ST-25 Istoria tehnicilor de construcție

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3
Titular:
conf. Liviu Gligor
Obiective:
Cursul urmareste cunoasterea de catre studenti a metodelor si tehnicilor de a construi dezvoltate pe parcursul istoriei, intelegerea si interpretarea pertinenta in context regional, national si international a procesului de a construi ca gest cultural, dezvoltarea capacitatii profesionale a studentilor in a distinge, recunoaste, aprecia si evalua calitativ etapele de constructie ale un obiect arhitectural.
Conținut:
Zidarii antice. Problematica constructiilor daco-romane.
Arhitectura gotica. Confluente culturale in sud-estul european.
Zidarii medievale. Arce, bolti. Bisericile fortificate din Transilvania.
Arhitectura lemnului. Arhitectura vernaculara. Sarpante istorice.
Fierul in arhitectura. Problematica utilizarii fierului pe teritoriul Romaniei, un ecou al practicilor internationale.
Betonul armat si utilizarile specifice in arhitectura secolelor al XIX-lea si al XX-lea.
Sisteme de constructie contemporane integrative: lemn, sticla, otel, beton si consecintele asupra patrimoniului construit.
Metoda de predare:
Prezentari ilustrate digital, vizite ghidate la obiective de patrimoniu. Aplicatie practica pe machetă.
Mod de evaluare:
Examen teoretic si prezentare macheta.
Bibliografie minimală:
• BALINT, Szabo - Illustrated dictionary for historic roof structures, Ed. Kriterion&Utilitas, 2005, Cluj;
• BALLARD Bell, V.; RAND, Patrick - Materials for Architectural Design, Laurence King Publishing, London 2006;
• BUTTON, D.; PYNE, B. - Glass in Building - Pilkington Glass Limited, Oxford London
Boston Munich New Dehli Singapore Sydney Tokyo Totonto Wellington, 1993;
ADDIS, Bill - Building: 3000 Years of Design, Engineering and Construction, Phaidon Press Limited New York, 2007;
• COWAN, J., Henry; SMITH, R., Peter - THE SCIENCE AND TECHNOLOGY OF BUILDING MATERIALS, Van Nostrand Reinhold Company, New York, 1988
• DAMÉ, Frederic - Essey for folk Romanian terminology with 300 engravings, Ed.Vestala, București, 2006;
• DERER, Hanna - Sibiu: Arhitectura în epoca barocă, Ed. Universitară Ion Mincu, București, 2003;
GLIGOR, Liviu – Fierul în arhitectura românească, Ed. Universitară „ION MINCU”, București 2004 (introducerea despre material și procedee tehnologice);
• MATEESCU, Dan, CARABA, Ioan - Construcții metalice, Ed. Tehnică, București 1980;
• MOROIANU, Dinu; ȘTEFAN, I., M. - Focul viu, Pagini din istoria invențiilor și descoperirilor românești , Ed. Științifică, București, 1963;
• STEOPOE, AL. - Materiale de construcție, Ed. Tehnică, București, 1965;
• PALLADIO, A. - Patru cărți de arhitectură, ediție îngrijită de arh. R. Bordenache, Ed. Tehnică, Bucurtești, 1957;
• VITRUVIU, P. - Despre arhitectură, ediție tr. Arh. G.M. Cantacuzino, Ed. Academică, RSR, 1964;
• WURM, J. și colectiv - GLASS CONSTRUCTION MANUAL Birkhauser Edition Detail, Basel Boston Berlin 2003;
• *** Encicopedia tehnică ilustrată, Ed. Tehnică, București, 1999;

și materiale documentare de interes personal în domeniu ale cursanților.
Observații:
Cursul pune accentul pe cunoasterea practicilor si valorilor regionale in ilustrarea tehnicilor de constructie in perspectiva istorica prezentate in context international.