Foto Ana Maria Zahariade

Ana Maria Zahariade

Dr.arh.
Cadru didactic afiliat la Școala Doctorală de Arhitectură

Proiecte de cercetare

_septembrie 2000-august 2001 – bursa de cercetare Getty-NEC: Criteria of the Beautiful in the Theory of Architecture (Criterii ale frumosului in teoria arhitecturii)

_martie-iunie 1998 - bursa de cercetare Getty: Hypoyhesis regarding the specific features of interwar Romanian modern architecture compared to the adoption of modern Movement ideas in other Central and East European Countries (Ipoteze in legatura cu trasaturile specifice ale modernismului romanesc prin comparatie cu adoptarea modernismului in alte tari central si est europene), studii in Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, EBA-Paris. https://www.getty.edu/foundation/initiatives/past/cee/index.html

_1999 decembrie - Metodologie privind clasarea bunurilor culturale imobile in Lista Monumentelor Istorice, impreuna cu Cezara Mucenis si Liviu Ianasi, capitolul V din Proiectul S 133/ianuarie 2000, Metodologia privind evidenta bunurilor culturale imobile, al Centrului de proiectare pentru patrimoniul cultural national/MC&DMI, sef proiect: arh. Ruxandra Nemteanu, coordonator stiintific: prof.dr.arh. Sanda Voiculescu

_2006-2009 - grant CNCSIS-CONSORTIU: Arta, Comunitati Urbane, Mobilizare - sef de proiect

_2010-2011 -Fellow al Institut d'Etudes Avancees de Nantes; proiect Tribute pour Vitruve; https://www.iea-nantes.fr/fr/chercheurs/?residents_recherche=ZAHARIADE+Ana-Maria&residents_annee[]=18&residents_submit=Ok&simpleform_submitted=form_residents&fromSimpleForm=1

Participări la conferințe

1994 - conferinta "Where is Romanian Architecture Going?" (Arhitectura romaneasca incotro?) la cel de al doilea Arkitectur Congress, organizat de Arkitectur Zentrum, Viena:; speaker/invitata (publicată ca Expectations vs Realities în NEW BUILDING TODAY, Birkhauser Verlag AG, Basel-Berlin-Boston, pp.184-195: ISBN-10 : 3764352256; ISBN-13 : 978-3764352257)

1999 noiembrie - conferinta "The French Influence on Romanian Architecture" (Influenta franceza in arhitectura romanesca) la Seminarul international FRENCH INFLUENCE IN EASTERN EUROPE, organizat de l’Instutut Francais de la Londra : speaker/invitata

publicat în French Cultural studies, vol. 11, partea III, 33/2000, publicate de Institute of Modern Art, University of Nottingham, UK ISSN: 0957-1558 Online ISSN: 1740-2352 French Cultural Studies 0.200 Impact Factor 5-Year Impact Factor 0.234

Journal Indexing & Metrics » https://journals.sagepub.com/toc/frca/11/33

2004 - conference "The Happy Architectt" o the COLLAGE EUROPE symposium organised by Nai – Rotterdam: Reading the Silence: speaker/invitata

2018 - conference "Rise and Fall of Bucharest Interwar Modernism" at the Modern Movement in architecture - an asset to cultural heritage: a Central-Eastern Europe perspective” meeting, Kaunas (European heritage label, Culture capital 2022, Lithuania) organised by Department of Cultural heritage under the Ministry of Culture of Lithuania, in cooperation with the Kaunas city municipality and State Commission for Cultural heritage of LithuaniaSeptember 11, 2018; speaker/invitata

2019- conference "Va-et-vient between Romanian and Polish Modernism" at 7th International Scientific Conference Modernism in Europe - Modernism in Gdynia; Gdynia on October 3-5, 2019; speaker/invitată; https://www.gdynia.pl/zabytki/konferencja-modernizm-w-europie-modernizm-w-gdyni,7218/7th-international-scientific-conference-modernism-in-europe-modernism-in-gdynia,534807

Publicații și articole

1996 - "ROMANIA 1996", catalogul Romaniei la a VI-a Bienala de Arhitectura de la Venetia, Editura Simetria a UAR, Bucuresti - redactor sef si autor al textelor:

2004 - TRIBUTE TO VITRUVIUS in the NEW EUROPE COLLEGE GE-NEC PROGRAM 2000-2001-2001-2002, NEC, Bucharest, 2004

2009-2010 – SIMPTOME DE TRANZITIE vol 1+2 (Symptoms of Transition), Ed. Arhitext, Bucuresti, 2009 – 276 pag, 280 pag, bilingv, postfata Mariana Celac

2011- ARHITECTURA IN PROIECTUL COMUNIST: ROMANIA 1944-1989 (Architecture in the Communist project: Romania 1944-1989), Simetria.

2013 – PROBLEMATIC ASPECTS IN THE HISTORIOGRAPHY OF ROMANIAN ARCHITECTURE in Architektúra & Urbanizmus vol. XLVII, nr. 1-2 /2013, Institute of Construction and Architecture, Slovak Academy of Sciences, Bratislava,

2015 – THE DRAWING BOARD AU FEMININ – in volumul colectiv Ideological Equals - Women Architects in Socialist Europe, coordinators: Mary Pepchinski and Mariann Simon, Ashgate Publishing, UK, Taylor & Francis Ltd, 2016. ISBN: 9781472469267; DOI:10.4324/9781315587776

2019 – AVATARS OF CLASSICAL TRADITION IN ROMANIAN ARCHITECTURE (cu Horia Moldovan) în The Routledge Handbook on the Reception of Classical Architecture (coord. Nicholas Temple, Andrzej Piotrowski, Juan Manuel Heredia), Routledge, 2019

2019 – HORIA CREANGĂ. O MONOGRAFIE, (coautor împreună cu Nicolae Lascu, Anca Iliescu și Florin Radu), Editat de Zeppelin, Editura Universitară Ion Mincu, SG Studio, 2019.

Ateliere, workshopuri, concursuri

1999 - premiul Margareta Sterian si premiul Uniunii Arhitectilor din Romania pentru expoziția și volumul CENTENAR MARCEL IANCU

2003 – PREMIUL HERDER pentru activitate teoretica in domeniul arhitecturii

2005 – workshop IP SOCRATES, Edification des lieux et paysage, impreuna cu Ecole d’Architecture de Paris-La Villete si Gent University-Be

2016 – Premiul pentru publicatii (revista sITA) la Bienala Nationala de Arhitectura, Bucuresti,

2021 - Premiul pentru publicații pentru HORIA CREANGĂ. O MONOGRAFIE, 2019

Alte informații

Din 2013 fondator si editor al revistei anuale sITA (studies in History and Theory of Architecture) indexat in Arts & Humanities Citation Index (Web of Science), Scopus, EBSCOhost, Index Copernicus, CEEOL, ERIH PLUS, DOAJ, ProQuest/Ulrichsweb, Scipio, Google Scholar, WorldCat, and CNCS Romania – Cat. A.

CV-Ana Maria-Zahariade.pdf