Foto Zina Macri

Zina Macri

Dr.arh.
Conferențiar universitar la dept. Științe tehnice

zina.macri@uauim.ro

Proiecte de cercetare

Membru în echipa de elaborare a „Ghidului de bună practică pentru atingerea nivelurilor optime, din punct de vedere al costurilor, ale cerințelor minime de performanță energetică a diverselor categorii de clădiri”. Responsabil proiect UAUIM conf.dr.ing. Mihaela Georgescu; 2017.

Membru în echipa de elaborare a normativului de proiectare “Soluții cadru pentru reabilitarea termo-hidro-energetică a anvelopei clădirilor de locuit existente”. Șef proiect conf.dr.ing. Mihaela Georgescu; 2009.

Membru în echipa proiectului de cercetare finanțat de MENC – CNCSIS (Program tip A) 2007-2008 intitulat „Utilizarea sistemelor constructive ușoare în reabilitarea complexă a blocurilor de locuințe construite în România în perioada 1950-1990”, director de proiect: prof. dr. arh. Rodica Crișan.

Membru în echipa de cercetare/responsabil secțiune „Cadrul fizic al locuirii colective”, proiect finanțat de MEC-CNCSIS (Program tip A_consorțiu) 2005-2007, intitulat „REAL - Abordare interdisciplinară privind creșterea calității locuirii prin reabilitarea marilor ansambluri de locuit din România”, director de proiect prof. dr. arh. Mariana Eftenie.

Director al proiectului de cercetare “Reciclarea deșeurilor provenite din materiale de construcție“, finanțat de MEC-CNCSIS (program tip At) 2001-2002.

Participări la conferințe

- Comunicare „Collective socialist housing in Romania – complex solutions for sustainable upgrade, between/besides energy improvement and structural safety”, în cadrul conferinței SER4SC - SEISMIC AND ENERGY RENOVATION FOR SUSTAINABLE CITIES, University of Catania, Italia 2018. Publicarea articolului: Macri, Z., Collective socialist housing in Romania – complex solutions for sustainable upgrade, between/besides energy improvement and structural safety, în SER4SC - SEISMIC AND ENERGY RENOVATION FOR SUSTAINABLE CITIES Conference proceedings, 2018; Eds.: Margani G., Rodono G., Sapienza V., pp 35-43. ISBN 978-88-96386-56-9. https://www.researchgate.net/profile/Giuseppe-Margani/publication/347518395_Seiemic_and_energy_renovation_for_sustainable_coties_-_SER4SC_Proceedings/links/5fe0606da6fdccdcb8ebe1df/Seiemic-and-energy-renovation-for-sustainable-coties-SER4SC-Proceedings.pdf

- Participare în colectivul de organizare a edițiilor 2017-2020 ale Sesiunii de Comunicări Științifice din cadrul manifestării DST/UAUIM „Atelierele de la Sibiu”; susținere comunicare „Eco-Rehab – workshopul studențesc ca alternativă la proiectul de atelier” în cadrul Sesiunii 2013 intitulată „Experiment, comunicare și inovație didactică în arhitectură”; susținere comunicare „Impactul schimbărilor climatice în proiectarea de arhitectură”, în cadrul Sesiunii 2020 intitulată "Portretul unei schimbări de paradigmă: Revoluția Sustenabilității". https://atelierele-sibiu.info/

- Membru al Comitetului Științific ICAR 2015 – International Conference on Architectural Research, „re[search] through architecture”, București 2015. Moderator al sesiunii de prelegeri „Innovation and Experiment” din cadrul ICAR 2015, tema 2 „Innovation in Construction“. https://icar2015.uauim.ro/committees/

- Coordonator al echipei de organizare a celei de-a treia întruniri a grupului de lucru tematic „Teaching Conservation in Architectural Education” din cadrul Asociației Europene a Școlilor de Arhitectură (EAAE - European Association for Architectural Education), manifestare cu titlul “III Workshop on Conservation: Modernist Neighbourhoods – Conservation/ Regeneration”, UAUIM 2011

- Keynote lecturer la workshopul internațional „BUCHAREST Eco-Rehab WORKSHOP - Eco-Rehabilitation of a post-war collective housing neighbourhood from Bucharest”/ „Eco-reabilitarea unui cartier de blocuri postbelice din București”, UAUIM 2010. https://www.uauim.ro/evenimente/eco-rehab-workshop/

Publicații și articole

- Marin, V.; Berescu, C., Macri, Z., An uncertain future: prospects for Bucharest's large housing estates, în Journal of Housing and the Built Environment on August 21, 2021, https://doi.org/10.1007/s10901-021-09893-2

- Georgescu E.-S., Georgescu M.S., Macri Z., Marino E.M., Margani G., Meita V., Pana R., Cascone S.M., Petran H., Rossi P.P., Sapienza V., Voica M.. Seismic and Energy Renovation: A Review of the Code Requirements and Solutions in Italy and Romania. În Sustainability journal (ISSN 2071-1050; CODEN: SUSTDE), 2018, 10(5), 1561; https://doi.org/10.3390/su10051561 https://www.researchgate.net/publication/325151006_Seismic_and_Energy_Renovation_A_Review_of_the_Code_Requirements_and_Solutions_in_Italy_and_Romania

- Macri, Z. - „Toma T. Socolescu, Arhitect Român 1883-1960”; Macri, I (foto). Editura Universitară "Ion Mincu", Colecția „Monografii”, București, 2013. ISBN 978-606-638-062-1

- Macri, Z., „Rehabilitating Mass-Housing Estates – The Romanian Block of Flats between Research and Teaching Experience”, în Gyurkovich, M. (ed.), ECO-REHAB 3 CRACOW 2012. FUTURE of the CITY - Mass Housing Estates or Multifamily Housing Complexes?, pp.65-72; Cracow University of Technology Editions/ Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012. (300p.), ISBN 978-83-7242-673-4 https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/26908/From ground to sky.pdf?sequence=1

- Macri, Z., „Bucharest. From CIAM to 2011 – densification and transformation of Romanian socialist mass-housing estates”, în Sotoca, A. (ed.), After the Project – updating Mass Housing Estates, pp 66-75, Universitat Politecnica de Catalunya, 2012, ISBN 978-84-7653-919-4 https://core.ac.uk/download/pdf/41821109.pdf

- Macri, Z., „Dealing with Bucharest’s Mass-Housing Estates – Dristor Neighbourhood”, în Crișan, R.; Macri, Z.; Panait, A. (eds.), “Visions on Mass-Housing Sustainable Rehabilitation: student workshop, Bucharest, February-March 2010”, pp. 57-79, Editura Universitară Ion Mincu, București, 2011, ISBN 978-973-1884-91-2 https://www.academia.edu/50200086/VISIONS_ON_MASS_HOUSING_SUSTAINABLE_REHABILITATION

- „Databases for the complex materiality of architecture – a teaching method”, prezentat și în cadrul celui de-al patrulea workshop EAAE-ENHSA Teaching Construction in Architectural Education, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona/ Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona, Spania, septembrie 2005. https://www.eaae.be/wp-content/uploads/2017/04/29_researching-and-redifining.pdf

Ateliere, workshopuri, concursuri

- Faculty advisor al echipei EFdeN în cadrul competiției internaționale Solar Decathlon Europe, Versailles 2014 (coordonator proiect complex pentru cele 10 concursuri/teme ale competiției); Sustainability honourable mention cu proiectul EFdeN, SDE Versailles 2014.

- Inițiator, tutor și coordonator din partea UAUIM al seriei de workshop-uri internaționale dedicate studenților arhitecți „ECO-Rehab. Eco-Rehabilitation of a post-war collective housing neighbourhood from Bucharest”. Prima ediție a avut loc la UAUIM, București, în 2010; în 2011 s-a desfășurat la Universitat Politecnica de Catalunya/Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, având titlul „AFTER THE PROJECT; updating Mass Housing Estates”; în 2012 la CUT Cracow University of Technology/Institute of Urban Design of the Faculty of Architecture, cu titlul „ECO REHAB III – FUTURE OF THE CITY”; în 2013 la POLIMI Politecnico di Milano/Scuola di „Architettura e Società”, cu titlul „ECO REHAB 4 – Milan, engine the smart city”; în 2014 la Fachhochschule Frankfurt am Main, în colaborare cu ETSAV - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, având titlul „ValuableRESIDE – INTERNATIONAL WORKSHOP ON URBAN REGENERATION IN OBSOLETE RESIDENTIAL AREAS WITH HERITAGE VALUE”.

- Invitat al Mesei Rotunde „THREE PERSPECTIVES - 2nd Perspective: Tutors & Lecturers” din cadrul „1st INTERNATIONAL SEMINAR -The Role of International Design Workshops in the Process of Architectural Education”, Cracow University of Technology/ Faculty of Architecture, 2013, Cracovia, Polonia. Urmat de publicarea articolului Macri, Z., “The Beginning of European Workshop", în “The role of the international student workshops in the process of the education of architects”, Anna Franta (Eds); rev. Krzysztof Bieda, Artur Jasiński. – Kraków: Wydaw. PK, 2016. ISBN 978-83-7242-910-0; pp 37-47

- Participare cu prezentarea „La réhabilitation des immeubles de logements : un schéma logique d’intervention sur le cadre physique de l’habitat collectif” în cadrul seminarului internațional/atelier științific franco-român intitulat « Le projet urbain : terrains d’investigation, champ de questionnement », organizat de ATU, UAUIM și INSA (L’Institut National de Sciences Appliquées) Lyon/ France, cu sprijinul Ambasadei Franței în România, București 2009

- Participare la conferința internațională „Recalificare urbană în contextul transformării orașelor din România”, cu prezentarea „Reabilitarea cartierelor de blocuri; cercetare și experiență pedagogică”, în cadrul activității de cooperare științifică dintre UAUIM și UNIGE – Facultatea de Arhitectură din cadrul Universității din Genova, UAUIM 2008