Foto Alexandru-Ionuț Petrișor

Alexandru-Ionuț Petrișor

Dr. ecol., dr. geogr., habil. urb.
Profesor afiliat la Școala Doctorală de Urbanism

alexandru_petrisor@yahoo.com

Proiecte de cercetare

1. Director, proiectul Dezvoltarea capacității instituționale a UAUIM pentru cercetare în arhitectură și urbanism prin crearea unei culturi a diseminării rezultatelor – CULTADISER, Fondul de Dezvoltare Instituțională, Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități, CNFIS-FDI-2022-0450 - https://www.uauim.ro/cercetare/cultadiser/

2. Coordonator din partea UAUIM, proiectul Oameni și arbori. Soluții de management al pădurii Băneasa pentru dezvoltare urbană durabilă și reziliență, CIVIS Open Lab (coordonator de proiect: Facultatea de Biologie - Universitatea din București - https://unibuc.ro/castigatorii-primului-apel-civis-open-lab-ub/

3. Mentor, proiectul Impactul suburbanizării în zonele metropolitane din România – nevoia unor noi instrumente de planificare și gestiune teritorială - METROPLAN, Planul Național de Cercetare - Dezvoltare - Inovare 2021-2027, Programul Resurse umane, domeniul Proiecte de cercetare postdoctorală - PD 2021, proiect nr. PN-III-P1-1.1-PD-2021-0030 - https://www.uauim.ro/cercetare/metroplan/

4. Membru echipă cercetare, proiectul Utilizarea inteligentă și durabilă a terenurilor: soluții pentru agricultura rezilientă, Planul Național de Cercetare - Dezvoltare - Inovare 2014-2020, Programul 2: Creșterea competitivității economiei romanești prin cercetare, dezvoltare și inovare, Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare, Categoria Proiect de cercetare exploratorie, nr. PN-III-P4-PCE-2021-1450

5. Membru echipă cercetare, proiectul ARIS-UAUIM 2.0 (Acces la resurse de informare științifică și creșterea calității cercetării instituționale a UAUIM_2.0), competiția Fond de cercetare DMC UAUIM 2022, Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu"

Participări la conferințe

1. Petrișor AI, Popescu OC, Tache AV (2022), Planificarea infrastructurii verzi, soluție pentru controlul expansiunii urbane în sprijinul dezvoltării urbane durabile. Studiu de caz: centura verde, conferința internațională Probleme actuale în urbanism și arhitectură, ediția a XI-a, 16 noiembrie 2022, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Moldova - https://fua.utm.md/conferinte/despre-conferinta/

2. Popescu OC, Petrișor AI (2022), Cultural landscape: a sustainable development in harmony with nature. Case study: The Cioabă-Chințescu kula (Gorj County), prezentare keynote, sesiunea științifică internațională Muzeul și cercetarea științifică, Craiova, România, 15 septembrie 2022 - http://www.sesiuneinternationalamuzeulolteniei.ro/final.pdf

3. Aouissi HA, Petrișor AI, Gaagai A, Ababsa M, Kebaili FK (2022), Geo-statistical Approaches to Study the Influence of Land Use on Avifauna in North Africa, 1st Conference on Future Challenges in Sustainable Urban Planning & Territorial Management, 17-19 ianuarie 2022, Sciforum, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, Basel, Elveția - https://suptm.sciforum.net/

4. Organizator, a VIII-a ediție a sesiunii anuale de comunicări științifice a școlilor doctorale de urbanism și arhitectură, București și Dealu Frumos, 4-7 iulie 2022, https://www.uauim.ro/doctorat/2021/Sesiune SD 08.pdf

5. Membru invitat al comitetului științific, 1st International Electronic Conference on Land, Basel, Elveția, 17-19 mai 2022 - https://iecl2022.sciforum.net/

Publicații și articole

1. Legutko-Kobus P, Nowak MJ, Petrișor AI, Bărbulescu D, Crăciun C, Gârjoabă AI (2023), Protection of Environmental and Natural Values of Urban Areas against Investment Pressure: A Case Study of Romania and Poland, Land 12(1): 245 (ISSN 2073-445X), https://dx.doi.org/10.3390/land12010245

2. Slave AR, Iojă IC, Hossu CA, Grădinaru SR, Petrișor AI, Hersperger AM (2023), Assessing public opinion using self-organizing maps. Lessons from urban planning in Romania, Landscape and Urban Planning 231: 104641 (ISSN 0169-2046), https://dx.doi.org/10.1016/j.landurbplan.2022.104641

3. Nowak MJ, Petrișor AI, Mitrea A, Filepné Kovács K, Lukstina G, Jürgenson E, Ladzianska Z, Simeonova V, Lozyskyy R, Rezac V, Pantyley V, Praneviciene B, Fakeyeva L, Mickiewicz B, Blaszke M (2022), The Role of Spatial Plans Adopted at the Local Level in the Spatial Planning Systems of Central and Eastern European Countries, Land 11(9): 1599 (ISSN 2073-445X), https://dx.doi.org/10.3390/land11091599

4. Popescu OC, Tache AV, Petrișor AI (2022), Methodology for Identifying Ecological Corridors: A Spatial Planning Perspective, Land 11(7): 1013 (ISSN 2073-445X), https://dx.doi.org/10.3390/land11071013

5. Petrișor AI, Mierzejewska L, Mitrea A (2022), Mechanisms of Change in Urban Green Infrastructure - Evidence from Romania and Poland, Land 11(5): 592 (ISSN 2073-445X), https://dx.doi.org/10.3390/land11050592

6. Petrișor AI (2022), Influence of the predatory journal on the publishing behavior of researchers from countries with a short academic publishing tradition, Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes 10(3): 493-503 (ISSN 2334-9182), https://dx.doi.org/10.22190/JTESAP2203493P

7. Flissi S, Chabou Ottmani M, Petrișor AI (2021), Socio-spatial impact of slum dwellers relocation in Algiers: a flow analysis using QGis, Present Environment and Sustainable Development 15(2): 245-258 (ISSN 1843-5971), https://dx.doi.org/10.15551/pesd2021152020

8. Petrișor AI, Mierzejewska L, Mitrea A, Drachal K, Tache AV (2021), Dynamics of Open Green Areas in Polish and Romanian Cities During 2006-2018: Insights for Spatial Planners, Remote Sensing 13(20): 4041 (ISSN 2072-4292), https://dx.doi.org/10.3390/rs13204041

9. Aouissi HA, Petrișor AI, Ababsa M, Boștenaru-Dan M, Tourki M, Bouslama Z (2021), Influence of Land Use on Avian Diversity in North African Urban Environments, Land 10(4): 434 (ISSN 2073-445X), https://dx.doi.org/10.3390/land10040434

10. Bănică A, Petrișor AI (coord.) (2021), Dezvoltare durabilă și reziliență teritorială. Perspective teritoriale și abordări multidisciplinare, Editura Academiei Române, București, România, 373 pag., ISBN 978-973-27-3371-4 - https://www.researchgate.net/publication/364323369_DEZVOLTARE_DURABILA_SI_REZILIENTA_PERSPECTIVE_TERITORIALE_SI_ABORDARI_MULTIDISCIPLINARE

Ateliere, workshopuri, concursuri

1. Medalii și certificate ale expozițiilor de inventică EUROINVENT, România; INVENTICA, România; Traian Vuia, România; INFOINVENT, Moldova; KIDE, Taiwan; Thailand Inventors' Day, Thailanda; ISIF, Turcia; i-ENVEX, Malaiezia; IWIS, Polonia; New Time, Sevastopol; INOVA, Croația; Geneva, Elveția; iCAN, Canada (2014-2021)

2. Diploma Urban Concept pentru preocuparea constantă pentru dezvoltarea spațială durabilă și Premiul Național Urban Concept pentru dezvoltarea și promovarea dezvoltării spațiale în România, OSC și AASJ, Conferința Națională Urban Concept, Predeal, România, aprilie 2009 / Sinaia, România, martie 2014

3. Includerea biografiei în Dicționar al inventatorilor români contemporani, Enciclopedia personalităților din România, Empire Who's Who Honors Edition, Empire Who's Who Registry, Madison Who's Who Honors Edition, Madison Who's Who Registry, Marquis Who's Who in America, Marquis Who's Who in the World și AdAstra Who's Who database of Romanian scientists and scientists interested in Romanian science, 2004-2010

4. Diplomă de onoare Partener pentru dezvoltare durabilă, Liga Asociațiilor de Proprietari - HABITAT, București, România, 13 decembrie 2006

5. Premii pentru publicarea de articole în reviste indexate Q1 și Q2 în Web of Sciences (2014-2021)

Alte informații

Referent de specialitate pentru 77 reviste din țară și străinătate, 30 conferințe internaționale și 2 cărți, membru în comitetul editorial sau redactor a 31 de reviste din țară și străinătate, membru CNATDCU și expert ARACIS

CV-Alexandru-Ionut-Petrisor.pdf