ST-37 Echipamente și instalații

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul III, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1S | Credite ECTS: 2

Procedura evaluare sesiune iarna 2022

Examenul se va desfășura pe platforma Exam.net sub supravegherea video a cadrelor didactice prin platforma Zoom.us

Pașii de urmat:

1. Studenții care vor susține examenul (fie din anul curent fie din anii anteriori) se vor pre-înscrie, prin reprezentatul de an sau de grupa, printr-un un email la adresa: echipare.instalatii.uauim@gmail.com care sa conțină numele, prenumele, nr. matricol, anul si grupa si o adresa de email prin care se va realiza comunicarea cu cadrele didactice. Termen - cel târziu cu 1 zi înainte de data susținerii examenului.

2. Pe adresa de email a reprezentantului de an /grupa si pe grupul de comunicare de pe reteaua de socializare se va trimite invitația de participare la sesiunea online Zoom asociata examenului cu toate caracteristicile acesteia (data, ora de începere, ora de încheiere, parola de acces).

3. In ziua examenului, cu 15 minute înaintea de începerea probei scrise, pe baza invitației primite pe email si pe reteaua de socializare, se va realiza conexiunea pe platforma Zoom.us in sesiunea gestionata de cadrul didactic. Este necesara prezenta si funcționarea camerei video frontale si a unui microfon pe dispozitivul pe care se va realiza conexiunea (de preferință PC/laptop cu browser de internet certificat SSL). Se va realiza confirmarea identității studenților prin prezentarea unui act de identitate (legitimație student sau carnet de note).

4. La ora începerii probei scrise se va transmite prin serviciul de mesagerie instant al platformei Zoom.us un cod necesar accesării examenului pe platforma https://Exam.net. Pentru a putea începe examenul, pe platforma Exam.net, alături de codul de acces, studenții vor completa numele, prenumele, numărul matricol si adresa lor de e-mail transmisă anterior prin intermediul reprezentantului de an/grupa.

5. Examenul consta in 7 intrebari / chestiuni de rezolvat și durează 60 minute.

.Daca, din motive independente de vointa partilor, conexiunea la internet in timpul examenului "pica" si nu poate fi restabilita in intervalul programat pentru examen, atunci, pentru cei in cauza, se va utiliza o examinare online pe platforma Zoom.us "fata in fata" de tip "interviu" in ziua examenului sau cel tarziu in 24 de ore de la data programarii acestuiain calendarul sesiunii. Pentru conformitate toate procedurile vor fi inregistrate si arhivate.

6. Notele se vor comunica in maxim 72 ore, individual, pe e-mail, sau pe grupul de Facebbok (anonimizat, utilizand nr. matricol) si vor fi reprezentate de suma dintre aplicatia practica (maxim 3 puncte) si nota de la examneul scris (maxim 7 puncte).

7. Dupa comunicarea notelor va exista un interval de 48 de ore in care se pot clarifica aspecte referitoare la cuantumul acestora comparativ cu partea scrisa a examenului.

8. Dupa intervalul de 48 de ore notele vor fi trecute, in forma lor finala, in catalog.

In vederea familiarizarii cu cele două platforme menționate anterior avem rugămintea ca studenții să acceseze informațiile de la paginile https://support.exam.net/ si https://support.zoom.us/hc/en-us precum și ghidurile video disponibile pe cele două platforme.

Fișa disciplinei

Departament:
Științe Tehnice
Titular:
lect. Alexandru Mircea Iatan
Colectiv:
lector. dr. ing. Alexandru IATAN
Obiective:
Dobândirea cunoștințelor de bază care sa facă posibilă o concepție corectă a clădirilor și să permită dialogul și conlucrarea cu specialiștii in instalații; utilizarea corectă a noțiunilor și termenilor de specialitate; utilizarea principiilor generale pentru asigurarea viabilității spațiului construit; utilizarea corectă a principiilor generale pentru diminuarea impactului asupra mediului prin utilizarea instalațiilor și echipamentelor aferente construcțiilor.
Conținut:
1.Instalații sanitare. Canalizare menajera si pluvială. Principii de funcționare. Tratarea și reutilizarea apelor gri și meteorice. Echipamente. Spații tehnice.
2.Instalatii sanitare. Apa rece (potabilă). Racordarea la utilități. Spații tehnice. Tipuri de rețele interioare de distribuție.
3.Instalatii sanitare. Apa caldă de consum menajer. Preparare. Spații tehnice. Distribuție locală vs centralizată. Utilizarea surselor de energie regenerabilă.
4.Instalatii termo-ventilare. Confortul termic. Calitatea aerului interior. Concepte. Definiții. Parametrii. Surse de poluare. Sindromul clădirilor “bolnave”.
5.Instalatii termo-ventilare. Principii. Cerințe preliminare pentru spațiile tehnice aferente sistemelor de termo -ventilare – climatizare. Echipamente. Spații tehnice. Integrarea sistemelor de încălzire-răcire-ventilare climatizare în conceptul final al amenajării
6.Instalatii electrice. Echipamente și materiale, cabluri și distribuții de cabluri. Spatii tehnice pentru instalațiile electrice. Iluminatul artificial. Tipuri de sisteme de iluminat. Iluminatul de siguranță (urgență)
7.Instalatii electrice. Sisteme de telecomunicații. Sisteme de automatizare. Monitorizări si alarme tehnice. Sisteme de securitate.
Aplicații
1.Instalații sanitare. Alimentare cu apa rece/calda de consum menajer. Canalizare menajera si pluvială. Echipamente. Spații tehnice. Ghene tehnice
2.Instalații termo-ventilare. Distribuția agentului termice de incalzire/răcire. Echipamente. Spații tehnice. Ghene tehnice
3.Instalații electrice. Amplasarea terminale. Tablouri electrice.Doze de derivatie. Corpuri de iluminat. Prize. Echipamente. Spații tehnice. Ghene tehnice
Metoda de predare:
Prelegere / Expunere / Curs interactiv (videoproiector), dezbatere, sesiune de întrebări și răspunsuri.
Mod de evaluare:
Sumativă, examen scris la finalul semestrului - chestionar tip grila cu 30 intrebari, unul sau doua raspunsuri corecte (70% din nota) si activitate practica - proiect echipare 1 apartament (30% din nota)
Bibliografie minimală:
1. Manualul Inginerului de Instalatii 4 volume - 2010 – Editie II revizuită
2. Mechanical and electrical systems in Architecture, Engineering, and Construction, 5th Ed, Frank Dagostino, Joseph Wujek
3. Instalații – echipare. Note de curs – format electronic – Alexandru Mircea IATAN
4. Instalații – echipare. Note de curs – format electronic – Ana Maria BIRO
*** Standarde și normative cu caracter obligatoriu, experimental și de recomandare.