Foto Cristina Enache

Cristina Enache

Dr.arh.
Conferențiar universitar la dept. Proiectare urbană și peisagistică

cristina.enache@uauim.ro

Proiecte de cercetare

1. 2021 - în derulare - INNOMINCU - INovarea ca Necesitate, Oportunitate și Marcă ÎNregistrată a Cercetării Universitare - Proiect finanțat CNFIS-FDI-2021-0508 - membru echipă

2. 2020 - în derulare"DANUrB+: BUILDING REGIONAL AND LOCAL RESILIENCE THROUGH THE VALORIZATION OF DANUBE’S CULTURAL HERITAGE” by INTERREG - DANUBE, ERDF, (Director de proiect for UAUIM - conf. dr. arh. Angelica Stan) - coordonator aplicații practice (proiecte studenți)

3. 2017-2018 Proiectul de cercetare DANUrB, din cadrul Programului European INTERREG-Danube Transnational Programme, coordonator pachet UAUIM - WP 4 - Clusterului 4 – Cross-border Urban & Cultural Landscape Heritage: THE DANUBE RELATED CULTURAL LANDSCAPE DANUrB CULTURAL NETWORK, (manager de proiect: conf. dr. arh. Angelica Stan)

4. 2009 ECOLOC Proiect Cercetare University of Bucharest & UAUIM - membru echipă

5. 2007 Studiu teoretic și Plan de dezvoltare pentru cercetarea: “INTEGRATED URBAN DEVELOPMENT PLANS FOR 8 TOWNS IN ROMANIA”, / ARUP ROMÂNIA pentru MDLPL - coordonator secțiune Urbanism

Participări la conferințe

Speaker invitat Conferința Internațională LAUD (Landscape Architecture and Urban Design) – iunie 2014 https://bucharest.ielaud.eu/laud-2014/

Publicații și articole

1. ENACHE, Cristina Iuliana; CRĂCIUN Cerasella. Rolul Peisajului în procesul de generare a Identității Conferința Internațională LUMEN, Iasi, Romania, aprilie 2013 - Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volumul 92, 10 October 2013, Paginile 309–313, Logos Universality Mentality Education Novelty (LUMEN 2013), Iași, Romania, 10-13 Aprilie 2013, 2013 Elsevier Ltd. ISSN: 1877-0428

2. ENACHE, Cristina Iuliana; CĂPLESCU, Oana. Peisajul Media / Media Landscape”

volum colectiv Planning and designing sustainable and resilient landscapes”, coordonatori volum Maria Boștenaru-Dan și Cerasella Crăciun, Ed. Springer, ISBN 978-94-017-8535-8

https://www.academia.edu/11444000/Media_Landscape

3. ENACHE, Cristina Iuliana; HĂRMĂNESCU, Mihaela. VERNACULAR AND TECHNOLOGY. InBetween. ECOSMART - Environment at Crossroads: Smart Approaches for a Sustainable Development, 2016, vol.32, p.412-419, Elsevier Procedia Environmental Sciences

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878029616001961

4. ENACHE, Cristina Iuliana; HĂRMĂNESCU, Mihaela. TECHNOLOGY IN|BETWEEN SCALES. CONTEMPORARY LANDSCAPES. EURAU 2016 ”IN|BETWEEN SCALES” CONFERENCE, București, septembrie 2016, Proceedings p.997-1003

https://eurau2016.uauim.ro/dld/EURAU2016 Proceedings.pdf

5. ENACHE, Cristina Iuliana; FLOROIU, Iulia Simona. Selfie-fying the Landscape. Space Awareness through Social Media. Logos Universality Mentality Education Novelty: Philosophy & Humanistic Sciences, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 57-62, jan. 2019. ISSN 2501-0409. Available at: <https://www.lumenpublishing.com/journals/index.php/lumenphs/article/view/1224>. Date accessed: 13 mar. 2020. doi:https://dx.doi.org/10.18662/lumenphs/11.

https://lumenpublishing.com/journals/index.php/lumenphs/article/view/1224/pdf

6. POPA, Andreea; ENACHE, Cristina Iuliana. Decoding the Urban Landscape.

Postmodern Openings, [S.l.], v. 10, n. 1, p. 272-279, mar. 2019. ISSN 2069-9387. Available at: <https://lumenpublishing.com/journals/index.php/po/article/view/1223>. doi:https://dx.doi.org/10.18662/po/66.

ISSN: 2068-0236 | e-ISSN: 2069-9387

https://pdfs.semanticscholar.org/f753/82a0b2cd27484c960bfb192fbd5a7c30e90d.pdf?_ga=2.228744796.1393293211.1584108896-307688216.1584108896

7. ENACHE, Cristina Iuliana; CĂPLESCU, Oana. Augmentare spațiului urban. Percepție și interacțiune socială” volumul Conferinței Orașul Inteligent, noiembrie 2013, SNSPA, București, p.141-154, ISBN 978-973-709-701-9

https://www.researchgate.net/publication/289527193_Augmentarea_spatiului_urban_-_perceptie_si_interactiune_sociala

Ateliere, workshopuri, concursuri

1.Premiul II – Concurs Internațional East Park Cluj – membru echipă – asociere Karres en Brands & UAUIM

2. Premiul Registrului Urbaniștilor din România în cadrul Conferinței Naționale a Urbaniștilor din România, cu proiectul „P.U.Z. – Parcul Tineretului” – proiect premiat pentru Amenajare Peisagistică, 2009 (în colectiv 3 pers. – șef proiect – prof.dr.arh.Angela Filipeanu, responsabili proiect – conf.dr.arh.Angelica Stan, lect.dr.arh.Cristina Enache)

3. Nominalizare Premiu RoGBC 2014, 2015 pentru proiectul Design Urban și Peisagistic pe Litoralul Românesc – parteneriat Facultatea de Urbanism cu Primăria Mangalia, AAUPR, Chelgate România, Complexul Cutural Callatis – desfășurat în perioada noiembrie 2013 – martie 2014