ST-100 Consultanță restaurare, detaliere - proiect atelier

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul V, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 3P | Credite ECTS: 3
Titular:
lect. Monica Mureșanu
Colectiv:
conf.dr.ing. Adrian Iordăchescu, lect.dr.arh. AnaMaria Mortu, lect.dr.ing Vlad Petrescu, lect.dr.ing. Alexandru Iatan, lect. dr.arh. Monica Mureșanu, asist. dr. arh. Andreea Prelipcean, asist. dr. arh. Raluca Trifa
Obiective:
Disciplina Consultanță restaurare detaliere își propune utilizarea cunoștințelor teoretice dobândite în cadrul diverselor discipline din profilul Departamentului de Științe Tehnice și aplicarea lor practică în proiectele de semestru I an V, dezvoltate în cadrul Atelierului de proiectare.
Obiectivele pricipale ale atelierului de Consultanță restaurare și detaliere sunt: analizarea și abordarea în profunzime pe paliere interdisciplinare a proiectelor elaborate în cadrul Atelierului de proiectare, dezvoltarea unui concept de restaurare și detaliere pentru fiecare proiect în parte. Se va pune accent în cadrul atelierului de Consultantă pe înțelegerea clădirii pe care intervin studenții în cadrul Atelierului și propunerea unor intervenții compatibile cu construcția analizată în proiectele lor, care să fie susținute de detalii tehnice de autor și piese desenate cu un nivel de detaliere corespunzător.
Conținut:
Proiectul va fi structurat și conceput plecând de la cele trei componente: arhitectură, structuri, instalații, studenții având ocazia să remarce influența fiecărei componente asupra soluției dezvoltate de ei la Atelier și vice-versa, punând accentul pe conturarea unei propuneri de intervenție care să respecte cerințele de performanță impuse prin tema de proiectare dar care să pună în valoare construcția istorică în același timp.
Fila de arhitectură a Proiectului de consultanță și detaliere va impune conturarea unui concept de restaurare și a unui concept de detaliere bazate pe analizarea construcției istorice, a contextului specific și a cerințelor de temă de la Atelier. Conceptul de restaurare va contura atât la nivel de ansamblu/ volum dar și la nivel de detaliu tipul de intervenții necesare pentru reconfigurarea construcției, conform temei de Atelier.
Conceptul de detaliere se va schița pe tot parcursul proiectului prin planșe cu caracter tehnic la scări diferite care să ilustreze implementarea conceptului de restaurare și a soluțiilor de amenajare propuse.
Fila de structuri a proiectului va analiza și aprofunda conceptul structural al construcției, necesitatea unor consolidări locale sau extinse, care vor ajuta la definirea și fundamentarea conceptului de restaurare.
Fila de instalații va aborda zona de echipare a construcței în ansamblu cu identificarea spațiilor tehnice necesare pentru buna funcționare a hotelului și în detaliu la nivel de cameră / apartament.
Metoda de predare:
Discuții și prelegeri în atelier pe specialități: arhitectură, structuri, instalații.
Mod de evaluare:
Proiectul de Consultanță de restaurare și detaliere este o extensie a proiectul de Atelier, reprezintă o aprofundare tehnică a soluțiilor propuse de studenți în proiectul de atelier primind sprijin și îndrumare pe cele patru paliere: restaurare, detaliere, structuri și instalații. Va fi acordată o atenție sporită corelării soluțiilor tehnice cu cele de concept de proiectare elaborate în cadrul Atelierului de proiectare. Evaluarea se va face într-un juriu format din colectivul de îndrumare care vor analiza corectitudinea soluțiilor propuse, coerența demersului, reprezentarea grafică clară și specifică, pe toate palierele menționate anterior.
Ponderea celor 4 paliere ale proiectului va fi de 25% pentru fiecare din ele: restaurare, detaliere, structură, instalații.
Bibliografie minimală:
• ALLEN, E., Architectural Detailing Function Constructibility Aesthetics, Wiley, 2016;
• BECKMANN, Poul, Structural Aspects of Building Conservation, McGraw-Hill, New York, 1995;
• BOITO, Camillo, Conserver ou restaurer, Les Editions de L ’Imprimeur, Paris, (1910), 2000;
• Deplazes, Andreea Constructing Architecture. Materials processes structures. A handbook, Birkhauser, 2005
• FEILDEN, B., Conservation of Historic Buildings, Architectural Press, Oxford, 2003;
• Hegger, Auch-Scwelk, Fuchs Rosenkranz, Atlante dei Materiali UTET, 2005
• Iatan, Alexandru, Mircea, Instalații – echipare. Note de curs – format electronic
• OPREANU, Mihai, teza de doctorat, Suprafețe arhitecturale istorice factori de formă, mediu și timp o abordare de ordin ecologic, U.A.U.I.M., București, 2008;
• Roșu, Ion, Făinaru, Jean, Detalii de construcții, 1968
• SON, Barry, Deterioration in Buildings, Spon Press, 2001;
• Stan, Alexandru - Finisaj - vol.I, curs IAIM ed. 1989
• Stan, Alexandru - Finisaj - vol.II, curs IAIM ed. 1989
• Wujek, Joseph; Dagostino, Frank, Mechanical and electrical systems in Architecture, Engineering, and Construction, 5th Ed,
• Manualul Inginerului de Instalatii 4 volume - 2010 – Editie II revizuită