UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

ST-5 Construcții din lemn și oțel

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul II, sem 1, 2019-2020 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 3

Fișa disciplinei

Departament:
Științe Tehnice
Titular:
prof.dr.arh Rodica Crișan
Colectiv:

conf. dr. arh. Zina Macri, lector dr. arh. Ana Maria Mortu, lector dr. arh. Ioana Șerbănescu, asist. arh. Adrian Vidrașcu, asist. dr. arh. Monica Mureșanu, asist. dr. arh. Daniel Armenciu, asist. arh. Andreea Prelipcean, asist. arh. Oana Mihăescu, asist. arh. Alexandra Vișan, asist. arh. Raluca Trifa.

Obiective:

- Ințelegerea construcției ca parte integrantă a arhitecturii.
- Capacitatea de a relaționa reprezentarea arhitecturii (obiectul proiectat) cu materializarea ei (obiectul real)
- Cunoașterea valențelor expresive proprii materialelor lemn și oțel.
- Ințelegerea condiționărilor impuse de caracteristicile materialelor în proiectarea de arhitectură.
- Cunoașterea funcțiilor fizice ale clădirii; asigurarea confortului interior și a protecției climatice cu materiale și tehnici specifice.
- Cunoașterea sistemelor, subsistemelor și elementelor constructive.
- Ințelegerea rolului detaliilor în arhitectură; capacitatea de a alege materiale și a decide asupra rezolvărilor constructive în concordanță cu concepția arhitecturală.
- Abilitatea de a utiliza reprezentarea grafică pentru execuție ca mijloc de comunicare a intenției arhitecturale către constructor.
- Cunoașterea unor termeni tehnici și utilizarea corectă a vocabularului de specialitate.

Conținut:

LEMNUL. Caracteristici tehnice ale lemnului de construcții. Principii generale de proiectare a construcțiilor din lemn.
Construcții tradiționale din lemn: sistemul ‘blockhaus’; sistemul ‘fachwerk’; sistemele americane “balloon frame” și “platform frame”; construcțiile cu schelet din lemn în Europa anilor ‘20-‘30. Inceputurile industrializării construcțiilor din lemn.
Construcțiile contemporane cu schelet; caracteristici generale; clasificarea sistemelor. Construcții din lemn cu diverse sisteme constructive. Sisteme moderne de îmbinare a pieselor din lemn.
Alcătuirea principalelor subansambluri constructive: închideri, compartimentări, planșee.
OȚELUL. Repere istorice ale utilizării metalului în construcții. Caracteristici generale ale construcțiilor din oțel; domenii de utilizare. Protecția la foc. Protecția contra coroziunii. Oțelul de construcții: mărci, sortimente, produse de bază; laminate standardizate. Procedee de asamblare a profilelor.
Principii generale de proiectare. Alegerea secțiunilor raționale de stâlpi și grinzi. Imbinări între elemente structurale: 'noduri' grindă/stâlp, grindă/grindă, stâlp/fundație. Concepția de ansamblu a clădirilor cu structură din oțel; problema contravântuirilor.
Alcătuirea principalelor subansambluri constructive: planșee, scări, închideri și compartimentări ușoare. Construcții de mici dimensiuni din oțel.
Sisteme de acoperire din lemn și oțel, pentru deschideri obișnuite, medii și mari.

Metoda de predare:

Prelegeri ilustrate cu imagini digitale. Exerciții de proiectare îndrumate.

Mod de evaluare:

Participare la activitățile de predare (lucrări practice îndrumate și curs) - 20%.
Test grafic - 30%
Test-grilă - 50%.

Bibliografie minimală:

CRIȘAN, R, Construcții din lemn, Ed.Universitară Ion Mincu, 2006
CRIȘAN, R, Construcții din oțel, Ed.Universitară Ion Mincu, 2003
DEPLAZES, Andrea, Constructing Architecture, Birkhauser, 2005

informații suplimentare ›
din 7 iunie 2020 fișierele suplimentare nu mai sunt
într-o pagină separată ci tot aici, deasupra fișei ↑
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/