Foto Oana Mihăescu

Oana Mihăescu

Dr.arh.
Asistent universitar la dept. Științe Tehnice

mihaescu.t.oana@gmail.com

Proiecte de cercetare

Membru al echipei de management pentru organizarea competiției internaționale Solar Decathlon Europe 2023 (SDE23), în cadrul SDE Host City Executives. În 8 aprilie, 2021, organizația Energy Endeavour Foundation (EEF) a desemnat oficial orașul București ca gazdă a Solar Decathlon Europe în 2023. Împreună, EEF (SDE governing body) și SDE23 Host City Executives (EFdeN prin Asociația Solar Decatlon București) vor organiza ediția din 2023 a acestui concurs universitar de tip design–build–operate, cu tema „Build. Connect. Live!”.

https://solardecathlon.ro/

https://solardecathlon.eu/category/sde/sde23/

Director de proiect, CHEIA – „Competiție Holistică, Expertiză Integrată Academic”, cod UAUIM-FFCSU-2021-025, proiect susținut din Fondul pentru Finanțarea Cercetării Științifice Universitare UAUIM 2021, proiect selectat și recomandat pentru finanțare multianuală în domeniul de finanțare H. Cercetare strategică și dezvoltarea cercetării în UAUIM, în cadrul competiției de cercetare desfășurate In UAUIM în iulie, 2021. Scopul proiectului constă în crearea unui nucleu colaborativ generator de expertiză în direcția sustenabilității, prin integrarea strategică a competiției design & build Solar Decathlon în abordările de cercetare și în curricula academică, explorând impactul provocat de acest model de învățare transdisciplinară și oportunitățile pragmatice de evoluție și inovație oferite de organizarea ediției europene în 2023 la București.

https://www.uauim.ro/cercetare/uauim-ffcsu-2021/cheia/

Membru în echipa de management a proiectului PRISPA, desfășurat în perioada iunie, 2010 – aprilie, 2013. Echipa PRISPA a fost prima echipă din România care s-a calificat la ediția din 2012 a competiției internaționale Solar Decathlon Europe (SDE), dedicată universităților din întreaga lume pentru a concepe, construi, opera și optimiza o casă care să utilizeze exclusiv energie solară. Echipa interdisciplinară a fost formată din studenți, masteranzi, doctoranzi și profesori de la mai multe facultăți din București, iar nucleul inițial de coordonare a fost format de cadre didactice titulare și asociate din Departamentul de Științe Tehnice. Prototipul „PRISPA” a devenit un reper de locuință contemporană eficientă energetic, accesibilă și adaptată mediului rural din România. Casa este, în prezent, locuită de o familie din Județul Bacău.

https://prispa.org/

Participare în colectivul de elaborare a lucrării de revizuire a Normativului NP051-2000 în cadrul Centrului de Cercetare, Proiectare, Expertiză și Consulting (CCPEC), UAUIM, contractul de cercetare nr. 20/2009 – 428 din 08.12.2009, coord. Lect. Dr. Arh. Ioana Șerbănescu. Lucrarea de cercetare a fost finalizată prin publicarea NP051-2012 – Normativ pentru adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap în Monitorul Oficial al României, Partea I, Anul 181 (XXV), Nr. 121 bis din data de 05.03.2013. https://www.mdlpa.ro/userfiles/reglementari/Domeniul_XVII/17_23_NP_051_2012.pdf

Participare în colectivul colectivul de elaborare a lucrării Normativ pentru proiectarea fațadelor cu alcătuire ventilată, Redactarea I, CCPEC, UAUIM, contractul de cercetare nr. 498 / 28.04.2011, coord. Prof. Dr. Arh. Ana-Maria Dabija. https://www.academia.edu/20797784/NORMATIV_PENTRU_PROIECTAREA_FAȚADELOR_CU_ALCĂTUIRE_VENTILATĂ_Redactarea_1_NORMATIV_PENTRU_PROIECTAREA_FAȚADELOR_CU_ALCĂTUIRE_VENTILATĂ_Redactarea_1

Participări la conferințe

"A Framework for Implementing Sustainable Design Strategies in Romanian School Buildings Projects" – prezentare susținută în cadrul Conference for Sustainable Energy - CSE 2020, desfașurate online în data de 22.10.2020.

https://cse.unitbv.ro/

7,000,000,000 Human Beings Can’t Be Wrong: Designing for Human Diversity – prezentare susținută de Prof. Josh Safdie (Associate AIA, Director of IHCDstudio, Institute for Human Centered Design, Boston, Massachusetts, SUA) în cadrul conferinței privind designul universal și accesibilitatea spațiului construit, pe care am organizat-o în data de 18.03.2013, în Sala de Consiliu a UAUIM, împreună cu Lect. Dr. Arh. Ioana Șerbănescu. Prezentarea a fost urmată de o masă rotundă pe tema introducerii acestor concepte în educația și practica de arhitectură.

https://www.uauim.ro/evenimente/conferinta-josh-safdie/

Conferința internațională ICAR2012, (RE)writing history, București, 18-20 mai 2012 – am susținut două prezentări: How School Buildings Can Teach Sustainability, în cadrul secțiunii Intelligent Buildings și, în echipă împreună cu Designer PhD Mihnea Ghilduș, prezentarea PRISPA, A New Vision in Romanian Architectural Education, în cadrul secțiunii Beyond discipline(s): architectural education and research.

https://icar2012.uauim.ro/

https://www.researchgate.net/publication/284727703_Abstracts_-_ICAR_2012_ICAR_2012_International_Conference_on_Architectural_Research_rewriting_history#fullTextFileContent

Prezentare a proiectului PRISPA, împreună cu Arh. Adrian Pop, în cadrul Festivalului Național de Artă și Arhitectură ARKA, Iași, 23.04.2012 – 12.05.2012.

https://oar-iasi.ro/wp-content/uploads/2012/06/Festivalul-de-Arhitectura-ARKA-2012.pdf

Publicații și articole

Adaptare – experiențe – motivație, coautor împreună cu Arh. Emilia Țugui, în „Arhitectul Adaptabil”, coord.: Alex Răuță și Livia Ivanovici, ilustrații: Dan Perjovschi, Editura Universitară „Ion Mincu”, București, 2021, ISBN 978-606-638-226-7. https://oararges.ro/arhitectul-adaptabil/

A Framework for Implementing Sustainable Design Strategies in Romanian School Buildings Projects, Solar Energy Conversion in Communities editat de Conference for Sustainable Energy (CSE, Brașov), Springer, 2020, cod ISBN print 978-3-030-55756-0, cod ISBN online 978-3-030-55757-7.

https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-55757-7_37

Towards A Responsive Understanding of Sustainable School Architecture, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 960 (2020) 032106, 2020, cod ISSN online 1757-899X, cod ISSN print 1757-8981. https://www.researchgate.net/publication/347542991_Towards_a_Responsive_Understanding_of_Sustainable_School_Architecture

Spațiul școlii – motivație pentru educație: către o regândire a arhitecturii școlii din România (pp. 63 – 88) și capitolul Concluzii pentru elaborarea unui ghid de bune practici în arhitectura pentru învățământul preuniversitar (pp. 89 – 164) în “Tendințe contemporane în arhitectura pentru educația preuniversitară”, coord.: Augustin Ioan, Editura Paideia, 2016, ISBN 978-606-748-170-9.

https://www.paideia.ro/ro/arte-arhitecturi/1757-tendinte-contemporane-in-arhitectura-pentru-educatia-preuniversitara-augustin-ioan-9786067481709.html

Filmul suprarealist ca țesătură pasibilă de poezie în “Descifrând modernitatea”, coord.: Letiția Bărbuică, București : Editura Universitară „Ion Mincu”, București, 2012, ISBN 978-606-638-016-4.

https://editura.uauim.ro/pub/232

Ateliere, workshopuri, concursuri

Consultant pentru echipa EFdeN în perioada 2013 – prezent, pe parcursul participării la 3 ediții ale competiției Solar Decathlon și în perioada realizării EFdeN Sustainable City, în campusul Facultății de Inginerie a Instalațiilor: sesiuni de feedback pentru propunerile tehnice în vederea calificării și pentru o serie de predări de piese scrise și desenate, pentru competițiile SDE 2014 (proiectul EFdeN 4C), SDME 2018 (proiectul EFdeN Signature) și SDE 2021/22 (proiectul EFdeN VATRA), participare la workshop-uri, ateliere, mese rotunde, conferințe, prezentări, sesiuni de lucru, evenimente și activități practice cu studenții.

https://efden.org/efden/

https://solardecathlon.eu/category/sde/sde21/

https://www.solardecathlonme.com/2018/competition/teams

https://www.solardecathlon2014.fr/en/

NOVEMBarh – edițiile 2019 (focus grup pe tema Școala Nouă, coord.: Dr. Arh. Horia Bejan) și 2018 (focus grup pe tema Sustenabilității, coord.: Lect. Dr. Arh. Sergiu Petrea). Evenimentul de tip hackatlon de 16 ore reunește 300 de arhitecți și specialiști din domenii conexe, grupați în 30 de echipe care lucrează intensiv la crearea de soluții.

https://novembarh.ro/

https://www.dropbox.com/s/xci7p8sgs6qw1jr/17 Sustenabilitate.pdf?dl=0

Echipa PRISPA a obținut la SDE 2012 locul 9 per total, din 18 echipe care au reușit să ajungă în faza finală a competiției, desfășurată la Madrid, în perioada 30 august – 6 Octombrie 2012. Am făcut parte din echipa de coordonare a proiectului și am participat la numeroase ateliere, conferințe, activități de publicare a unor articole științifice (autor și coautor), prezentări, expoziții, workshop-uri pe teme diverse, activități practice în ateliere și pe șantiere, în perioada iunie, 2010 – aprilie, 2013.

Premii:

• Premiul II la proba Eficiență Energetică, SDE 2012, Madrid, Spania, sept.–oct. 2012.

• Locul 4 la proba Balanța energiei electrice, la competiția SDE 2012, Madrid, Spania, sept.–oct. 2012.

• Mențiune pentru Social Awareness in Solar Systems, SDE 2012, Madrid, Spania, sept.–oct. 2012.

• Locul II la Votul Publicului, Madrid, Spania sept.–oct. 2012.

• Premiul internațional ISOVER Energy Efficiency Award 2014, acordat proiectului PRISPA.

https://prispa.org/

https://building-competition.org/EU2012/BUC

BUCHAREST Eco-Rehab. Rehabilitation of a post-war collective housing neighbourhood from Bucharest, UAUIM, 2010, membru în echipa de organizare a workshop-ului coordonat de Conf. Dr. Arh. Zina Macri.

Alte informații

Doctor în arhitectură, UAUIM, București, teza de doctorat: "Educație prin arhitectură. Școli sustenabile în România. O abordare de proiectare bazată pe evidențe prin metoda evaluării post-ocupaționale" (2016).

Rezumat: https://www.uauim.ro/f/doctorat/sustineri_teze/REZUMAT_Oana_Mihaescu.pdf

Master româno-francez “Dezvoltare Urbană Integrată”, UAUIM, lucrarea de disertație: “Undă verde / Feu Vert”, proiect de restructurare urbană realizat în echipă (2005).

Licențiat în arhitectură în cadrul secției de Arhitectură a Facultății de Construcții și Arhitectură (astăzi: Facultatea de Arhitectură „G. M. Cantacuzino”), Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iași, lucrarea de diplomă: “Spital clinic de psihiatrie – Constanța” (2003).