ST-41 Proiect de detaliere tehnică

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul III, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 3P | Credite ECTS: 4
Titular:
lect. Ioana Raluca Șerbănescu
Obiective:
Având la bază proiectul de arhitectură realizat anterior, proiectul tehnic are ca scop continuarea etapelor existente în desfașurarea unui proiect real.
Exercițiul didactic propus constă în confruntarea studenților cu elemente legate de tehnica și tehnologia arhitecturală precum și aspecte legate de coordonarea cu alte specialitați, prin aplicarea integrată în proiectarea unui obiect de arhitectură a cunoștințelor teoretice dobandite în cadrul diverselor discipline din profilul Catedrei de Științe Tehnice.
Conținut:
Proiectul propune studiul unei construcții realizate anterior la atelier din punctul de vedere al rezolvării detaliilor de execuție, corelate cu alegerea materialelor folosite, tehnici de montaj, integrarea echipamentelor legate de funcționarea eficientă a construcției.
Materializarea studiului constă într-o suită de detalii ale unui spatiu interior interesant din cladirea analizată, o documentație legată de materialele folosite și imaginea de ansamblu care se dorește a fi obținută precum și un memoriu tehnic care să ilustreze aplicarea în rezolvarea detaliilor de arhitectura a normelor de exigență privind calitatea în construcții.
Metoda de predare:
Activitatea de îndrumare este asigurată de colective de specialiști, cadre didactice din cadrul CST și colaboratori externi; activitatea include prezentări tematice, consultații la planșetă și discuții colective la panou.
Mod de evaluare:
Prima etapă a evaluării o constituie analiza, comentarea si completarea din punct de vedere tehnic, a proiectelor predate în atelier.
Evaluarea finala consta in detalierea unor parti ale proiectului de arhitectura ca pentru executia pe santier.
Bibliografie minimală:
Cursuri UAUIM Materiale de constructie, Constructii, Finisaje
Normative și ghiduri de proiectare
Prospecte și cataloage de firme
Reviste (Detail, T&A, DBZ, etc)
www.bicau.ro