ST-3 Materiale de construcție

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1S | Credite ECTS: 2
Titular:
lect.dr.arh. Laura Dobrescu
Limba de predare:
română
Obiective:
Capacitatea de a folosi corect materialele de construcții cu anumite calități pentru a realiza proiecte arhitecturale sau sisteme care să corespundă atât cerințelor estetice cât și celor tehnice, corelate cu o proiectare corectă, estetică și o utilizare funcțională corectă a spațiului; 
Capacitatea de a înțelege, a aplica și a rezolva unele detalii de arhitectură, principii generale de rezolvare prin utilizarea materialelor de construcții tradiționale și contemporane: materiale pentru structuri de clădiri, materiale pentru elemente de închidere și compartimentare, materiale pentru finisaje, materiale pentru izolații; 
Cunoașterea principalelor caracteristici fizico-mecanice și a modul de comportare a unor materiale de bază, caracteristici indispensabile pentru înțelegerea unor fenomene complexe; 
Cunoașterea modului de comportare a materialelor și a produselor în exploatare și mod de întreținere; 
Adaptarea și cunoașterea cerințelor pieței și a dinamicii evoluției tehnologice. Respectarea standardelor în vigoare referitoare la asigurarea calității produselor și serviciilor;
Conținut:
1. Materiale care să îndeplinească condițiile esențiale de siguranța în exploatare. Descrierea performanțelor și a criteriilor de alegere. Exemple de bună practică și studii de caz. Introducere în categoria materialelor contemporane speciale, cu performanțe speciale. Materiale pentru elemente de compartimentare. Pereți. Clasificare, exemplificări din arhitectura contemporană/ tradițională, studii de caz. Expunere prin corelare a unor mostre de material (ceramică).
2. Materiale pentru finisaje (pardoseli). Clasificare, exemplificări din arhitectura contemporană/tradițională, studii de caz. Expunere prin corelare a unor mostre de material (piatră naturală).
3. Materiale pentru finisaje (lambriu, pereti interiori și exteriori, tavane). Clasificare, exemplificări din arhitectura contemporană/tradițională, studii de caz. Expunere prin corelare a unor mostre de material (lemn).
4. Materiale pentru elemente de închidere/anvelopă și compartimentare (pereți/ferestre etc). Clasificare, exemplificări din arhitectura contemporană/ tradițională, studii de caz. Expunere prin corelare a unor mostre de material (sticlă).
5. Materiale de construcții pentru elementele componente ale unei clădiri: structurale și nestructurale. Clasificare, exemplificări din arhitectura contemporană/ tradițională, studii de caz. Expunere prin corelare a unor mostre de material (metal).
6. Materiale pentru izolații (termice, acustice, hidrofuge, ignifuge). Clasificare, exemplificări din arhitectura contemporană/tradițională, studii de caz. Expunere prin corelare a unor mostre de material (mase plastice).
7. Materiale reciclabile/ecologice/durabile. Clasificare, exemplificări din arhitectura contemporană/tradițională, studii de caz. Expunere prin corelare a unor mostre de material.
Metoda de predare:
Metode de predare la seminar:
- demonstrația și observarea didactică;
- prezentarea mostrelor de materiale și produse și observarea acestora;
- utilizarea fișelor de documentare și a fișelor de lucru;
- lucru în grup (grup cu sarcină precisă, grup mic, brainstorming, grup creativ pentru realizarea unui proiect/produs);
- problematizarea;
- exercițiul;
- studiu de caz;
- obținerea informațiilor din diferite surse (standarde, normative, cataloage, pliante de prezentare, etc);
- Probe orale și scrise prin care studenții demonstrează, așa cum se specifică în criteriile de performanță cerute la seminar/curs, că sunt capabili: să enumere materialele specifice categoriilor de lucrări, cuprinzând toate materialele la capitolul discutat, să recunoasca materialul, să coreleze materialele cu domeniul de utilizare, să caracterizeze materialele. Acest lucru se va demonstra prin fișele de materiale, cuprinzând toate elementele din sfera de aplicabilitate, să verifice dimensiunile materialelor, etc.
Metode de expunere didactică la curs:
- Prelegeri teoretice însoțite de materiale ilustrative, prezentări în format digital cu videoproiectorul;
- Prezentări tip “How it’s made”;
- Prelegeri a unor invitați de specialitate în domeniul materialelor de construcții;
- Conversația euristică;
- Conversații cu analiză comparativă;
Mod de evaluare:
Evaluarea va cumula: 
- activitatea pe parcurs - care reprezintă PROIECTUL TEMATIC (realizarea unei fișe sintetice a unor grupe de materiale și răspunsul la o întrebare teoretică), media notelor primite la seminarii reprezentând 40% din nota finală; 
- nota de la examen reprezentând - 60% (minim 5). 
Examenul va cuprinde: 
-Recunoașterea materialelor (minimum jumătate din numărul de materiale) cu descrierea scurtă a denumirii și utilizării materialului; 
-Bilet teoretic, ales dintr-o listă de subiecte prestabilite.
Bibliografie minimală:
ADDINGTON, MICHELLE; SCHODEK, DANIEL L.: Smart materials and new technologies: for the architecture and design professions, Editura: Architectural Press, 2005.
ALLEN, EDWARD; IANO, JOSEPH: Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods, Editura: John Wiley and Sons, Inc, 2014
ANDO, TADAO; HENEGHAN, TOM; PARE, RICHARD : Tadao Ando : The Colours of Light, Editura: London Phaidon, 1996
BRATU, C.: Introducere la cursul de materiale pentru construcții și finisaje, Editura: UAUIM, 1996 (multiplicare internă).
BRIDGE, NICOLE: Architecture 101: From Frank Gehry to Ziggurats, an Essential Guide to Building Styles and Materials, Editura: Adams Media, USA, 2015
BROWNELL, BLAINE: Transmaterial, Editura: Princeton Architectural Press, 2005.
BROWNELL, BLAINE: Transmaterial 2, Editura: Princeton Architectural Press, 2008.
BRUCE, LINDSEY: Digital Gehry: Material Resistance, Digital Construction (The Information Technology Revolution in Architecture), Editura: Birkhauser – Publishers for architecture, Basel, Boston, Berlin, 2001
CONSTANTINESCU, R.; PLATON, M.: Utilizarea maselor plastice în construcții.
CHUDLEY, ROY; GREENO, ROGER: Building Construction Handbook, Editura: Routledge, 2014
DOMONE, PETER; ILLSTON, JOHN: Construction Materials: Their Nature and Behaviour, Fourth Edition, Editura: Spon Press, 2010
DUGGAL, S.K.: Building Materials, Editura: New Age International Publishers Private Limited, 2000
FLORESCU, A., ș.a.: Știința și Tehnologia Materialelor, Editura Panfilius, Iași, 2001.
HARDT, D.: Materiale plastice în arhitectură și construcții.
HARDT, D.: Materiale pentru construcții si finisaje, Editura: UAUIM ,1996 (multiplicare internă).
HARDT, D.: BRATU C., Glosar de arhitectură, construcții și finisaj, UAUIM 1981 (multiplicare internă).
HUBCA, Gh.; IOVU, H.; TOMESCU, M.; NOVAC, I-A.: Materiale compozite, Editura Tehnică 1999.
MAYINE L. YU: Skins, Envelopes, and Enclosures: Concepts for Designing Building Exteriors, Editura: Routledge NY, 2004
NEDELCU, D.; CARCEA, I.; NEAGU, G.; ZAGAN, R.; TABACARU, L.; PREDESCU, C.: Tehnologii de obținere a materialelor compozite, editura Politehnium, 2009.
POPESCU, NICOLAE: Studiul materialelor, Cimislia, "TimCim" 1993.
POPESCU, NICOLAE; BATALU, DAN: Introducere în știința materialelor, Elemente de teoria Științei Materialelor, Editura: Politehnica Press, 2000
Spence, William; Kultermann, Eva: Construction Materials, Methods and Techniques, Editura: CSI and Construction Specifications Canada, 2014
FUTAGAWA, YUKIO : TADAO ANDO Details, Editura: A. D. A. Edita, Tokyo, 2003
ZUMTHOR, PETER : Peter Zumthor. Three Concepts, Editura: Architekturgalerie Luzern, 1997
ZUMTHOR, PETER : Thinking Architecture, Editura: Birkhauser – Publishers for architecture, Basel, Boston, Berlin, 1999