ST-14 Activități practice (șantier)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul III, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 2

Informații generale

Tema Practica 2022-2023.pdf

Lansarea temei va avea loc miercuri, 5 aprilie, ora 17.00, pe Zoom:

Fișa disciplinei

ST-14 A Activitati practice (santier).pdf
Departament:
Științe tehnice
Titular:
asist.dr.arh. Raluca-Maria Trifa
Colectiv:
lect. dr. Ana Maria Mortu, lect. dr. arh. Laura Dobrescu, lect. dr. ing. Vlad Petrescu, lect. dr. ing. Basarab Cheșcă, lect. dr. arh. Florin Mureșanu, lect. dr. arh. Andreea Prelipcean, asist. dr. arh. Oana Mihăescu, asist. dr. arh. Alexandra Vișan, asist. dr. arh. Raluca-Maria Trifa, asist. dr. arh. Radu Sfinteș. asist. dr. arh. Oana Pavăl, dr. arh. Roxana Bâra, drd. arh. Clarissa Ivan
Limba de predare:
română
Obiective:
- Contactul nemijlocit cu șantierul și problematica specifică.
- Înțelegerea modului în care concepția arhitecturală se materializează într-o clădire concretă.
- Înțelegerea impactului opțiunilor pentru materiale și procedee constructive, al rezolvărilor de detaliu și al execuției, asupra calității arhitecturale a obiectului construit.
- Aprofundarea cunoștințelor teoretice obținute la disciplinele tehnice prin observație directă pe șantier și la demonstrațiile practice și cu ajutorul informațiilor furnizate de firmele de specialitate.
- Înțelegerea necesității colaborării interdisciplinare în proiectarea și realizarea construcțiilor.
Conținut:
Studenții participă la o serie de activități care îi pun în contact direct cu realitatea concretă a viitoarei lor profesii. Activitățile îndrumate au loc în prima dintre cele două săptămâni dedicate activităților practice în structura anului universitar specifică UAUIM.
Activitatea cuprinde două părți:
I. ACTIVITĂȚI ÎNDRUMATE
A. Prelegeri susținute de invitați privind produse și sisteme performante pentru construcții.
B. Demonstrații practice care ilustrează utilizarea corectă a unor produse și sisteme pentru construcții.
C. Vizite îndrumate pe șantiere.
II. STUDIU INDIVIDUAL / SINTEZA INFORMAȚIILOR ȘI REDACTAREA CAIETULUI DE PRACTICĂ
După încheierea activităților îndrumate, studenții sintetizează informația acumulată, se documentează pentru a clarifica eventualele nelămuriri, și elaborează un caiet de practică incluzând:
A. Referate ce rezumă conținutul prezentărilor și oferă un punct de vedere personal al studentului.
B. Documentarea demonstrațiilor cu fotografii însoțite de texte explicative.
C. Documentarea șantierelor cu fotografii însoțite de texte explicative. Trei subansambluri constructive pe care studentul le consideră interesante ca subiect de studiu vor fi reprezentate grafic la scara 1:10.
Metoda de predare:
Vizite pe șantiere (observație independentă și dirijată de îndrumători; conversație cu privire la cele observate). Demonstrații practice (observație independentă și dirijată de îndrumători; conversație cu privire la cele observate; o parte din studenți învață activ să folosească materialele și uneltele prezentate). Prelegeri susținute de invitați.
Mod de evaluare:
Studenții elaborează un caiet de practică pe care îl prezintă în cadrul unui colocviu.
Bibliografie minimală:
Breviare de curs pentru disciplinele tehnice (Materiale de construcții, Construcții, Finisaje). Documentații tehnice ale firmelor producătoare de materiale, produse și sisteme pentru construcții.

informații suplimentare ›