Personal UAUIM

Bazele proiectării de arhitectură

Sinteza proiectării de arhitectură

Proiectare de interior și design

Studiul formei și ambient

Proiectare urbană și peisagistică

Planificare urbană și dezvoltare teritorială

Științe tehnice

Istoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului

Școala Doctorală de Arhitectură

Școala Doctorală de Urbanism

Departamentul de informare și documentare

Departamentul pentru managementul cercetării