Foto Alexandru-Ionuț Petrișor

Alexandru-Ionuț Petrișor

Dr.ecol., dr.geogr., habil.urb.
Profesor afiliat la Școala Doctorală de Urbanism

alexandru_petrisor@yahoo.com

Proiecte de cercetare

1. Coordonator din partea UAUIM, Proiectul Oameni și arbori. Soluții de management al pădurii Băneasa pentru dezvoltare urbană durabilă și reziliență, CIVIS Open Lab (coordonator de proiect: Facultatea de Biologie - Universitatea din București - https://unibuc.ro/castigatorii-primului-apel-civis-open-lab-ub/

2. Co-autor al cererii de finanțare a simpozionului Urbanism, arhitectură, patrimoniu. Câmpulung, România: 100 și a celei de-a III-a ediții a sesiunii anuale de comunicări științifice a școlilor doctorale de urbanism și arhitectură, Câmpulung Muscel, România - https://www.uauim.ro/doctorat/2018/Sesiune SD 03.pdf

3. Membru echipă cercetare, proiectul de cercetare Sprijin pentru îndeplinirea condiționalității ex-ante 5.1 – evaluarea riscurilor la nivel național (RO-RISK), Programul Operațional Asistență Tehnică - https://www.ro-risk.ro

4. Membru echipă cercetare, proiectul Platformă informatică SMART de evaluare a costului transportului multimodal către stațiunile turistice din România, planul Național de Cercetare - Dezvoltare - Inovare 2014-2020, programul 2: Creșterea competitivității economiei romanesti prin cercetare, dezvoltare și inovare, subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare, categoria Proiect experimental demonstrativ – nr. PN-III-P2-2.1-PED-2019-1216 - https://incdt.ro/proiecte-de-cercetare

5. Membru echipă cercetare, proiectul ARIS-UAUIM (Acces la baze de date și dotări bibliotecă), competiția Fond de cercetare DMC UAUIM 2021, Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" - https://www.uauim.ro/cercetare/

Participări la conferințe

1. Popescu OC, Petrișor AI (2021), Green infrastructure and spatial planning: a legal framework, prezentare keynote, sesiunea științifică internațională Muzeul și cercetarea științifică, Craiova, România, 16 septembrie 2021 - https://www.sesiuneinternationalamuzeulolteniei.ro/final.pdf

2. Organizator, a VII-a ediție a sesiunii anuale de comunicări științifice a școlilor doctorale de urbanism și arhitectură, București și Dealu Frumos, 22-24 iunie 2021, https://www.uauim.ro/doctorat/2021/Sesiune SD 07.pdf

3. Membru al Comitetului Științific, Séminaire international sur l’ingénierie de la construction des villes (Architecture, génie civil, hydraulique, travaux publiques, urbanisme), Oran, Algeria, 8-9 octombrie 2021 - https://www.aneau.org/ajeau/index.php/submit-a-paper.html

4. Membru al Comitetului Științific, EURAU 2020: Simpozion European de Cercetare în Arhitectură, Urbanism și Design: Identități multiple; Reflecții asupra orașului european, Birmingham, Marea Britanie, 8-11 septembrie 2021 - https://www.eurau2020.co.uk/about/

5. Petrișor AI, Susa AA, Petrișor LE (2020), Counting for sustainability: the risks of creating a market for the environment, prezentare keynote, al XIV-lea simpozion internațional Mediul actual și dezvoltarea durabilă, Iași, România, 21 noiembrie 2020 - https://pesd.ro/Symposium site/2020/PROGR-PESD2020-final.pdf

Publicații și articole

1. Petrișor AI, Mierzejewska L, Mitrea A, Drachal K, Tache AV (2021), Dynamics of Open Green Areas in Polish and Romanian Cities During 2006-2018: Insights for Spatial Planners, Remote Sensing 13(20): 4041 (ISSN 2072-4292), https://dx.doi.org/10.3390/rs13204041

2. Aouissi HA, Petrișor AI, Ababsa M, Boștenaru-Dan M, Tourki M, Bouslama Z (2021), Influence of Land Use on Avian Diversity in North African Urban Environments, Land 10(4): 434 (ISSN 2073-445X), https://dx.doi.org/10.3390/land10040434

3. Bănică A, Petrișor AI (coord.) (2021), Dezvoltare durabilă și reziliență teritorială. Perspective teritoriale și abordări multidisciplinare, Editura Academiei Române, București, România, 373 pag., ISBN 978-973-27-3371-4

4. Petrișor AI, Hamma W, Nguyen HD, Randazzo G, Muzirafuti A, Stan MI, Tran VT, Astefanoaiei R, Bui QT, Vintilă DF, Truong QH, Lixandroiu C, Țenea DD, Sîrodoev I, Ianoș I (2020), Degradation of coastlines under the pressure of urbanization and tourism: Evidence on the change of land systems from Europe, Asia and Africa, Land 9(8): 275 (ISSN 2073-445X), https://dx.doi.org/10.3390/land9080275

5. Stoica IV, Tulla AF, Zamfir D, Petrișor AI (2020), Exploring the Urban Strength of Small Towns in Romania, Social Indicators Research 152(3): 843-875 (ISSN 0303-8300), https://dx.doi.org/10.1007/s11205-020-02465-x

6. Ianoș I, Petrișor AI (2020), An Overview of the Dynamics of Relative Research Performance in Central-Eastern Europe using a Ranking-Based Analysis derived from SCImago Data, Publications 8(3): 36 (ISSN 2304-6775), https://dx.doi.org/10.3390/publications8030036

7. Petrișor AI, Sîrodoev I, Ianoș I (2020), Trends in the national and regional transitional dynamics of land cover and use changes in Romania, Remote Sensing 12(2):230 (ISSN 2072-4292), https://dx.doi.org/10.3390/rs12020230

Ateliere, workshopuri, concursuri

1. Petrișor AI, Meiță V (2019), Nature-based solutions for a sustainable urban development, 4th International Invention Innovation Competition in Canada, iCAN 2019, Toronto, Canada, 24 august 2019 (medalia de aur a expoziției) - https://www.tisias.org/ican-2019.html

2. Tache AV, Sârbu CN, Petrișor AI (2019), Metropolitan areas, key to balanced spatial sustainable development in Romania, al XIV-lea simpozion internațional Mediul actual și dezvoltarea durabilă, Iași, România, 7 iunie 2019 (premiul al doilea al secțiunii de postere) - https://pesd.ro/Symposium site/2019/Programme-PESD - 2019.pdf

3. Petrișor AI, Meiță V (2019), Nature-based solutions for a sustainable urban development, EUROINVENT - European Exhibition of Creativity and Innovation, Iași, România, 16-18 mai 2019 (medalia de argint a expoziției) - https://www.euroinvent.org/cat/e2019.pdf

4. Petrișor AI, Meiță V (2018), Wetland planning methodology, 3rd Istanbul International Inventions Fair, Istanbul, Turcia, 27-29 septembrie 2018 (medalia de bronz a expoziției) - https://www.istanbul-inventions.org/en/38866

5. Meiță V, Petrișor AI (2018), Integrated planning and design for safe and comfortable living, EUROINVENT - European Exhibition of Creativity and Innovation, Iași, România, 17-19 mai 2018 (medalia de aur a expoziției) - https://www.euroinvent.org/cat/e2018.pdf

Alte informații

Referent de specialitate pentru 64 reviste din țară și străinătate, 27 conferințe internaționale și 1 carte, membru în comitetul editorial sau redactor a 20 de reviste din țară și străinătate, membru CNATDCU și expert ARACIS

CV-Alexandru-Ionut-Petrisor.pdf