Foto Alexandru-Ionuț Petrișor

Alexandru-Ionuț Petrișor

Dr. ecol., dr. geogr., habil. urb.
Cadru didactic afiliat la Școala Doctorală de Urbanism

alexandru_petrisor@yahoo.com

Proiecte de cercetare

1. Director, proiectul Dezvoltarea capacității instituționale a UAUIM pentru cercetare în arhitectură și urbanism prin crearea unei culturi a diseminării rezultatelor – CULTADISER, Fondul de Dezvoltare Instituțională, Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități, CNFIS-FDI-2022-0450 - https://www.uauim.ro/cercetare/cultadiser/

2. Coordonator din partea UAUIM, proiectul Oameni și arbori. Soluții de management al pădurii Băneasa pentru dezvoltare urbană durabilă și reziliență, CIVIS Open Lab (coordonator de proiect: Facultatea de Biologie - Universitatea din București - https://unibuc.ro/castigatorii-primului-apel-civis-open-lab-ub/

3. Mentor, proiectul Impactul suburbanizării în zonele metropolitane din România – nevoia unor noi instrumente de planificare și gestiune teritorială - METROPLAN, Planul Național de Cercetare - Dezvoltare - Inovare 2021-2027, Programul Resurse umane, domeniul Proiecte de cercetare postdoctorală - PD 2021, proiect nr. PN-III-P1-1.1-PD-2021-0030 - https://www.uauim.ro/cercetare/metroplan/

4. Membru echipă cercetare, proiectul Utilizarea inteligentă și durabilă a terenurilor: soluții pentru agricultura rezilientă, Planul Național de Cercetare - Dezvoltare - Inovare 2014-2020, Programul 2: Creșterea competitivității economiei romanești prin cercetare, dezvoltare și inovare, Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare, Categoria Proiect de cercetare exploratorie, nr. PN-III-P4-PCE-2021-1450

5. Director, Proiectul Promovarea excelenței în cercetarea doctorală de arhitectură și urbanism - ExcelDr (UAUIM-FFCSU-2023-001), competiția Fond de cercetare DMC UAUIM 2023, Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu"

Participări la conferințe

1. Petrișor AI, Popescu OC, Tache AV (2022), Planificarea infrastructurii verzi, soluție pentru controlul expansiunii urbane în sprijinul dezvoltării urbane durabile. Studiu de caz: centura verde, conferința internațională Probleme actuale în urbanism și arhitectură, ediția a XI-a, 16 noiembrie 2022, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Moldova - https://fua.utm.md/conferinte/despre-conferinta/

2. Popescu OC, Petrișor AI (2022), Cultural landscape: a sustainable development in harmony with nature. Case study: The Cioabă-Chințescu kula (Gorj County), prezentare keynote, sesiunea științifică internațională Muzeul și cercetarea științifică, Craiova, România, 15 septembrie 2022 - http://www.sesiuneinternationalamuzeulolteniei.ro/final.pdf

3. Aouissi HA, Petrișor AI, Gaagai A, Ababsa M, Kebaili FK (2022), Geo-statistical Approaches to Study the Influence of Land Use on Avifauna in North Africa, 1st Conference on Future Challenges in Sustainable Urban Planning & Territorial Management, 17-19 ianuarie 2022, Sciforum, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, Basel, Elveția - https://suptm.sciforum.net/

4. Organizator, a VIII-a ediție a sesiunii anuale de comunicări științifice a școlilor doctorale de urbanism și arhitectură, București și Dealu Frumos, 4-7 iulie 2022, https://www.uauim.ro/doctorat/2021/Sesiune SD 08.pdf

5. Membru invitat al comitetului științific, 1st International Electronic Conference on Land, Basel, Elveția, 17-19 mai 2022 - https://iecl2022.sciforum.net/

Publicații și articole

1. Nowak MJ, Mitrea A, Lukstiņa G, Petrișor AI, Filepné Kovács K, Simeonova V, Yanchev P, Jürgenson E, Põdra K, Řezáč V, Mikalauskaite K, Pranevičienė B, Ladzianska Z, Baloga M (2023), Spatial Planning Systems in Central and Eastern European Countries. Review and Comparison of Selected Issues, SpringerBriefs in Geography, Springer, Cham, Elveția (ISBN 978-3-031-42721-3), https://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-42722-0

2. Petrișor AI, Harea O, Tache AV, Munteanu A, Popescu OC, Andronovici D, Petrișor LE (2023), Extended suburbanisation and land cover dynamics in post-socialist metropolitan areas: Evidence from Romania, dISP - The Planning Review 59(2):88-102 (ISSN 0251-3625), https://dx.doi.org/10.1080/02513625.2023.2257490

3. Petrișor AI, Harea O, Tache AV, Munteanu A, Popescu OC, Andronovici D, Petrișor LE (2023), Deciphering green infrastructure patterns in Eastern Europe: focus on Bucharest, Romania and Chisinau, Republic of Moldova, Present Environment and Sustainable Development 17(1):321-334 (ISSN 1843-5971), https://dx.doi.org/10.47743/pesd2023171022

4. Petrișor AI, Ilovan OR (2023), Are science metrics beneficial to sustainability? A standpoint of disciplines with a societal impact, Present Environment and Sustainable Development 17(1):127-137 (ISSN 1843-5971), https://dx.doi.org/10.47743/pesd2023171009

5. Houssni M, Kassout J, El Mahroussi M, Chakkour S, Kadiri M, Ater M, Petrișor AI (2023), Evaluation and Structuring of Agrodiversity in Oases Agroecosystems of Southern Morocco, Agriculture 13(7):1413 (ISSN 2077-0472), https://dx.doi.org/10.3390/agriculture13071413

6.Tache AV, Popescu OC, Petrișor AI (2023), Conceptual Model for Integrating the Green-Blue Infrastructure in Planning Using Geospatial Tools: Case Study of Bucharest, Romania Metropolitan Area, Land 12(7):1432 (ISSN 2073-445X), https://dx.doi.org/10.3390/land12071432

7. Nowak M, Pantaley V, Blaszke M, Fakeyeva L, Lozynskyy R, Petrișor AI (2023), Spatial Planning at the National Level: Comparison of Legal and Strategic Instruments in a Case Study of Belarus, Ukraine, and Poland, Land 12(7):1364 (ISSN 2073-445X), https://dx.doi.org/10.3390/land12071364

8. Azra MN, Aouissi HA, Hamma W, Guerzou M, Noor MIM, Petrișor AI (2023), A scientometric macroanalysis of coral reef research in the world, Ekologia 42(2):108-116 (ISSN 1335-342X), https://dx.doi.org/10.2478/eko-2023-0013

9. Gârjoabă AI, Crăciun C, Petrișor AI (2023), Natural Protected Areas within Cities: An International Legislative Comparison Focused on Romania, Land 12(7):1279 (ISSN 2073-445X), https://dx.doi.org/10.3390/land12071279

10. Legutko-Kobus P, Nowak MJ, Petrișor AI, Bărbulescu D, Crăciun C, Gârjoabă AI (2023), Protection of Environmental and Natural Values of Urban Areas against Investment Pressure: A Case Study of Romania and Poland, Land 12(1): 245 (ISSN 2073-445X), https://dx.doi.org/10.3390/land12010245

11. Slave AR, Iojă IC, Hossu CA, Grădinaru SR, Petrișor AI, Hersperger AM (2023), Assessing public opinion using self-organizing maps. Lessons from urban planning in Romania, Landscape and Urban Planning 231: 104641 (ISSN 0169-2046), https://dx.doi.org/10.1016/j.landurbplan.2022.104641

12. Cocheci RM, Petrișor AI (2022), Assessing the negative effects of suburbanization: the urban sprawl restrictiveness index in Romania’s metropolitan areas, Land 12(5):966 (ISSN 2073-445X), https://dx.doi.org/10.3390/land12050966

13. Nowak MJ, Petrișor AI, Mitrea A, Filepné Kovács K, Lukstina G, Jürgenson E, Ladzianska Z, Simeonova V, Lozyskyy R, Rezac V, Pantyley V, Praneviciene B, Fakeyeva L, Mickiewicz B, Blaszke M (2022), The Role of Spatial Plans Adopted at the Local Level in the Spatial Planning Systems of Central and Eastern European Countries, Land 11(9): 1599 (ISSN 2073-445X), https://dx.doi.org/10.3390/land11091599

14. Popescu OC, Tache AV, Petrișor AI (2022), Methodology for Identifying Ecological Corridors: A Spatial Planning Perspective, Land 11(7): 1013 (ISSN 2073-445X), https://dx.doi.org/10.3390/land11071013

15. Petrișor AI, Mierzejewska L, Mitrea A (2022), Mechanisms of Change in Urban Green Infrastructure - Evidence from Romania and Poland, Land 11(5): 592 (ISSN 2073-445X), https://dx.doi.org/10.3390/land11050592

16. Petrișor AI (2022), Influence of the predatory journal on the publishing behavior of researchers from countries with a short academic publishing tradition, Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes 10(3): 493-503 (ISSN 2334-9182), https://dx.doi.org/10.22190/JTESAP2203493P

17. Flissi S, Chabou Ottmani M, Petrișor AI (2021), Socio-spatial impact of slum dwellers relocation in Algiers: a flow analysis using QGis, Present Environment and Sustainable Development 15(2): 245-258 (ISSN 1843-5971), https://dx.doi.org/10.15551/pesd2021152020

18. Petrișor AI, Mierzejewska L, Mitrea A, Drachal K, Tache AV (2021), Dynamics of Open Green Areas in Polish and Romanian Cities During 2006-2018: Insights for Spatial Planners, Remote Sensing 13(20): 4041 (ISSN 2072-4292), https://dx.doi.org/10.3390/rs13204041

19. Aouissi HA, Petrișor AI, Ababsa M, Boștenaru-Dan M, Tourki M, Bouslama Z (2021), Influence of Land Use on Avian Diversity in North African Urban Environments, Land 10(4): 434 (ISSN 2073-445X), https://dx.doi.org/10.3390/land10040434

20. Bănică A, Petrișor AI (coord.) (2021), Dezvoltare durabilă și reziliență teritorială. Perspective teritoriale și abordări multidisciplinare, Editura Academiei Române, București, România, 373 pag., ISBN 978-973-27-3371-4 - https://www.ideeaeuropeana.ro/ebooks/dezvoltare-durabila-si-rezilienta-perspective-teritoriale-si-abordari-multidisciplinare-ebook/

Ateliere, workshopuri, concursuri

1. Medalii și certificate ale expozițiilor de inventică EUROINVENT, România; INVENTICA, România; Traian Vuia, România; INFOINVENT, Moldova; KIDE, Taiwan; Thailand Inventors' Day, Thailanda; ISIF, Turcia; i-ENVEX, Malaiezia; IWIS, Polonia; New Time, Sevastopol; INOVA, Croația; Geneva, Elveția; iCAN, Canada (2014-2021)

2. Diploma Urban Concept pentru preocuparea constantă pentru dezvoltarea spațială durabilă și Premiul Național Urban Concept pentru dezvoltarea și promovarea dezvoltării spațiale în România, OSC și AASJ, Conferința Națională Urban Concept, Predeal, România, aprilie 2009 / Sinaia, România, martie 2014

3. Includerea biografiei în Dicționar al inventatorilor români contemporani, Enciclopedia personalităților din România, Empire Who's Who Honors Edition, Empire Who's Who Registry, Madison Who's Who Honors Edition, Madison Who's Who Registry, Marquis Who's Who in America, Marquis Who's Who in the World și AdAstra Who's Who database of Romanian scientists and scientists interested in Romanian science, 2004-2010

4. Diplomă de onoare Partener pentru dezvoltare durabilă, Liga Asociațiilor de Proprietari - HABITAT, București, România, 13 decembrie 2006

5. Premii pentru publicarea de articole în reviste indexate Q1 și Q2 în Web of Sciences (2014-2021)

Alte informații

Referent de specialitate pentru 85 reviste din țară și străinătate, 31 conferințe internaționale și 2 cărți, membru în comitetul editorial sau redactor a 31 de reviste din țară și străinătate, membru CNATDCU și expert ARACIS

CV-Alexandru-Ionut-Petrisor.pdf