ST-109 Instalații - echipare

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul III, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 2
Titular:
Ana Maria Biro
Colectiv:
dr.arh.ing. Ana Maria BIRO, lector. dr. ing. Alexandru IATAN
Obiective:
Însușirea cunoștințelor legate de instalațiile și echipamentele utilitare care să îndeplinească cerințele referitoare la asigurarea condițiilor de confort si de securitate a clădirilor și ocupanților acestora în aria clădirilor de patrimoniu.
Capacitatea de înțelegere a relațiilor de condiționare dintre instalațiile și echipamentele utilitare și celelalte elemente ale constructiilor în aria conservării și restaurării clădirilor de patrimoniu.
Reabilitarea spațiilor tehnice sau transformarea altor spații pentru acomodarea echipării cu instalatii edilitare.
Aplicarea, în limitele conservării sau restaurării clădirilor de patrimoniu, a cerintelor de calitate, energie si mediu pentru echiparea cu instalații utilitare a constucțiilor.

Conținut:
1.Instalații sanitare. Canalizare menajera si pluvială. Principii de funcționare. Tratarea și reutilizarea apelor gri și meteorice. Echipamente. Spații tehnice. Particularități pentru clădiri de patrimoniu
2.Instalatii sanitare. Apa rece (potabilă). Racordarea la utilități. Spații tehnice. Tipuri de rețele interioare de distribuție. Particularități pentru clădiri de patrimoniu
3.Instalatii sanitare. Apa caldă de consum menajer. Preparare. Spații tehnice. Distribuție locală vs centralizată. Utilizarea surselor de energie regenerabilă.
4.Instalatii termo-ventilare. Confortul termic. Calitatea aerului interior. Concepte. Definiții. Parametrii. Surse de poluare. Sindromul clădirilor “bolnave”. Particularități pentru clădiri de patrimoniu
5.Instalatii termo-ventilare. Principii. Cerințe preliminare pentru spațiile tehnice aferente sistemelor de termo -ventilare – climatizare. Echipamente. Spații tehnice. Integrarea sistemelor de încălzire-răcire-ventilare climatizare în conceptul final al conservării/restaurării.
6.Instalatii electrice. Echipamente și materiale, cabluri și distribuții de cabluri. Spatii tehnice pentru instalațiile electrice. Iluminatul artificial. Tipuri de sisteme de iluminat. Iluminatul de siguranță (urgență). Particularități pentru clădiri de patrimoniu
7.Instalatii electrice. Sisteme de telecomunicații. Sisteme de automatizare. Monitorizări si alarme tehnice. Sisteme de securitate.Particularități pentru clădiri de patrimoniu
Aplicații
1.Instalații sanitare. Alimentare cu apa rece/calda de consum menajer. Canalizare menajera si pluvială. Echipamente. Spații tehnice. Ghene tehnice
2.Instalații termo-ventilare. Distribuția agentului termice de incalzire/răcire. Echipamente. Spații tehnice. Ghene tehnice
3.Instalații electrice. Amplasarea terminale. Tablouri electrice.Doze de derivatie. Corpuri de iluminat. Prize. Echipamente. Spații tehnice. Ghene tehnice
Metoda de predare:
Prelegere / Expunere / Curs interactiv (videoproiector), dezbatere, sesiune de întrebări și răspunsuri.
Mod de evaluare:
30% evaluare pe parcurs
70% examen final (lucrare scrisa)
Bibliografie minimală:
1. Manualul Inginerului de Instalatii 4 volume - 2010 – Editie II revizuită
2. Mechanical and electrical systems in Architecture, Engineering, and Construction, 5th Ed, Frank Dagostino, Joseph Wujek
3. Instalații – echipare. Note de curs – format electronic – Alexandru Mircea IATAN
4. Instalații – echipare. Note de curs – format electronic – Ana Maria BIRO
*** Standarde și normative cu caracter obligatoriu, experimental și de recomandare.