Foto Cristina Victoria Ochinciuc

Cristina Victoria Ochinciuc

Dr.arh.
Cadru didactic afiliat la Școala Doctorală de Arhitectură

victoria.ochinciuc@gmail.com

Proiecte de cercetare

- Proiect de cercetare finațat prin Programul PARTENERIATE ÎN DOMENIILE PRIORITARE, Directia de cercetare 3. Mediu, PN – II – PCCA – 2013 – 4 – 0509, Contract UEFISCDI nr. 102 / 1.07.2014, UAUIM nr.2/2014; REDUCEREA EFECTELOR INSULEI TERMICE URBANE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CONFORTULUI URBAN ȘI ECHILIBRAREA CONSUMULUI ENERGETIC ÎN BUCUREȘTI (REDBHI)- in derulare; Autoritatea contractantă: UEFISCDI; Instituția coordonatoare UAUIM, cercetator; director de proiect

- Contract UAUIM nr. 23/2008 - cercetator in echipa partenerului P2 (UAUIM) la contractul PNCDI2, nr. 1511, incheiat în cadrul Programului – INOVARE, modulul I: Dezvoltare de produs-sisteme, Categorie proiect: PDP, tip proiect: CDI Orientate: “CASE PASIVE ADECVATE CONDIȚIILOR CLIMATICE DIN ROMÂNIA – acronim Casa Pasivă”, coordonator– ISPE Bucuresti, - coordonator si director de proiect: Drd.Ing.Carmencita CONSTANTIN, responsabil stiintiific al partenerului P1 UAUIM: Prof. dr. arh. Cristina Victoria Ochinciuc, sef de proiect2008-2010. Proiect premiat de catre ISOVER 2013, pentru eficienta energetica, reprezentand "Casa Pasiva in conditii climatice specifice in Romania". Premiul a fost acordat pentru creativitate, expertiza si abilitate atat in inovare cat si in protectia mediului;

- Contract UAUIM nr. 21/2008 – Membru in echipa coordonatorului de program CO – UAUIM la contractul PNCDI nr. 22120 (3206), incheiat în cadrul Programului 4 – PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE, DIRECTIA DE CERCETARE: D3, DOMENIUL 2: “SISTEME DE SOLUTII INTEGRATE PENTRU REABILITAREA CLADIRILOR/CARTIERELOR DE LOCUIT – acronim SIR”, 2008-2011;

- Contract UAUIM nr. 28/2007 - Director de Proiect din partea partenerului P1 (UAUIM) la CONTRACTUL PNCDI 2 nr. 3204 incheiat în cadrul Programului 4 – CNMP PN II, PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE, DIRECTIA DE CERCETARE: D3, “ANVELOPE INTELIGENTE CU FUNCTIUNI DE UTILIZARE A EXERGIEI MEDIULUI PENTRU CLADIRI CU CONFORT RIDICAT SI CONSUM ENERGETIC REDUS – acronim ANVINTEX”, coordonator Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor – INCERC Bucuresti, dr. ing. Horia PETRAN- coordonator si director de proiect, responsabil stiintiific al partenerului P1 UAUIM: Prof. dr. arh. Cristina Ochinciuc, 2007-2010 (in derulare).

- Contract nr. 62/2003, Colaborare UAUIM cu INCERC la proiectul AMTRANS : “IMPACTUL SOLUȚIILOR MODERNE DE REABILITARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR EXISTENTE ASUPRA PERFORMANȚEI ENERGETICE ȘI ECONOMICE A ACESTORA ÎN CONCEPTUL PREVEDERII DIRECTIVEI EUROPENE 2002/91/EEC”. Faza1/2003: Conceptul de dezvoltare durabilă în contextul modernizării energetice a clădirilor existente. Soluții tehnice moderne de reabilitare energetică a clădirilor. Responsabil de specialitate (contract INCERC 6B02/2003)

Participări la conferințe

- Participare la 3rd Train the Trainers event, November 23-24, 2010, Bucharest / proiect: From Estonia till Croatia: Intelligent Energy Saving Measures for Municipal housing in Central and Eastern European Countries: INTENSE

- Participare la 2nd Train the Trainers event, August 24-26, 2010, Tallinn / proiect: From Estonia till Croatia: Intelligent Energy Saving Measures for Municipal housing in Central and Eastern European Countries: INTENSE;

- Participare la 14th International Passive House Conference 2010, 28-29 May 2010 Dresda si prezentarea comunicarii: „PASSIVE HOUSE IN ROMANIA – A RESULT OF INNOVATIVE SUSTAINABLE DESIGN”, autori: prof. dr. arh. Cristina Victoria Ochinciuc, conf. dr. ing. Mihaela Georgescu, arh. Radu Andone / coordonator prezentare in co-autorat;

 Participare la Expozitia internationala pentru materiale si sisteme pentru constructii – editia a XVI-a / Construct Expo Antreprenor / mai 2010 Complexul Expozițional ROMEXPO la manifestarea organizata de ISPE / comunicare: Reabilitarea termica a cladirilor de locuit individuale un imperativ al inceputului de secol XXI. Proiecte de succes realizate in tarile membre UE, autori: prof. dr. arh. Cristina Victoria Ochinciuc, conf. dr. ing. Mihaela Georgescu, arh. Radu Andone / reprezentanti UAUIM ca partener in Proiectul: „Case Pasive adecvate conditiilor climatice din Romania” – proiect de cercetare-inovare 2008

- Participare la 1st Train the Trainers event, Martie, 2010, Tallinn / proiect: From Estonia till Croatia: Intelligent Energy Saving Measures for Municipal housing in Central and Eastern European Countries: INTENSE

 Participare la 1st International Conference PASSIVE HOUSE IN ROMANIA, paper: “Passive House – result of an Inovative and Sustainable Design, Arch. Cristina Ochinciuc Ph. D., Eng. Mihaela Georgescu Ph. D., UAUIM - Ion Mincu Architecture and Urbanism University, Romania”, 12 november 2009, Pallace Hall, Bucharest,

 Participare la Expoziția realizărilor cercetării românești – Salonul Cercetării – 2009 și Expoziția Internațională de invenții, Cercetare Științifică și Tehnologii Noi – INVENTIKA 2009, 28-31 octombrie 2009, Complexul Expozițional ROMEXPO și prezentarea proiectului “Case pasive adaptate condițiilor climatice din România” prin macheta casei și postere și sustinerea seminarului: “Casa pasivă în UE și în România”, vineri 30.10.2009, Pavilionul 13 – Arena ideilor, Complexul expozițional ROMEXPO.

 Participare la Conferința AAEC (Asociația Auditorilor Energetici pentru Clădiri) ediția a III-a “Eficiența Energetică a Clădirilor – Capacitatea României de a răspunde cerințelor europene privind performanța energetică a clădirilor”, București, Palatul Parlamentului, 22 – 23 octombrie 2009, Prezentare: ”Dezvoltarea durabilă a orașului și locuirii: exemple de strategii, soluții și proiectare integrată”, conf. dr. ing. Mihaela Georgescu, prof. dr. arh. Cristina Victoria Ochinciuc, conf. dr. arh. Dorina Târbujaru, conf. dr. arh. Carmen Dumitrescu, lector. dr. arh. Gabi Mindu, asistent. drd. arh. Codruța Iana

 Participare la Conferința AAEC (Asociația Auditorilor Energetici pentru Clădiri) ediția a III-a “Eficiența Energetică a Clădirilor – Capacitatea României de a răspunde cerințelor europene privind performanța energetică a clădirilor”, București, Palatul Parlamentului, 22 – 23 octombrie 2009, Prezentare: Performanta energetica a cladirii – un raspuns mai bun sau specific al cladirii la mediul inconjurator

 Participare la “SOLAR AND WIND INTERNATIONAL CONFERENCE - SWIC 2009”, NESL – ICPE, Agigea Test Site Facility, on 10 - 12 August 2009, Prezentare: ”Elemente de arhitectura durabila”, dr. arh. Cristina Victoria OCHINCIUC, dr. ing. Mihaela GEORGESCU,

- Participare la Expozitia de produse tehnologice si servicii rezultate în cadrul programului INOVARE organizat de AMCSIT Politehnica (Agenția Managerială pentru Cervetare Științifică, Inovare și Transfer Tehnologic) pe 28 iulie 2009, ora 9, în holul rectoratului Universității Politehnica București. La această expoziție s-a prezentat în cadrul proiectului “Case pasive adecvate condițiilor climatice din România” o machetă și un poster de prezentare.

- Participare la simpozionul SIR (PROIECT DE CERCETARE: SISTEME INTEGRATE PENTRU REABILITAREA CLĂDIRILOR ȘI CARTIERELOR DE LOCUIT), din 24.06.2009, Bucuresti UAUIM: „Reabilitarea complexă a ansamblurilor de clădiri locuit: context, direcții și criterii” și la masă rotundă: “Criterii de performanță pentru proiectarea clădirilor durabile și rebilitarea complexă a ansamblurilor de locuințe” cu comunicarea: “Integrarea principiilor de proiectare durabila a cladirilor din Romania se va finaliza prin aplicarea protocolului de evaluare a acestora”

- The 13th International Conference on Passive Houses 2009, 16-20.04.2009, Frankfurt, Germania

Publicații și articole

- „PASSIVE HOUSE IN ROMANIA – A RESULT OF INNOVATIVE SUSTAINABLE DESIGN” , Conference Proceedings, 14th International Passive House Conference 2010, 28-29 May 2010 Dresden, autori: prof. dr. arh. Cristina Victoria Ochinciuc, conf. dr. ing. Mihaela Georgescu, arh. Radu Andone;

- articol: Performanta energetica a cladirii – un raspuns mai bun sau specific al cladirii la mediul inconjurator, autori: prof. dr. arh. Cristina Victoria Ochinciuc, conf. dr. ing. Mihaela Georgescu, arh. Radu Andone / publicat în volumul Conferinței Naționale AAEC (Asociația Auditorilor Energetici pentru Clădiri) ediția a III-a: “Eficiența Energetică a Clădirilor – Capacitatea României de a răspunde cerințelor europene privind performanța energetică a clădirilor”, București, Palatul Parlamentului, 22 - 23 octombrie 2009, pag.1-13, ISBN 978-973-8249-87-5, editura FAST PRINT, publicat și pe CD-ul conferinței.

- articol: ”Dezvoltarea durabilă a orașului și locuirii: exemple de strategii, soluții și proiectare integrată”, autori: conf. dr. ing. Mihaela Georgescu, prof. dr. arh. Cristina Victoria Ochinciuc, conf. dr. arh. Dorina Târbujaru, conf. dr. arh. Carmen Dumitrescu, lector. dr. arh. Gabi Mindu, asistent. drd. arh. Codruța Iana, publicat în volumul Conferinței Naționale AAEC (Asociația Auditorilor Energetici pentru Clădiri) ediția a III-a: “Eficiența Energetică a Clădirilor – Capacitatea României de a răspunde cerințelor europene privind performanța energetică a clădirilor”, București, Palatul Parlamentului, 22 - 23 octombrie 2009, pag.1-13, ISBN 978-973-8249-87-5, editura FAST PRINT, publicat și pe CD-ul conferinței;

- articol: “Amenajarea spatiului exterior din proximitatea cladirilor - complement al strategiei de reabilitarea termica” autori: conf. dr. ing. Mihaela Stela Georgescu, prof. dr. arh. Cristina Victoria Ochinciuc, conf. dr. arh. Alexandru Vasiliu, revista “Energetica” nr. 6, iunie 2008, ISSN: 1453-2360: Locințele secolului XXI și economia de energie10 pag. 233-238, referent Anton Roșu

- “PROPUNERE DE INTRODUCERE A INDICATORILOR PENTRU CLADIRILE DURABILE”, Cristina Victoria Ochinciuc , Editura Universitara “Ion Mincu”, Bucuresti, 2006

- „ARHITECTURA SI SCHIMBAREA CLIMATICA”, Cristina Victoria Ochinciuc , Editura Universitara “Ion Mincu”, 2006

- PARTNERSHIP PRACTICE – EDUCATION. Independent boundaries for the traditional professional in architecture. Ochinciuc Victoria, Diversity – a Resource for the Architectural Education, European Association for Architectural Education, Ion Mincu University Press, ISBN 2 – 930301-26-0, 2005

- „CONCEPTUL DEZVOLTARII DURABILE IN ARHITECTURA. PROIECTAREA INTEGRATA”, Ochinciuc Victoria, Editura Universitara “Ion Mincu”, Bucuresti, 2002

- Reevaluarea programului existent de educatie a specialistilor in Dezvoltarea Durabila. Consideratii privind educarea arhitectilor pentru un mediu construit durabil (autor) / Construct Design – Revista de constructii si Arhitectura, anul I, nr. 9-10, august 2000

- Formarea specialistilor pentru Dezvoltare Durabila – o viitoare necesitate a ofertei de lucru pe piata romaneasca a constructiilor (autor) / Construct Design – Revista de constructii si Arhitectura, anul I, nr. 12, oct. 2000

- “ENVIRONMENTAL ECONOMICS IN THE TEACHING OF ARCHITECTURE AND URBANISM” – comunicare prezentata la Simpozionul “Standard and Diversity in Architectural Education”, Bucuresti, iulie 1995 si publicata in volumul cu acelasi titlu / CEPES Studies on Higher Education, Leland C. Barrows Sen. Editor, UNESCO, 1996

Ateliere, workshopuri, concursuri

- Co-organizator manifestare internationala “UNISCAPE” UAUIM, oct. 2016workshop: Arhitectura bionica. Unicitate si globalitate in Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului (invitati: prof. PhD. arch. Rosa Cervera, prof. PhD. arch. Javier Pioz) /workshop organizat in practica de vara a studentilor din Geoparcul dinozaurilor Tara Hategului

- Be – bionic (invitati: prof. PhD. arch. Rosa Cervera, prof. PhD. arch. Javier Pioz) – workshop organizat la UAUIM, ianuarie 2010

- Coordonator activitate studenteasca in parteneriatul UB – UAUIM -U Petrosani, Universitatea Agricola si de Medicina Veterinara Timisoara, Universitatea Babes Bolyai Cluj in cadrul aplicarii Agendei 21 de dezvoltare durabila locala in asezarile din cadrul Geoparcului Dinozaurilor Tara Hategului

- Participare la workshop-ul “Creating Greener Workspaces” training event organized by The Romania Green Building Council (RoGBC) - Listen, learn, discuss and network with the key experts and practitioners in energy efficient and ecological construction. A workshop to educate the Romanian marketplace on the advantages of green office policies, design and renovation. April 22, 2009, Half day event. Bucharest, Romania – RoGBC Office. Experts from the Romania Green Building Council and WWF Finland's “Green Office” initiative.

- Participare in calitate de organizator la conferinta sustinuta de Prof. dr. ing. E.h. Klaus Daniels insotita de lansarea cartii "Energy design for tomorrow" publicate la Munchen, UAUIM, 19-20 MARTIE 2009.

- Participare in calitate de organizator din partea UAUIM la prelegerea “Sustainability in Architecture” organizata de Ambasada Olandei si SenterNovem Olanda si sustinuta de arhitecti din Olanda, pe 3 martie 2009 la UAUIM, Bucuresti. si pe 4 martie 2009 la Crowne Plaza, Bucuresti in calitate de organizator al manifestarii

- Participare in calitate de organizator la Conferinta internationala “Sustainability in Architecture – Duch-Romanian ideas on saving Energy” organizata de Ambasada Olandei si SenterNovem Olanda pe 4 martie 2009 la Crowne Plaza, Bucuresti.

- Participare la intalnirea de lucru organizata la “Passive Hause Institut” de la Darmstadt, Germania, in perioada 18-19 februarie 2009 – consultare cu specialisti germani pentru proiectul de cercetare CNMP Program PNII – INOVARE, contract UAUIM nr. 23/2008: Case Pasive adecvate conditiilor climatice din Romania.

- Participare la workshopul organizat de Romania Green Building Council, cu tema "Green Architectural Design & the Enabling Technologies", 27 ianuarie 2009, Hotel Mariotte, Bucuresti.

- Participare in perioada 11 - 16 ianuarie 2009, la manifestarile prilejuite de BAU 2009 – Architecture, materials, systems – Munich Trade Fair Centre - „Renovation and Modernisation Forum – The future of building and MacroArchitecture Forum„ Munchen, Germania. In cadrul acestora am participat la: Congresul „Sustainable and energy-efficient building for the future” (12.01.2009), Simpozionul „Building/Energy/Climate – it’s the buildings that count” (13.01.2009), „1st International Symposium – Healthy Building” (13.01.2009), „Housing industry day” (14.01.2009), „Detail symposium energy and sustainability” (14.01.2009), „Housing industry day” (15.01.2009), „ift architects Congress Windows-Facades-Doors-Glass” (16.01.2009);

- Universitatea Petroșani, noiembrie 2006: “Tabăra de vară Castelul Corvineștilor - prilej pentru reorientarea interdisciplinară a practicii studenților arhitecți”.

Alte informații

Abilitati si competente demonstrate demonstrate in cadrul:

- activitatilor de cercetare, in calitate de director de proiect si de membru in echipa;

- organizarii practicii de vara din Geoparcul Dinozaurilor din Tara Hategului;

CV-Cristina-Ochinciuc.pdf