațială. Fonoabsorbție, fonoizolare.
Principii și detalii de realizare a alcătuirilor fonoabsorbante. Materiale poroase, membrane vibrante, rezonatori. Structuri fonoabsorbante complexe.
Principii și detalii de realizare a alcătuirilor fonoizolante. Pereți simpli și dubli, pereți ușori, uși și ferestre.
Protecția acustică față de zgomotul exterior la nivel urban, ansamblu construit și în clădiri.
Protecția acustică în interiorul construcțiilor. Principii și măsuri generale specifice diferitelor programe de arhitectură.
Studiul acustic și proiectarea sălilor de audiție. Criterii principii și rezolvări de ansamblu și de detaliu.
Metodă aplicabilă în proiectarea de arhitectură.
Partea 2. ILUMINAT ARTIFICIAL
Lumina artificială în arhitectură. Criterii specifice de proiectare și evaluare. Elemente de calcul estimativ și proiectare luminotehnică. Surse de iluminat artificial, randament, eficacitate. Aparate de iluminat artificial (principii de alcătuire, geometrie, materiale). Integrarea elementelor și sistemelor de iluminat artificial în arhitectura de interior. Suprafețe luminoase, plafoane luminoase. Iluminatul artificial în diferite programe de arhitectură.
Metoda de predare:
Prelegeri însoțite de materiale ilustrative (video-proiector, retro-proiector). 1 lucrare aplicativă de protecție acustică și acustica încăperilor.
Mod de evaluare:
Valoarea finală se constituie din 40% evaluarea activității pe parcurs (10% prezența și întrebari la curs, 30% lucrare aplicativă) și 60% examen. Lucrarea de protecție acustică + acustica încăperilor - lansare temă în săpt. a 6-a, predare în săpt. 11.
Bibliografie minimală:
BERANEK, L. Concert Halls and Opera Houses: Music, Acoustics, and Architecture, Springer 2004
PANĂ, R Teorie, metodă și tehnologie în protecția acustică, EUIM 2007
SMIGELSCHI, M Acustica în arhitectură – breviar UAUIM
SMIGELSCHI, M; PANĂ, R. Acustica în arhitectură - elemente teoretice esențiale. Documentare - breviar UAUIM
*** C125-13 Normativ privind acustica în construcții și zone urbane (4 părți)
MICLESCU, S Lumina naturală și lumina artificială în arhitectură – breviar UAUIM
BRANDI LICHT, U Lighting Design
*** NP061-02 Normativ pentru proiectarea și executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri