ST-114 Introducere în teoria structurilor

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Științe tehnice
Titular:
lect. Basarab Cheșcă
Limba de predare:
română
Obiective:
Competențe de ordin general:
capacitatea de a înțelege constrângerile de ordin tehnologic în realizarea construcțiilor și evoluția soluțiilor.
capacitatea de a înțelege diferitele tipuri de încărcări ce pot acționa asupra unei construcții și transferul forțelor
capacitatea de a înțelege încărcările seismice și modul de măsurare/înregistrare a cutremurelor
capacitatea de înțelege tipurile de solicitări pe care le pot produce diferite încărcări
capacitatea de identificare, analiză și sinteză a unor probleme de ordin tehnic specifice domeniului cursului.


Conținut:
Evoluția structurilor – de la construcțiile megalitice până la templul grecesc
Încărcări în construcții
Principii de proiectare a structurilor, coeficienți de siguranță și noțiuni de echilibru
Evoluția conceptului de forță
Echilibrului punctului material și exemplificare prin grinzi cu zabrele
Echilibrul solidului rigid, sisteme de forțe paralele, centrul de greutate
Diferite tipuri de solicitări (întindere, compresiune, încovoiere); Relația între solicitare și detalierea de arhitectura (cum preluam o solicitare sau cum o evităm)
Eforturi secționale; Exemplificare pe o arhitravă de la Stonehenge
Curs recapitulativ, exemplificat cu notiuni interconectate din cursurile precedente
Metoda de predare:
Prelegeri ilustrate cu imagini digitale (desene, fotografii, filme), organizate în prezentări ppt. (slideshow).
Mod de evaluare:
Examen
Bibliografie minimală:
- Angus J. Macdonnald, Structure and Architecture, Elsevier 2001
- M. Crisan – Statica Formelor Construite, Ed. UAUIM
- Mario Salvadori - Construcții: lupta împotriva gravitației