Foto Melania Dulămea

Melania Dulămea

Dr.arh.
Conferențiar universitar la dept. Bazele proiectării de arhitectură

Proiecte de cercetare

1. Proiectul: „Dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare și inovare din cadrul UAUIM prin introducerea noilor media de Realitate Virtuală în expunerea rezultatelor inovative ale cercetării prin proiect din Departamentele Bazele Proiectării de Arhitectură și Sinteza Proiectării de Arhitectură a UAUIM”, acronim VRtransFORM, selectat pentru finanțare în urma competiției Cercetare UAUIM 2021 (UAUIM-FFCSU-2021-003) - director proiect

2. Grant tip Bd 2006-2008 – competiția de granturi CNCSIS 2006 Bursa de cercetare științifică/creație artistică pentru tineri doctoranzi, pentru studiul “Arhitectură, societate – repere ale spațiului arhitectural contemporan” - titular grant

3. Grant CNCSIS “Implementarea strategiilor si politicilor Uniunii Europene in managementul si marketingul urban al unei municipalitati cu potential turistic ridicat. Studiu de caz privind gestiunea deseurilor si monitorizarea unor parametri de mediu” 2003-2005

Parteneri: SC ICPE SA Bucuresti, ECOPROIECT Bucuresti, sinTactic Grup Bucuresti, Primaria Municipiului Constanta, SC CALORIS Group SA, CPP Bucuresti

Proiectul a primit Premiul I al Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică (ANCS) în anul 2005 - membru in echipa de cercetare

4. Proiect de cercetare Fachhochschule Regensburg Germania

Titlul proiectului “'Entwicklung eines interactive event Getriggertenmultimediale Lehrfilms Uber die Architekturstile des 15 bis 18 Jahrhunderts (ALF) – Renastere, Baroc, Rococo in Italia, Germania, Romania” - Membru in echipa de cercetare

Participări la conferințe

1. Organizator UAUIM Housing Hub 2021 - eveniment in cadrul Anualei de Arhitectura Bucuresti 2021,

- conferinta Learning from the European City, Jonathan Sergison, https://www.facebook.com/oar.bucuresti/videos/753275208678371

- masa rotunda ”Despre oraș, locuire, arhitectură și alte pandemii”, https://www.facebook.com/oar.bucuresti/videos/251422540021407

2. Organizator UAUIM Housing Hub 2020, expozitie virtuala, https://www.anuala.ro/2020/uauim-housing-hub/,

3. Organizator Ideeas for the center of Bucharest, Stories of future houses eveniment în cadrul Anualei de Arhitectura Bucuresti 2019, eveniment in cadrul Anualei de arhitectura Bucuresti 2019, https://www.facebook.com/events/sala-auditorium-muzeul-national-de-arta-al-romaniei/ideas-for-the-center-of-bucharest-stories-of-future-houses/2480464218848263/,

https://www.uauim.ro/evenimente/expo-stories-of-future-houses/

4. Participare cu comunicarile ”Materiality and Context”, (autor: Melania Dulămea), ”Reinventing the public sphere – Europolis”, (autor: Melania Dulămea), prezentate în cadrul The Urban Education Live Symposium, 5-6- Octombrie 2018, București

5. Participare cu comunicarea "Innovation, creativity, design, education" (autor: Melania Dulămea) prezentată la Conferința internațională ICAR 2015 și publicată în Proceedings - ICAR 2015, Ed. Universitară „Ion Mincu” București, ISSN 2393 – 4425

Publicații și articole

1. Despre arhitectură și mecanismele minții, ed. Universitară “Ion Mincu” Bucuresti, 2012, ISBN 978-973-1884-56-1, autor

2. Idei. Sinteza exercițiilor didactice ale atelierului de arhitectură anii 2/3, 2008-2014, ISBN 978-606-638-097-3, Editura Universitară ”Ion Mincu” București, 2014, coordonator

3. ”Școala celor două școli” în Context pedagogic arhitectural actual – experiențe internaționale, ISBN 978-606-638-206-9, Editura Universitară ”Ion Mincu” București, 2020, pag. 67-77, autor capitol

4. “Conception and creativity – a cognitive neuropsychology approach”, Romanian Journal of Neurology, Volume X, no.3, 2011, coautor

5. “The Neurobiology of visual arts – implications in the neuroplasticity process” , Romanian Journal of Neurology, Volume X, no.3, 2011, coautor

Ateliere, workshopuri, concursuri

1. • Anuala de arhitectura Bucuresti 2006 - Premiul sectiunii arhitectură de interior, Reabilitare și amenajare interioara locuinta Ds+P+1+M, București, autori: V. Popescu, M. Dulamea, https://www.anuala.ro/proiecte/2006/amenajari/i01/

2. • Bienala de arhitectură București 2012, sectiunea Arhitectură, Locuinta unifamilială Snagov, autori: V. Popescu, M. Dulamea, proiect selectat, https://www.uar-bna.ro/2012/proiecte/1/180/

3.• Presedinte juriu si Membru în echipa de organizare a concursului studențesc de idei de arhitectură ”Prototip pentru comunitate” 2018 organizat de asociația Zeppelin în parteneriat cu Holcim România, https://e-zeppelin.ro/prototip-comunitate/galerie-de-proiecte/

4. • Organizator concurs studențesc de idei de arhitectură „Podul școlii Ferdinand - un pod intre școala și comunitate” 2017, https://www.uauim.ro/evenimente/concurs-podul-ferdinand/

5. • Coordonator workshop interdisciplinar "Spatii urbane, spatii recuperate" 2016, organizator Asociatia Pro Magna in parteneriat cu UAUIM si OAR Bucuresti (prin Anda Zota, Andra Paris) . Workshopul a avut ca scop facilitarea schimbului de idei, de metode, de viziuni legate de arhitectură și spațiu public între studenți și profesioniști din diverse arii de competență. https://scoaladearhitectura.ro

Alte informații

Director Departament Bazele Proiectarii, Facultatea de Arhitectura, https://www.uauim.ro/departamente/bp/, https://www.facebook.com/bazeleproiectarii