Andreea Iosif

Conferențiar universitar la dept. Studiul formei și ambient

https://orcid.org/0000-0002-0044-9727

https://sketchfab.com/deeajo

https://www.artstation.com/deeaiosif5

https://www.youtube.com/channel/UClT54XgMEV7Cxy78J_wATFA

Proiecte de cercetare

1/ Membru al grantului CNCSIS, cod 1353, cu tema: "Evidența informatizată a patrimoniului arhitectural" (director conf. dr. arh. Doina Niculae, perioada 2004-2006)
2/ Studiu de fezabilitate pentru inființarea Laboratorului de Fabricație Digitală, proiect de cercetare desfășurat în 2017-2018
3/ Membru in echipa de cercetare: Recrearea în realitate virtuală a Muzeului Simu și rememorarea altor victime ale demolărilor realizate în București în perioada comunistă. Proiect finanțat din Fondul Timbrul Arhitecturii și derulat de Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților Români și de Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, prin Centrul Expozițional Documentar.
4/ Coordonator pentru organizarea Atelierului Experimental Mac Popescu al UAUIM, proiect realizat prin parteneriat al UAUIM cu Fundația Globalworth; sef de proiect: prof. dr. arh. Emil Barbu Popescu; perioada august 2019 – febr. 2021
5/ Director de proiect pentru proiectul de cercetare InstrulabMincu (UAUIMFFCSU2021-020) (perioada de implementare sept-nov 2021)
https://www.uauim.ro/cercetare/uauim-ffcsu-2021/instrulab/
6/ Membru în proiectul VRtransFORM (UAUIMFFCSU2021-003, perioada de implementare sept-nov 2021, director de proiect Melania Dulămea)
https://www.uauim.ro/cercetare/uauim-ffcsu-2021/vrtransform/
7/ Membru în proiectul Instrulab2 (UAUIMFFCSU2022-011, perioada de implementare sept-nov 2022, director de proiect Andreea Ivanciof)
8/ Membru în proiectul cultural „Tradiție și tehnologie – Documentarea digitală a Ansamblului Bisericii fortificate din Dealu Frumos” inițiat de Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România în parteneriat cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”. Perioada de implementare mai-dec 2022, coordonator proiect Claudia Popescu.

Participări la conferințe

1/ Speaker la simpozionul „Arhitectură si tehnologie”, CONSTRUCTEXPO, 14 apr. 2011, cu o comunicare la secțiunea „Arhitectură religioasă și tehnologie”
2/ Speaker la simpozionul „Provocări in spatiul construit”, ROMEXPO, 29 mar. 2012, cu o comunicare la sectiunea „Cadre Didactice”
3/ Speaker la conferința internațională „ICAR 2012”, Bucharest, 19-20 mai 2012, cu o comunicare la sectiunea „Intelligent Building and Adaptive Architecture”
4/ Speaker la Simpozionul Național SPAȚIU – ARTĂ – ARHITECTURĂ, ROMEXPO, 21 aprilie 2013, cu o comunicare la sectiunea Tehnologie arhitecturală
5/ Speaker la "International Workshop Cluj-Napoca Romania" impreună cu dr. arh. Carmen Dumitrescu, 23-24 iunie 2015, cu comunicarea "A sustainable approach: integrated solutions for the rehabilitation of existing residential areas and buildings".
6/ Speaker la Conferinta Patrimoniul cultural - teme actuale ; comunicare cu tema „Digitizarea 3D a patrimoniului cultural – de la obiect la peisaj. Studii de caz recente, Reconstructia digitală a Muzeului Simu”, 11 dec 2019, INP;
7/ Speaker la Atelier Spatii si Realităti Mixte, organizat de UrbanEye Film Festival și CINETic, 09 nov 2019, cu o prezentare pe tema „Muzeul Simu in VR”
8/ Speaker la conferinta internationala Designing Heritage – the First Euro-Asian International Forum on Heritage organizată de UAUIM, INP, ICOMOS Romania, Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia Roma, Italy, ARCHI-DEPOT Corporation, Tokyo, Japan, Universita degli Studi di Brescia, Italy, cu o prezentare pe tema „Muzeu Virtual”, 29 oct 2019
9/ Speaker la Sesiunea de comunicări Stiințifice a Institutului Național al Patrimoniului, sectiunea Patrimoniu Digital, cu tema „Mostenirea culturala in era provocarilor digitale”, 15 dec. 2021
10/ Speaker la evenimentul „Industry Formum” organizat de MNIR în parteneriat cu UAUIM si CINETic, cu tema „Replici digitale pentru patrimoniu”, 20 iunie 2022. Eveniment desfășurat în cadrul proiectului european DaeL - e-Peisajele arheologice ale Dunării / Danube’s Archaeological e-Landscapes

Publicații și articole

3a. Studii publicate în evenimentele științifice naționale și internaționale, recunoscute în țară și străinătate:

1/ Iosif A. „A Digital avatar of an Ancient Technique: the Mosaic”, in „Proceedings – ICAR 2012: (Re)writing history”, Editura UAUIM, Bucuresti, 2012 (ISBN 978-606-638-023-2)
2/ Iosif A. „Light Poetics Deciphered Through a Physically-Based Computer Simulation: Mihai Voda Church”, prezentare cu rezumat in „Abstracts ICAR 2012: International Conference on Architectural Research – (Re)writing history”, „Ion Mincu” University Publishing House, Bucharest, 2012 (ISBN 978-606-638-022-5)

3b. Cărți, capitole de carte:
3/ Iosif A. "Modelare virtuală ilustrată prin programul Rhinoceros", Editura UAUIM, Buc., 2005 – suport de curs pentru facultățile de Arhitectură și Arhitectură de Interior (ISBN 973-7999-24-X)
4/ Iosif A. "Modelare virtuală – caiet de laborator", Editura UAUIM, 2013 – suport de curs pentru anii I și II, secțiile Arhitectură de Interior și Design, (ISBN 978-606-638-055-3)
5/ Iosif A. "Spațiul sacru in tipar informatic", Editura UAUIM, 2013 (ISBN 978-606-638-056-0)
6/ Iosif A. "Imagistica proiectării contemporane", Ed. UAUIM, 2013 (ISBN 978-606-638-057-7)

3c. Articole si studii publicate în reviste de specialitate:
7/ Iosif A. „ECCLESIA 3D – A Computer Software for Modeling and Cataloging Heritage Churches”, în vol. colectiv „Landscape-Architecture-Technology-Ambient”, Editura UAUIM, Bucuresti, 2011 (ISBN 978-606-638-011-9)
8/ Iosif A. „Contemporary representations techniques”, în volumul colectiv „Challenges within the Built Environment – 120 Years of Higher Education in Architecture”,Editura UAUIM, București, 2012 (ISBN 978-606-638-017-1)
9/ Iosif A. “Computational Architecture”, in volumul colectiv bilingv „Space-Art-Architecture”, Editura UAUIM, București, 2013 (ISBN 978-606-638-067-6)
10/ Iosif A., Popescu C., „An interdisciplinary art-tech approach through a VR application for the Simu Museum”, CINETic REVIEW, Vol. 1, Nr. 1, 2019, pg. 129-145. (ISSN-L 2668-7186)

Ateliere, workshopuri, concursuri

1/ Premiul 2, faza de creație - Concursul National de Design pentru Mobilier , APMR 2009 (I.D. 7001211241)
2/ Proiect selecționat la concursul de urbanism “București 2000” (participare în cadru colectiv, proiectant general Tofan Arkitect, 1996)
3/ Proiect selecționat la concursul de urbanism “Piața Revoluției” (participare în cadru colectiv, proiectant general Tofan Arkitect, 1997)
4/ Ecclesia 3D – Inventariere prin desen - proiect selecționat la BNAB 2012, secțiunea Studii și proiecte finalizate și nerealizate
5/ Mentiunea de onoare « The most accurate model » la Concursul international Vimania Architecture (autori Andreea Iosif si Călin Șuteu, 2018)
6/ Participare la Festivalul AMURAL Editia 7, Brasov, septembrie 2020, cu instalatia „Turnul Speranței”, in calitate de coordonator echipa

Studiile absolvite

Institutul de Arhitectura "Ion Mincu", Facultatea de Arhitectura si Urbanism, 1988-1994

Parcursul academic

Asistent (din 1999), lector (din 2009), apoi conferentiar (din 21013) la Departamentul Studiul Formei și Ambient al UAUIM
Titular discipline CGI: Vizualizari, Modelare Virtuala, CAD, Imagistica Proiectarii, Fabricatie Digitala si Modelare Parametrica la Facultatile de Arhitectura si Arhitectura de Interior

Proiecte de arhitectură

1/ Primăria orașului Buftea: proiect de arhitectură, faza D.D.E. (nr. 1106/1995). Proiectant general: Tofan Arkitect. Obiectiv executat.
2/ Administrația financiară a sectorului 3, proiect de extindere (nr 1103’/1995). Proiectant general: Tofan Arkitect. Obiectiv autorizat.
3/ Sediul Citibank, proiect de arhitectură, faza D.D.E. (nr. 1108/1996). Proiectant general: Tofan Arkitect. Obiectiv executat.
4/ Releveu imobil Calea Victoriei nr.131-135 (fost Minister al Transporturilor). Proiectant general: C.C.P.E.C., aprilie 2000
5/ Imobil P+1E+M, Baba Voica nr. 7, sect.4 (nr. 34/2006). Autor proiect arhitectură. Proiectant general: Acsa Prex. Obiectiv executat.
6/ Administrația financiară a sectorului 3, proiect de amenajare (nr 1103/1995). Proiectant general: Tofan Arkitect. Obiectiv executat.
7/ Machetă refuncționalizare Piața Centrală Roșia Montană. Șef componentă proiect complex. Proiectant general: C.C.P.E.C., contract 2/2011. Obiectiv executat.