ST-90 Proiect tehnic complex

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul IV, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 4P | Credite ECTS: 4

Fișa disciplinei

Departament:
Științe Tehnice
Titular:
conf. Radu Pană