Foto Anda-Ioana Sfinteș

Anda-Ioana Sfinteș

Dr.arh.
Șef de lucrări la dept. Sinteza proiectării de arhitectură

anda.sfintes@uauim.ro

Proiecte de cercetare

1. SCHOLAR ARCHITECT – Creșterea calității științifice și didactice în învățământul de arhitectură, proiect finanțat prin CNFIS-FDI-2021-0069 (director proiect)

https://www.uauim.ro/cercetare/scholarh/ si https://www.facebook.com/scholarhuauim/

2. SCHOLAR ARCHITECT – Perfecționarea și creșterea calității științifice în învățământul de arhitectură, proiect finanțat prin CNFIS-FDI-2020-0655 (director proiect)

3. VIZ-UAUIM – Creșterea vizibilității producției științifice a UAUIM la nivel național și internațional, proiect finanțat prin UAUIM-FFCSU-2021-007 (director proiect)

Participări la conferințe

1. Co-organizator al sesiunilor anuale de comunicări științifice ale revistei Argument (din 2014) https://argument.uauim.ro/ si https://www.facebook.com/revistaargument/

2. Membru în comitetul de organizare al „European Symposium on Research in Architecture and Urban Design EURAU2016 – In Between Scales”, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București, 28-30 Septembrie 2016 https://eurau2016.uauim.ro/

3. Co-organizator al Simpozioanelor Naționale organizate de CSAU-UAUIM în colaborare cu Romexpo în cadrul târgurilor naționale Ambient și Construct Expo (2015-2019) https://www.facebook.com/simpozioaneleUAUIM

4. Inițiator și organizator al conferinței „Spațiul muzeal la limită. Între arhitectură și discurs”, 27 martie 2014 https://www.uauim.ro/evenimente/spatiul-muzeal-la-limita/

5. Speaker „Towards New Dynamic Methods of Education in Architecture”, prezentare în cadrul IDE Symposium – Interdisciplinary Thinking on Instructional Design for Distance Learning in Interior Design and Architecture Programs, Gulf University, 9 decembrie 2020 https://ide-symposium.gulfuniversity.org/

Publicații și articole

1. Anda-Ioana Sfintes (autor), “UC Louvain – LOCI. De la realitățile orașului la activități de predare și cercetare” publicat în Emil Barbu Popescu (coord.), Letiția Bărbuică (ed.), Context pedagogic arhitectural actual – experiențe internaționale, ed. Universitară „Ion Mincu”, București, 2020, pp. 127-141. https://editura.uauim.ro/pub/438

2. Anda-Ioana Sfintes, Radu Sfintes (autori), “Rethinking Architectural Spaces for Solar Energy Better Use”, în Solar Energy Conversion in Communities - Proceedings of the Conference for Sustainable Energy (CSE) 2020, Ion Visa și Anca Duta (eds.), Springer, pp. 487-499 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-55757-7_35

3. Ana Maria Dabija, Anda-Ioana Sfintes, Radu Sfintes (coord.), „Spații uitate – Spații pierdute – Spații recuperate / Forgotten Spaces – Lost Spaces – Reclaimed Spaces”, Ed. Universitară „Ion Mincu”, București, 2020, ISBN 978-606-638-215-1 https://editura.uauim.ro/pub/447

4. Anda-Ioana Sfintes (autor), „Architecture and Anthropology. Working in between Concepts”, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering No. 471, 2019, iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/471/7/072027 [indexat Web of Science]

5. Anda-Ioana Sfintes (autor), „Architecture under way. An anthropo-architectural approach” EURAU 2016 European Symposium on Research in Architecture and Urban Design: In Between Scales Proceedings, ed. Universitară „Ion Mincu”, București, 2016, ISBN 978-606-638-141-3, pag. 851-857 https://eurau2016.uauim.ro/dld/EURAU2016 Proceedings.pdf

6. Anda-Ioana Sfintes (coord.), „Spațiul muzeal la limită. Între arhitectură și discurs”, publicată în format digital pe CD, Ed. Universitară „Ion Mincu”, București, 2015, ISBN 978-606-638-152-9 https://editura.uauim.ro/pub/381

7. Anda-Ioana Sfintes (autor), „The Architecture of Virtual Space Museums”, publicată în European Scientific Journal ESJ, Ediție specială, nr. 3, Iunie 2013, pag. 238-244 https://eujournal.org/index.php/esj/article/view/1455/1464 [indexat Scopus]

Ateliere, workshopuri, concursuri

1. Coordonator al Atelierului de cercetare în antropologia arhitecturală - antropoarh, înființat, în martie 2016, în cadrul Centrului de Studii Arhitecturale și Urbane – CSAU al Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” https://antropoarh.ro / si https://www.facebook.com/antropoarh (3 workshop-uri desfasurate pana in prezent)

2. Organizator și coordonator (alături de director dep. Sinteza Proiectării de Arhitectură – Magda Stănculescu) al workshop-ului “Text [re]presentation”, Departamentul Sinteza Proiectării de Arhitectură, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București (2 workshop-uri desfasurate pana in prezent)

3. Participare: Innovative Learning Design in Higher Education: Theory into practice, workshop online organizat de Universitatea București în cadrul CIVIS – European Civic University, 5 martie 2021

4. Participare: How to foster social cohesion and inclusive education? Indications for the use of Index for Inclusion, workshop online organizat de Sapienza Univerity of Rome în cadrul CIVIS – European Civic University, 8 martie 2021

Alte informații

Secretar general de redacție începând cu nr. 11/2019, membru al colegiului de redacție începând cu nr. 5/2013 al revistei Argument, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București, revistă clasificată în categoria B de CNCS (2020), indexată în bazele de date CEEOL și ERIH PLUS (2019)