Foto Hanna Derer

Hanna Derer

Dr.habil.arh.

Proiecte de cercetare

Selecție dintre cele mai recente studii (căci ierarhizarea din punctul de vedere al importanței este mai dificil de realizat căci intervine și semnificația monumentelor istorice în cauză)

2020 – 2021 – Herăști și București
Reședința Udriște Năsturel, ulterior Stolojan, Herăști, județul Giurgiu. Identificarea resursei culturale prin prisma aspectelor esențiale din evoluția istorică. Reglementări pentru intervenții viitoare (autor)

2020 – București
Clădirea principală din bulevardul Eroii Sanitari numărul 8 – Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București. Identificarea resursei culturale prin prisma aspectelor esențiale din evoluția istorică. Reglementări pentru intervenții viitoare (autor)

2019 – Roma, Italia și București
Imobilul din piața José de San Martin numărul 1 din Roma, Italia. Accademia di Romania in Roma. Identificarea resursei culturale prin prisma aspectelor esențiale din evoluția istorică. Studiu istoric de fundamentare pentru intervenții viitoare (autor)

2015 – București
Imobilul din bulevardul Eroii Sanitari numărul 8. Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București. Identificarea resursei culturale prin prisma aspectelor esențiale din evoluția istorică. Studiu de fundamentare pentru intervenții viitoare (autor)

Participări la conferințe

Selecție dintre cele mai recente intervenții

2021 – București
Toate-s vechi și nouă toate. „Casa Udriște Năsturel” din Herăști, comunicare în cadrul simpozionului internațional „Arhitectură. Restaurare. Arheologie” 2021, cu tema „Monument și societate”, simpozion organizat de Asociația „Arhitectură. Restaurare. Arheologie” și de Institutul de Arheologie Vasile Pârvan

2019 – București
“Designing Heritage” (“The First Euro-Asian International Forum on Heritage”, organizat de Institutul Național al Patrimoniului și de Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”): moderator al mesei rotunde cu titlul “World’s Heritage Today”

2019 – Florești, județul Prahova
On Buildings and Trees, On People and Ideas, prelegere în cadrul școlii de vară „La palat în Florești”, organizată de Arché Association și fundația Cantacuzino Florești în parteneriat cu Institutul Național al Patrimoniului, fundația Pro Patrimonio și Asociația Peisagiștilor din România

2019 – Sighișoara / România
The Perpetual Challenges of Educating Architects for Preservation in Romania, comunicare în cadrul conferinței internaționale European Heritage. Shared Experience and Regional Specificities. Cultural Heritage Conference, organizată de Institutul Național al Patrimoniului și Ministerul Culturii și Identității Naționale, în zilele de 10.04.019 – 13.04.2019, la Sighișoara / Romania

Publicații și articole

Dintre cele mai recente publicații

Cultural Values between Preservation Theory, Practice and Law. Excerpts from a Romanian Story, în
Stefano DʼAvino, Restoration in Romania. Theory and Practice, Pescara, 2020, pp. 162–170
ISBN 978-88-501-0392-8

To Inherit, to Entrust, to Protect … a Piece of Bucharest between Călărași Road and the Popa Soare Street, în Caiete ARA. Arhitectură. Restaurare. Arheologie / Cahiers ARA / ARA Hefte / ARA Reports, 11 / 2020, București, 2020, pp. 181-194
ISSN 2068-0686

Kirchenburgen als identitätsstiftende Architektur / Material, imaterial și intangibil, în
Kulturerbe Siebenbürgische Kulturlandschaft. Natur und Kultur im Spannungsfeld – Erhalt von Kulturlandschaft und gebauten Kulturgütern. Beiträge zum internationalen Symposium im Mai 2018 / Bisericile fortificate în peisajul cultural din Transilvania. Natura și cultura în câmp de tensiune – conservarea peisajului cultural și a activelor culturale construite. Contribuții la simpozionul internațional din mai 2018, editură proprie, 2019, pp. 73-83
E-book, ISBN 978-3-930015-06-1(E-book PDF)

No Means, No Meaning or Heritage versus Politics in Romania în
Caiete ARA. Arhitectură. Restaurare. Arheologie / Cahiers ARA / ARA Hefte / ARA Reports, 10 / 2019, București, 2018, pp. 251-262
ISSN 2068-0686

Despre formarea actualului și viitorului „arhitect-restaurator” – varianta „Ion Mincu”, București. Ediție revăzută și adăugită – titlu redus, fără acordul autorului, la titlu (fără subtitlu), Revista Monumentelor Istorice 1 / 2017 (număr apărut abia în anul 2018), pp. 10-15
ISSN 1842-5720

Patrimoniul cultural construit între caracterul de unicat și necesitatea de reglementare / The Built Cultural Heritage Between Its Uniqueness and the Need for Planning Regulations, Transsylvania Nostra 4 / 2018 (anul / year XII, 48), pp. 35-42
ISSN-L 1842-5631, ISSN (print) 1842-5631, ISSN (on-line) 2344-5084

Rețeaua stradală, structura parcelelor și regimul de construcție ca instrumente pentru delimitarea și reglementarea zonelor construite protejate, în
Ciobanu, Vasile; Iacob, Dan Dumitru (coord.), Studii de istorie a orașelor. In honorem Paul Niedermaier, Academia Română, Institutul de Studii Socio-Umane, Sibiu, Comisia de Istoria Orașelor, Contribuții privind istoria orașelor, vol. XVI, București – Brăila, 2017, pp. 210-235
ISBN 9787-973—27-2838-3
ISBN 978-606-654-258-6

Ateliere, workshopuri, concursuri

Nominalizări și premii

2021
nominalizare, Bienala de Arhitectură XIV. Acum, secțiunea secțiunea „Clădiri industriale, administrative, turistice și sport/loisir” , în calitate de autor al studiului „Imobilul din Calea Dorobanți numărul 32, București. Identificarea resursei culturale prin prisma elementelor esențiale din evoluția istorică. Studiu de fundamentare la scară urbană pentru intervenții viitoare”, studiu dedicat proiectului elaborat de arh. Dan Marin, în colaborare cu Radu Malașincu (arhitectură), Mircea Neacșu (structură), Aram Hazarian (perete cortină), Nicolas Triboi (arhitectură peisageră)

2021
nominalizare, Bienala de Arhitectură XIV. Acum, secțiunea „Publicații de arhitectură”, în calitate de consultant științific și autor al prefeței pentru Stoean, Matei Eugen, Ctitorii ale oamenilor liberi. Arhitectura bisericilor de zid ale românilor din zonele de graniță dintre Oltenia, Muntenia și Transilvania, București, 2021

2021
premiu, Anuala de arhitectură București 2021, secțiunea „Arhitectură și cercetare”, categoria „Carte de arhitectură”, în calitate de consultant științific și autor al prefeței pentru Stoean, Matei Eugen, Ctitorii ale oamenilor liberi. Arhitectura bisericilor de zid ale românilor din zonele de graniță dintre Oltenia, Muntenia și Transilvania, București, 2021

2020
nominalizare, ediția a 8-a a conferinței Cities of Tomorrow, categoria “Civil Society”, pentru proiectul „Catalog București (Bucharest Catalogue)” al organizației non-guvernamentale ARCEN, în calitate de consultant științific

2019
premiu, Anuala de Arhitectură București – ediția a XVII-a 2019, secțiunea Arhitectura construită – arhitectura publică, în calitate de autor al studiului „Imobilul din Calea Dorobanți numărul 32, București. Identificarea resursei culturale prin prisma elementelor esențiale din evoluția istorică. Studiu de fundamentare la scară urbană pentru intervenții viitoare”, studiu dedicat proiectului elaborat de arhitect
Dan Marin, în colaborare cu Radu Malașincu (arhitectură), Mircea Neacșu (structură), Aram Hazarian (perete cortină), Nicolas Triboi (arhitectură peisageră)

2014 – Bienala de Arhitectură din România
nominalizare la Bienala de Arhitectură XI. Dilemele și provocările spațiului arhitectural, secțiunea Arhitectura patrimoniului cultural, pentru Biserica Evanghelică Fortificată de la Moșna / Meschen, județul Sibiu – restaurare, proiectant general Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, conf. dr. arh. Mihai Opreanu, coordonator de proiect complex; prof.dr.arh. Hanna Derer, studii și releveu; ing. Dan Ionescu, structură; prof.dr.arh. Marius Smigelschi, consultant; conf.dr.arh. Radu Pană, CAD și IT; arh. Joszef Kovacs, releveu electronic; arhitecți Radu Nicolae, Antonia Cîrciumărescu, Oana Măciucă, Aurora Târșoagă, Dan D. Ionescu, Codina Dușoiu, Ana-Maria Labo, Ana Botez, Consuela Dumitrescu, Silvia Costiuc, Ana Botica, Zsolt Szasz, restaurare pictură și paramente: Kiss Lorand, Romeo Gheorghiță; instalații: inginerii Gheorghe Păunescu,
Ioan Mareș; constructor: AtlasCons Sibiu, Sanda Ioan și Lucian Mihu

2014 – Gala Industriei de Carte din România, ediția a III-a, 2014, diplomă de excelență, categoria „Cea mai bună carte a anului – Carte de Popularizare” pentru București demolat – Demolished Bucharest. Arhive neoficiale de imagine – Unofficial Archive Images. 1985, Imprimeria Arta Grafică, 2013 (autor principal: pp. 11-192 și 199-205 dintr-un total de 205), organizatori Asociația Editorilor din România & Headsome Communication

CV-Hanna-Derer.pdf