Foto Alexandru-Ionuț Petrișor

Alexandru-Ionuț Petrișor

Dr. ecol., dr. geogr., habil. urb.
Cadru didactic afiliat la Școala Doctorală de Urbanism

alexandru_petrisor@yahoo.com

Proiecte de cercetare

1. Director, proiectul Dezvoltarea capacității instituționale a UAUIM pentru cercetare în arhitectură și urbanism prin crearea unei culturi a diseminării rezultatelor – CULTADISER, Fondul de Dezvoltare Instituțională, Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități, CNFIS-FDI-2022-0450 - https://www.uauim.ro/cercetare/cultadiser/

2. Coordonator din partea UAUIM, proiectul Oameni și arbori. Soluții de management al pădurii Băneasa pentru dezvoltare urbană durabilă și reziliență, CIVIS Open Lab (coordonator de proiect: Facultatea de Biologie - Universitatea din București - https://unibuc.ro/castigatorii-primului-apel-civis-open-lab-ub/

3. Mentor, proiectul Impactul suburbanizării în zonele metropolitane din România – nevoia unor noi instrumente de planificare și gestiune teritorială - METROPLAN, Planul Național de Cercetare - Dezvoltare - Inovare 2021-2027, Programul Resurse umane, domeniul Proiecte de cercetare postdoctorală - PD 2021, proiect nr. PN-III-P1-1.1-PD-2021-0030 - https://www.uauim.ro/cercetare/metroplan/

4. Membru echipă, proiectul Consolidarea capacității instituționale a UAUIM pentru cercetare în arhitectură și urbanism prin crearea unei culturi a diseminării rezultatelor – CULTADISER 2023, Fondul de Dezvoltare Instituțională, Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități, CNFIS-FDI-2023-F-0462 - https://www.uauim.ro/cercetare/cultadiser/2023/

5. Director, Proiectul Promovarea excelenței în cercetarea doctorală de arhitectură și urbanism - ExcelDr (UAUIM-FFCSU-2023-001), competiția Fond de cercetare DMC UAUIM 2023, Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" - https://www.uauim.ro/cercetare/ffcsu-2023/exceldr/

Participări la conferințe

1. Petrișor AI, Petrișor LE, Harea O, Munteanu A, Andronovici D, Ivanov L (2023), Planificarea infrastructurii verzi urbane în orașele est-europene. Trei studii de caz: Chișinău, București și Sofia, a XXIII-a ediție a conferinței de cercetare în construcții, economia construcțiilor, arhitectură, urbanism și dezvoltare teritorială Dinamica construcțiilor in România: tendințe și previziuni pentru cercetare, 19 mai 2023, INCD URBAN-INCERC, București, România - https://conf.incd.ro/Doc/C23_Postere.pdf

2. Popescu OC, Tache AV, Petrișor AI (2023), Using the benefits of green infrastructure: the green belt of Bucharest, sesiunea științifică internațională Muzeul și cercetarea științifică, 7 septembrie 2023, Craiova, România - http://www.sesiuneinternationalamuzeulolteniei.ro/final.pdf

3. Petrișor AI (2023), From microbial ecology to landscape ecology: crossing scales and continents, Department of Environmental Health Sciences, Arnold School of Public Health, University of South Carolina, SUA, 8 februarie 2023 - https://www.youtube.com/watch?v=-reVCTsdjqo

4. Organizator, a IX-a ediție a sesiunii anuale de comunicări științifice a școlilor doctorale de urbanism și arhitectură, București și Chiojdu, 15-16 iunie 2023 - https://www.uauim.ro/doctorat/2022/Sesiunea SD 09.pdf

5. Membru al Comitetului Științific, al XVIII-lea simpozion internațional Mediul actual și dezvoltarea durabilă, Iași, România - http://pesd.ro/Documents/2023/PROGR-PESD2023_v7.pdf

Publicații și articole

1. Nowak MJ, Mitrea A, Lukstiņa G, Petrișor AI, Filepné Kovács K, Simeonova V, Yanchev P, Jürgenson E, Põdra K, Řezáč V, Mikalauskaite K, Pranevičienė B, Ladzianska Z, Baloga M (2023), Spatial Planning Systems in Central and Eastern European Countries. Review and Comparison of Selected Issues, SpringerBriefs in Geography, Springer, Cham, Elveția (ISBN 978-3-031-42721-3), https://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-42722-0

2. Cocheci RM, Petrișor AI (2023), Challenges for sustainable suburban communities: comparing suburbanization in Romanian and Italian metropolitan areas, Italian Journal of Planning Practice 13(1): 47-75 (ISSN 2239-267X), http://www.ijpp.it/index.php/it/article/view/106

3. Cocheci RM, Petrișor AI (2022), Extended suburbanisation and land cover dynamics in post-socialist metropolitan areas: Evidence from Romania, dISP - The Planning Review 59(2): 88-102 (ISSN 0251-3625), https://dx.doi.org/10.1080/02513625.2023.2257490

4. Cocheci RM, Petrișor AI (2023), Assessing the negative effects of suburbanization: the urban sprawl restrictiveness index in Romania’s metropolitan areas, Land 12(5): 966 (ISSN 2073-445X), https://dx.doi.org/10.3390/land12050966

5. Tache AV, Popescu OC, Petrișor AI (2023), Analytical model of green-blue connectivity in the metropolitan area of Bucharest, Present Environment and Sustainable Development 17(2): 153-164 (ISSN 1843-5971), https://dx.doi.org/10.47743/pesd2023172013

6. Petrișor AI, Harea O, Tache AV, Munteanu A, Popescu OC, Andronovici D, Petrișor LE (2023), Deciphering green infrastructure patterns in Eastern Europe: focus on Bucharest, Romania and Chisinau, Republic of Moldova, Present Environment and Sustainable Development 17(1): 321-334 (ISSN 1843-5971), https://dx.doi.org/10.47743/pesd2023171022

7. Petrișor AI, Ilovan OR (2023), Are science metrics beneficial to sustainability? A standpoint of disciplines with a societal impact, Present Environment and Sustainable Development 17(1): 127-137 (ISSN 1843-5971), https://dx.doi.org/10.47743/pesd2023171009

8. Houssni M, Kassout J, El Mahroussi M, Chakkour S, Kadiri M, Ater M, Petrișor AI (2023), Evaluation and Structuring of Agrodiversity in Oases Agroecosystems of Southern Morocco, Agriculture 13(7): 1413 (ISSN 2077-0472), https://dx.doi.org/10.3390/agriculture13071413

9.Tache AV, Popescu OC, Petrișor AI (2023), Conceptual Model for Integrating the Green-Blue Infrastructure in Planning Using Geospatial Tools: Case Study of Bucharest, Romania Metropolitan Area, Land 12(7): 1432 (ISSN 2073-445X), https://dx.doi.org/10.3390/land12071432

10. Gârjoabă AI, Crăciun C, Petrișor AI (2023), Natural Protected Areas within Cities: An International Legislative Comparison Focused on Romania, Land 12(7): 1279 (ISSN 2073-445X), https://dx.doi.org/10.3390/land12071279

11. Legutko-Kobus P, Nowak MJ, Petrișor AI, Bărbulescu D, Crăciun C, Gârjoabă AI (2023), Protection of Environmental and Natural Values of Urban Areas against Investment Pressure: A Case Study of Romania and Poland, Land 12(1): 245 (ISSN 2073-445X), https://dx.doi.org/10.3390/land12010245

12. Slave AR, Iojă IC, Hossu CA, Grădinaru SR, Petrișor AI, Hersperger AM (2023), Assessing public opinion using self-organizing maps. Lessons from urban planning in Romania, Landscape and Urban Planning 231: 104641 (ISSN 0169-2046), https://dx.doi.org/10.1016/j.landurbplan.2022.104641

Ateliere, workshopuri, concursuri

1. Medalii și certificate ale expozițiilor de inventică EUROINVENT, România; INVENTICA, România; Traian Vuia, România; INFOINVENT, Moldova; KIDE, Taiwan; Thailand Inventors' Day, Thailanda; ISIF, Turcia; i-ENVEX, Malaiezia; IWIS, Polonia; New Time, Sevastopol; INOVA, Croația; Geneva, Elveția; iCAN, Canada (2014-2023)

2. Diploma Urban Concept pentru preocuparea constantă pentru dezvoltarea spațială durabilă și Premiul Național Urban Concept pentru dezvoltarea și promovarea dezvoltării spațiale în România, OSC și AASJ, Conferința Națională Urban Concept, Predeal, România, aprilie 2009 / Sinaia, România, martie 2014

3. Includerea biografiei în Dicționar al inventatorilor români contemporani, Enciclopedia personalităților din România, Empire Who's Who Honors Edition, Empire Who's Who Registry, Madison Who's Who Honors Edition, Madison Who's Who Registry, Marquis Who's Who in America, Marquis Who's Who in the World și AdAstra Who's Who database of Romanian scientists and scientists interested in Romanian science, 2004-2010

4. Diplomă de onoare Partener pentru dezvoltare durabilă, Liga Asociațiilor de Proprietari - HABITAT, București, România, 13 decembrie 2006

5. Premii pentru publicarea de articole în reviste indexate Q1 și Q2 în Web of Sciences (2014-2023)

Alte informații

Referent de specialitate pentru 90 reviste din țară și străinătate, 33 conferințe internaționale și 2 cărți, membru în comitetul editorial sau redactor a 32 de reviste din țară și străinătate, membru CNATDCU și expert ARACIS

CV-Alexandru-Ionut-Petrisor.pdf