ST-37 Echipamente și instalații

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul III, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1S | Credite ECTS: 2
Fișa disciplinei:
ST-37 Echipamente si instalatii.pdf
Departament:
Științe tehnice
Titular:
lect. Alexandru Mircea Iatan
Colectiv:
lector. dr. ing. Alexandru IATAN
Obiective:
Dobândirea cunoștințelor de bază care sa facă posibilă o concepție corectă a clădirilor și să permită dialogul și conlucrarea cu specialiștii in instalații; utilizarea corectă a noțiunilor și termenilor de specialitate; utilizarea principiilor generale pentru asigurarea viabilității spațiului construit; utilizarea corectă a principiilor generale pentru diminuarea impactului asupra mediului prin utilizarea instalațiilor și echipamentelor aferente construcțiilor.
Conținut:
1.Instalații sanitare. Canalizare menajera si pluvială. Principii de funcționare. Tratarea și reutilizarea apelor gri și meteorice. Echipamente. Spații tehnice.
2.Instalatii sanitare. Apa rece (potabilă). Racordarea la utilități. Spații tehnice. Tipuri de rețele interioare de distribuție.
3.Instalatii sanitare. Apa caldă de consum menajer. Preparare. Spații tehnice. Distribuție locală vs centralizată. Utilizarea surselor de energie regenerabilă.
4.Instalatii termo-ventilare. Confortul termic. Calitatea aerului interior. Concepte. Definiții. Parametrii. Surse de poluare. Sindromul clădirilor “bolnave”.
5.Instalatii termo-ventilare. Principii. Cerințe preliminare pentru spațiile tehnice aferente sistemelor de termo -ventilare – climatizare. Echipamente. Spații tehnice. Integrarea sistemelor de încălzire-răcire-ventilare climatizare în conceptul final al amenajării
6.Instalatii electrice. Echipamente și materiale, cabluri și distribuții de cabluri. Spatii tehnice pentru instalațiile electrice. Iluminatul artificial. Tipuri de sisteme de iluminat. Iluminatul de siguranță (urgență)
7.Instalatii electrice. Sisteme de telecomunicații. Sisteme de automatizare. Monitorizări si alarme tehnice. Sisteme de securitate.
Aplicații
1.Instalații sanitare. Alimentare cu apa rece/calda de consum menajer. Canalizare menajera si pluvială. Echipamente. Spații tehnice. Ghene tehnice
2.Instalații termo-ventilare. Distribuția agentului termice de incalzire/răcire. Echipamente. Spații tehnice. Ghene tehnice
3.Instalații electrice. Amplasarea terminale. Tablouri electrice.Doze de derivatie. Corpuri de iluminat. Prize. Echipamente. Spații tehnice. Ghene tehnice
Metoda de predare:
Prelegere / Expunere / Curs interactiv (videoproiector), dezbatere, sesiune de întrebări și răspunsuri.
Mod de evaluare:
Sumativă, examen scris la finalul semestrului - chestionar tip grila cu 30 intrebari, unul sau doua raspunsuri corecte (70% din nota) si activitate practica - proiect echipare 1 apartament (30% din nota)
Bibliografie minimală:
1. Manualul Inginerului de Instalatii 4 volume - 2010 – Editie II revizuită
2. Mechanical and electrical systems in Architecture, Engineering, and Construction, 5th Ed, Frank Dagostino, Joseph Wujek
3. Instalații – echipare. Note de curs – format electronic – Alexandru Mircea IATAN
4. Instalații – echipare. Note de curs – format electronic – Ana Maria BIRO
*** Standarde și normative cu caracter obligatoriu, experimental și de recomandare.