Laura Elena Tucan

Asistent universitar la dept. Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială

https://scholar.google.ro/citations?user=j72OupQAAAAJ&hl=en

https://orcid.org/0000-0002-5408-8699

laura.tucan@uauim.ro

Proiecte de cercetare

1. Cercetător în cadrul proiectului SCOUT – Schimbări climatice: explorare metode analitice pentru procese de proiectare Urbană și planificare Teritorială
2. Cadru didactic în cadrul proiectului Erasmus+ - InCLIMATE - Integrating Climate Resilience in E.U. Higher Education
3. Expert principal peisaj și urbanism, secundar sociologie, în cadrul proiectului științific Managementul Integrat al Podișului Nord Dobrogean (MiPoNoDo)
4. Cercetător în cadrul proiectului internațional BRIGAID
5. Îndrumător și expert GIS în cadrul proiectului DANuB – DaNuBe Urban Brand

Participări la conferințe

1. Membru al echipei de organizare a Sesiunii de Comunicări Științifice Studențești 2018-2019 „Urban [Re]Evolution Ediția a II-a;
2. Membru al echipei de organizare a Sesiunii de comunicări Științifice Studențești 2017-2018 „Urban [Re]Evolution Ediția I;
3. Participare în vederea asigurării bunei desfășurări și organizări a expoziției “Conexiuni între Calea Victoriei și Academiei”, organizată de Facultatea de Urbanism – Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”;
4. Prezentare cu titlul “Flood prevention measures in cities undergoing urban expansion”,  în cadrul Conferinței Tehnico-Științifice “Sustainable Solutions in Water Management 2017”, în București, organizată de Asociația Română a Apei;
5. Prezentare de tip poster cu titlul “Using Green Infrastructure for the future sustainable city”, în cadrul Conferinței Internaționale Green Surge, organizată de Universitatea din Copenhaga;
6. Prezentare cu titlul “Măsuri și soluții pentru diminuarea inundațiilor urbane”, în cadrul Conferinței Smart Cities of Romania în București, organizată de Universitatea Politehnică din București;
7. Prezentare cu titlul “Adaptarea orașelor la condițiile climatice actuale – soluții inovative de gestionare descentralizată a apelor pluviale”, în cadrul Conferinței Tehnico-Științifice “Performanță în serviciile apă-canal”, în București, organizată de Asociația Română a Apei.
8. Prezentare a rezultatelor proiectului la Conferința finală a proiectului de cercetare InClimate ”Climate resilience approaches in urban planning education”.

Publicații și articole

1. Co-autor, împreună cu Urb. Elena-Cristina Pelmuș și Diana-Maria Miclăuș, al articolului „Studiul istoric general – instrument de protejare a peisajului cultural al localităților rurale”, publicat în Caietele Restaurării 2020 – Patrimoniul, între intervenție și presiunea timpului, Asociația Art Consrvation Support – Editura ACS, în București;
2. Co-autor, împreună cu Prof. Univ. Dr. Ing. Ioan Bica, al articolului ”Green infrastructure, a new urban asset”, publicat în cadrul volumului Conferinței ”Actual Problems of Ecology”, Moscova, Rusia;
3. Co-autor, împreună cu Prof. Univ. Dr. Ing. Ioan Bica, al articolului ”Introducere în folosirea infrastructurii verzi pentru gestiunea apelor urbane”, publicat în Revista Hidrotehnica, Vol. 63, Nr. 1-3, în București;
4. Co-autor, împreună cu Prof. Univ. Dr. Ing. Ioan Bica, al articolului ”Infrastructura verde, o soluție bazată pe natură pentru gestiunea apelor pluviale urbane”, publicat în cadrul revistei ROMAQUA, Vol. 124, Nr. 2/2018, indexată în bazele de date internaționale RePEc și EAUDOC,  în București;
5. Co-autor, împreună cu Prof. Univ. Dr. Ing. Ioan Bica, al articolului ”Using green infrastructure and urban planning in flood mitigation”, publicat în cadrul volumului Conferinței ”18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018”, Viena, Austria;
6. Co-autor, împreună cu Prof. Univ. Dr. Ing. Ioan Bica, al articolului “Impacts of urban development and climate change on runoff”, publicat în cadrul volumului Conferinței  "The National Techincal - Scientific Conference - Modern Tecnhologies for the 3rd millenium", indexată ISI, în Oradea;
7. Co-autor, împreună cu Prof. Univ. Dr. Ing. Ioan Bica, al lucrării “Flood prevention measures in cities undergoing urban expansion”, publicat în cadrul volumului Conferinței Tehnico-Științifice “Sustainable Solutions in Water Management 2017”, în București, în mai 2017 și în cadrul revistei ROMAQUA indexată în bazele de date internaționale RePEc și EAUDOC,  în București;
8. Autor al articolului “Urban Storm Water Management and Its Challenges”, publicat în cadrul numărului 2 al revistei Journal of Urban Landscape Planning (JULP), cu tematica “Liveable cities”;
9. Co-autor, împreună cu Prof. Univ. Dr. Ing. Ioan Bica, al articolului “Adaptarea orașelor la condițiile climatice actuale – soluții inovative de gestionare descentralizată a apelor pluviale”, publicat în cadrul volumulului Conferinței Tehnico-Științifice “Performanță în serviciile apă-canal”, în București;
10. Co-autor, împreună cu Prof. Univ. Dr. Ing. Ioan Bica, al articolului “Utilizarea conceptului Green Infrastructure în adaptarea orașelor la schimbări climatice”, publicat în cadrul revistei ROMAQUA indexată în bazele de date internaționale RePEc și EAUDOC, în București;

Ateliere, workshopuri, concursuri

1. Coordonator al echipei care a participat la “Concursul de soluții pentru atribuirea Planului Urbanistic General al Municipiului Botoșani, Județul Botoșani” organizat de Primăria Municipiului Botoșani;
2. Membru al echipei care a participat la “Concursul de soluții pentru reabilitarea și modernizarea zonei centrale a Municipiului Câmpina – B-dul Carol I, Județul Prahova”, organizat de Primăria Municipiului Câmpina.
3. Membru al echipei de organizare și participare la workshop-ul “Underground and urban planning – suburban toolbox”; Atelierul a fost organizat în parteneriat de către Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” cu Universitatea Tehnică de Construcții București, în cadrul Săptămânii Planificării și Managementului Subteranului Urban, cu ocazia încheierii proiectului SUB-URBAN, din cadrul acțiunii COST;
4. Participant la cursul internațional “Mike Urban Flood”, organizat de DHI, instructor Ondrej Janku, prin care au fost realizate aplicații cu software-urile Mike urban 2D Overland Flow și Mike Flood.
5. Școală de Vară din Delta râului Po, Facultatea de Arhitectură “Iuav” din Veneția. Realizare Scenarii de Dezvoltare pentru teritorii fragile / dobândirea aptitudinii de identifica soluții de dezvoltare viabile pentru teritoriile fragile, în contextul încălzirii globale 

Studiile absolvite

Octombrie 2013 – Decembrie 2016: Titlu de doctor în științe tehnice - Universitatea Tehnică de Construcții București
Octombrie 2008 – Septembrie 2010: Master în Managementul Urban pentru Orașe Competitive - Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”
Octombrie 2005 - Octombrie 2008: Licențiat în Urbanism - Facultatea de Urbanism, Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”

Parcursul academic

Noiembrie 2013 - prezent  - Asistent universitar, Facultatea de Urbanism, Departamentul de Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială (PUDT)

Alte activități conexe activităților didactice defășurate în perioada 2013 – prezent:
▪ Activități de îndrumare a studenților aflați în an terminal (anul IV) în alegerea programului de masterat care să le aprofundeze abilitățile și competențele deprinse pe parcursul programului de licență (2013-prezent);
▪ Activități de organizare a unor conferințe interdisciplinare, între universități care desfășoară activități conexe urbanismului (2017);
▪ Activități de cercetare științifică (2014);
▪ Comunicarea cu instituțiile publice și birourile individuale de proiectare în vederea desfășurării stagiului de practică profesională al studenților de anul IV (2016-2017);
▪ Activități de elaborare și pregătire a documentelor necesare în vederea acreditării ARACIS a programului de licență “proiectare și planificare urbană” (anul 2014);
▪ Îndrumarea absolvenților în vederea ocupării locurilor de muncă vacante, atât din administrația publică, cât și din cadrul birourilor de proiectare.

Proiecte de urbanism

1. Studiu de zonificare suport pentru realizarea unui Parteneriat Teritorial și a unor strategii de dezvoltare integrate Caraș Severin
2. Strategia de Dezvoltare Integrată a Zonei Metropolitane Iași
3. Plan Urbanistic General al stațiunii turistice Ocna Șugatag, județul Maramureș
4. Plan Urbanistic General al comunei Periș, județul Ilfov
5. Plan Urbanistic General al comunei Ciolpani, județul Ilfov
6. Plan Urbanistic Zonal parc balnear, stațiunea Sărata Monteoru, judeșul Buzău
7. Studiu istoric comuna Viștea, județul Brașov
8. Studiu istoric comuna Tisău, județul Buzău
9. Studiu istoric comuna Topliceni, județul Buzău
10. Amenajare peisagistică a Parcului Natural Văcărești