ST-19 Inginerie structurală

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul III, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 3C | Credite ECTS: 3

Fișa disciplinei

Titular:
conf.dr.ing. Adrian Iordăchescu
Limba de predare:
română
Obiective:
Cursul este destinat studenților arhitecți care urmăresc obținerea cunostințelor de bază necesare pentru concepția științifică, proiectarea, alcatuirea constructivă și folosirea rațională, optimă a elementelor de construcții și a grupărilor acestora în cadrul concepției de ansamblu a clădirii, determinată de un complex de date fizice și economice. Cursul cuprinde în același timp o tratare sintetică și unitară a concepției structurilor situate în zone seismice, sub aspectul: funcțiune, material, structură. Folosind conceptul de performanță în construcții, sunt formulate și analizate atât criteriile generale referitoare la alcătuirea de ansamblu a clădirii, cât și criteriile specifice concepției structurilor rezistente la cutremure severe în corelație cu elementele nestructurale, echipamente etc. Cursul își propune totodată și prezentarea structurilor și infrastructurilor pentru construcții situate în condiții dificile de amplasament din mediul natural și din mediul construit. Există totodată și preocupări privind interdependența dintre structura și condițiile ei de realizare: tehnologie, organizare, economie.
Urmarirea cursului asigura premizele pentru:
1. Intelegerea istoriei si filozofiei codurilor de proiectare structurale ;
2. Intelegerea fundamentelor dinamicii structurilor si a ingineriei seismice;
3. Capacitatea analizarii factorilor fundamentali care controleaza raspunsul structural;
4. Intelegerea comportarii constructiilor amplasate pe terenuri dificile de fundare;
5. Capacitatea fundamentarii unei decizii referitoare la transmiterea incarcarilor catre terenul de fundare printr-un sistem de fundatii sigur, stabil si economic;
6. Aprecierea procedeelor de fundare pe terenuri dificile prin studii de caz care ilustreaza procedurile analitice si verifica aplicabilitatea lor;
7. Intelegerea mecanismului diverselor programe de calcul prin care se poate vizualiza miscarea seismica si se pot dezvolta analize dinamice ale diverselor structuri pentru optimizarea proiectarii;
8. Intelegerea diverselor tehnologii revolutionare utilizate in proiectarea si consolidarea constructiilor amplasate in zone cu seismicitate severa.
Conținut:
Conceptul de performanță la acțiuni seismice. Cerințele utilizatorilor. Criterii de performanță la acțiuni seismice.
Mecanismul producerii și evaluarea intensității cutremurelor. Efectele cutremurelor asupra mediului natural. Efectele cutremurelor asupra construcțiilor. Evaluarea forțelor seismice. Stabilirea amplasamentului clădirilor situate în zone seismice.
Terenul de fundare; teren normal și teren dificil de fundare. Comportarea în exploatare a construcțiilor amplasate pe terenuri de fundare dificile.
Proiectarea și executarea clădirilor amplasate pe terenuri de fundare dificile. Procedee de fundare directă pe terenuri de fundare dificile. Procedee de fundare indirectă pe terenuri de fundare dificile
Proiectarea preliminară și executarea clădirilor amplasate pe terenuri în pantă.
Proiectarea și executarea infrastructurilor situate sub nivelul pânzei de apă freatică.
Condiții dificile de amplasament provenite din mediul construit; probleme generale de proiectare și execuție. Proiectarea și executarea fundațiilor în vecinătatea clădirilor existente
LV: Verificarea stabilitatii unui zid de sprijin
Alcătuirea generală a clădirilor în plan și în elevație. Forma și proporțiile clădirilor în plan. Forma și proporțiile clădirilor în elevație. Rosturi antiseismice. Proeminente. Stabilirea alcătuirii structurale. Alegerea materialelor pentru structura și tipul de subansambluri structurale. Dispunerea în plan a subansamblurilor verticale. Stabilirea configurației în elevație.
LV: Predimensionarea unei structuri de rezistență pentru o clădire P+6¸8E, amplasată într-o zonă seismică. Dispunerea în plan a subansamblurilor verticale. Stabilirea configurației structurii în elevație
Structuri cu pereți portanți din beton armat.
Structuri în cadre. Structuri mixte (duale).
Coduri de proiectare și programe de calcul pentru analiza elementelor și structurilor amplasate în zone seismice
LV: Evaluarea simplificata a performantelor seismice ale unei cladiri.
Structuri "inteligente" . Structuri cu izolarea seismică a bazei și structuri amortizate seismic.
Exigențe tehnologice și de proiectare pentru reazeme izolatoare. Dispozitive mecanice cu rol de disipare energetică.
Evaluarea construcțiilor amplasate în zone seismice
Metoda de predare:
Prelegeri teoretice ilustrate + aplicație practică sub îndrumarea titularului de curs
Mod de evaluare:
Lucrare 1 Verificare pe parcurs 20%
Lucrare 2 Verificare pe parcurs 30%
Lucrare 3 Verificare pe parcurs 10%
Evaluare finala (40%)
Algoritmul este valida daca nota obtinuta la evaluarea finala este mai mare decat 5
Bibliografie minimală:
PETROVICI, R. - Teoria structurilor UAUIM 2000
IORDACHESCU, A - Constructii inteligente
*** Articole din reviste și cursuri de construcții din biblioteca UAUIM