Foto Bogdan Andrei Fezi

Bogdan Andrei Fezi

Dr.habil.arh.
Conferențiar universitar la dept. Bazele proiectării de arhitectură
Cadru didactic afiliat la Școala Doctorală de Arhitectură

Proiecte de cercetare

"- 2012 – câștigător în calitate de coordonator de echipă de cercetare UAUIM a Proiectului complex de cercetare exploratorie intitulat Bucharest Heading Back to the West after 1989. Historical and Architectural Parallels. European Integration. 1831-1947, 1989 – present”, cod PN-II-ID-PCCE-2011-2-0074, finanțat de UEFISCDI, valoare 2.224.028 lei, împreună cu prof.dr. Zoe Petre (coordonator de echipă de cercetare Universitatea București) și Catherine Durandin (director de proiect), proiect oprit ca urmare a demisiei directorului de proiect.

- 2007 - 2010, Director de program al proiectului de cercetare București, „Micul Paris”. Modelul francez și european. Trecut și perspective în arhitectură și urbanism, U.A.U.I.M., finanțat de C.N.C.S.I.S., valoare 632.900 lei."

Participări la conferințe

"- Comunicare cu tilul „Cities at the Age of Pandemics” prezentare și acceptare pentru publicare la conferința internațională Cities at the Age of Pandemics Cities In A Changing World: Questions of Culture, Climate And Design, New York. City Tech, CUNY, 16-18.06.2021

- Comunicare și articol acceptate cu titlul „Bucharest and European Influences. One Century of Urbanism: 1831-1939”, secțiunea „Villes Capitales : Fonder l’Espace Urbain, Forger l’Identité Politique”, la conferința EAUH 2020 Cities in Motion, Anvers 2020, amânată pentru 2022 din motive de COVID-19

- Comunicare cu titlul „Le modèle de la France en Roumanie après 1989 : nouveau départ pour les mêmes préoccupations"", la colocviul internațional 1989, hors-champ de l’architecture officielle, des petits mondes au Grand, la l’ENSA Paris-Malaquais, 19.03.2021

- Comunicare cu titlul „Arhitectura și urbanismul românești în contextul pandemiei de COVID-19: abordări istorice și implicații de viitor. Romanian Architecture And Urbanism In The Context Of The Covid-19 Pandemics” la sesiunea de comunicări științifice „Spațiul construit. Concept și expresie. The Built Space. Concept and Expression”, UAUIM, online, 28.05.2020

- Intervenție în colocviul Dessiner la transition, c'est maintenant. Responsabilité territoriale et entreprise : l'économie face à la transition sociale et écologique, Fondation Braillard Architectes, Metrolab.Brussels și LASUR/EPFL, 28.05.2020.

- Participare la dezbaterea Dessiner La Transition C'est Maintenant #2, Fondation Braillard Architectes, Geneva, online, 23.04.2020

- C.A. pentru Annual Conference Webinar #2: Promoting universities' societal engagement, 22.04.2020, European University Association, online, 22.04.2020

- Comunicare cu titlul „De la systématisation de Bucarest à la destruction des villages roumains”, în cadrul colocviului internațional L’art de bâtir aux champs. La ferme moderne : architecture rurale et constructions agricoles au XXe siècle. Les campagnes européennes et les territoires coloniaux, entre tradition et innovation. Colocviu organizat de Ministère de la culture et de la communication și l'Institut national d'histoire de l'art, Paris, 11-12 octombrie 2012. Publicată « De la systématisation de Bucarest à la destruction des villages roumains », In Situ [online], 21/2013, publicat online pe 11 iulie 2013. URL: http://insitu.revues.org/10390; DOI : 10.4000/insitu.10390. ISSN electronic 1630-7305.

- Comunicare cu titlul „Bucarest, « le Petit Paris ». Un siècle de voirie, réseaux, hydraulique. 1831-1939”, la Primul congres francofon de istoria construcțiilor, 19-21 iunie 2008, Paris, publicată în Edifice & Artifice. Histoires constructives. Paris, Picard, 2010, ISBN 9782708408760.

- Masă rotundă în sala de conferința Institutului Cultural Român de la Paris, „L’influence française au tournant du XXe siècle”, Paris, 18 aprilie 2006. Cu aceasta ocazie, a fost prezentată și cartea Bucarest et l’influence française. Entre modèle et archétype urbain. 1831-1921, de Bogdan Andrei Fezi, publicată la l’Harmattan, Paris, 2005."

Publicații și articole

"- „Cities at the Age of Pandemics”, AMPS PROCEEDINGS JOURNAL SERIES, ISSN 2398-9467, în curs de publicare 2021

- Capitol „The Role of Architecture and Urbanism in Preventing Pandemics”, în Kumar, Vijay (ed.), SARS-CoV-2 Origin and COVID-19 Pandemic Across the Globe. Londra, IntechOpen, 2021, ISBN: 978-1-83968-756-3

- „Le modèle de la France en Roumanie après 1989 : nouveau départ pour les mêmes préoccupations"", 1989, hors-champ de l’architecture officielle, des petits mondes au Grand, l’ENSA Paris-Malaquais, prevăzută pentru 2021

- „Arhitectura și urbanismul românești în contextul pandemiei de COVID-19: abordări istorice și implicații de viitor. Romanian Architecture And Urbanism In The Context Of The Covid-19 Pandemics”, Argument, nr. 12/2020, ISSN 2501-6334,  indexată CEEOL și ERIH PLUS

- „Health Engaged Architecture In The Context Of COVID-19”. Journal of Green Building, 1 March 2020; 15 (2): 185–212. doi: https://doi.org/10.3992/1943-4618.15.2.185. Revista cu H-index 19. Indexată în the Arts & Humanities Citation Index și în  Current Contents/Arts & Humanities. Premiu acordat: UEFISCDI, Resurse Umane - Premierea rezultatelor cercetării - Articole, Competiția 2020, cod depunere PN-III-P1-1.1-PRECISI-2020-50752

- FEZI, Bogdan Andrei; IROLLO, Jean-Marc. Résidence de France en Roumanie. Reședința Franței la București, Editions Internationales du Patrimoine, Paris, 2013, ISBN 979-10-90756-06-9

- « De la systématisation de Bucarest à la destruction des villages roumains », In Situ [online], 21/2013, publicat online pe 11 iulie 2013. URL: http://insitu.revues.org/10390 ; DOI : 10.4000/insitu.10390. ISSN electronic 1630-7305.

- „Bucarest, « le Petit Paris ». Un siècle de voirie, réseaux, hydraulique, 1831-1939”, Edifice & Artifice. Histoires constructives, Paris, Picard, 2010, ISBN 9782708408760.

- Bucureștiul european. București, Curtea Veche, 2010, ISBN 978-606-588-067-2.

- Bucarest et l’influence française. Entre modèle et paradigme urbain. 1831-1921. Paris, Harmattan, 2005, ISBN 2-7475-9181-6.

 Ateliere, workshopuri, concursuri

"- Premiul UEFISCDI, Resurse Umane - Premierea rezultatelor cercetării - Articole, Competiția 2020, cod depunere PN-III-P1-1.1-PRECISI-2020-50752, pentru articolul „Health Engaged Architecture In The Context Of COVID-19”. Journal of Green Building, 1 March 2020; 15 (2): 185–212. doi: https://doi.org/10.3992/1943-4618.15.2.185. Revista cu H-index 19. Indexată în the Arts & Humanities Citation Index și în Current Contents/Arts & Humanities.

- Anuala de Arhitectură București a Ordinului Arhitecților din România, Filiala Teritoriala București, Nominalizare la Premiul Secțiunii carte de Arhitectură, 2011, pentru cartea Bucureștiul european. București, Curtea Veche, 2010 – unic autor."

Studiile absolvite

"2012-2013 Abilitarea de a conduce lucrări de doctorat Arhitectură și urbanism

Comisia internațională de abilitare: prof.dr.arh. Leen van DUIN, TU Delft, Olanda, prof.dr.arh. Smaranda BICA, Universitatea ""Politehnica"" din Timisoara, prof.dr.arh. Adriana MATEI, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Universitatea Bucuresti, bd. Regina Elisabeta nr. 4-12

1999 – 2003 Doctorat în arhitectură și urbanism, Universitatea Paris 82, rue de la Liberté, 93526 - SAINT-DENIS cedex 02, Franța

Cercetare doctorală în arhitectură și urbanism. Titlul tezei: Bucarest et l’influence française. Entre modèle et paradigme urbain. 1831-1921 [București și influența franceză. Între model și arhetip urban. 1831-1921]

Très honorable avec félicitations [Summa Cum Laude]

îndrumători prof.dr.arh. Pierre Pinon și prof.dr.arh. Emil Barbu Popescu.

1998 - 1999 Diplomă de studii aprofundate (Diplôme d'études approfondies)

Domeniul „Proiectului arhitectural și urban”. Baze metodologice. Disertație de final.

Ecole d’Architecture de Paris-Belleville

1992 - 1998

Diplomă de arhitect

Istoria arhitecturii, teorie, restaurare, urbanism, tehnologii arhitecturale, elemente de mediu, design. Proiect de diplomă complex.

Institutul de Arhitectură „Ion Mincu”

1996-1997 Atestat pentru schimb de studenți – program Tempus, Concepte de design, Urbanism, Structuri, Modelare pe calculator

University of Nottingham

Parcursul academic

2013- prezent: conferențiar

2004-2013: șef de lucrări

1999 - 2004: preparator, șef de atelier, director de cercetare, îndrumător de diplomă, UAUIM, Învățământ universitar de arhitectură

2004 profesor invitat, predare la nivel postuniversitar, Ecole d’Architecture de Paris-Belleville

1998-2003 cercetător asociat, activități de cercetare în arhitectură și urbanism, L’Institut parisien de recherche : architecture, urbanistique, société, département de l'UMR  7543/FRE 2408 du C.N.R.S.) [Institutul parizian de cercetare: arhitectură, urbanism, societate, departament al UMR  7543/FRE 2408 al C.N.R.S.]

Proiecte de arhitectură

- Romanian Building Awards, Nominalizare, Casa S, 2017, unic autor.

- Anuala de Arhitectură București a Ordinului Arhitecților din România, Filiala Teritoriala București, Proiectul „Casa N”, Categoria arhitectură rezidențială/ locuințe individuale, Premiul Rehau, 2015 – unic autor.

- Concurs pentru construirea Mediatecii Gustave Eiffel din Levallois-Perret, Franța, premiul I, 2008, în colaborare Archi-tecture (Paris) și Arcvision (București) – arhitect colaborator.

- Concurs pentru extinderea Palatului Victoria, proiect finalist, 2007, în asociere dintre Archi-tecture (Paris) și Arcvision (București) – arhitect asociat

- Concurs pentru Liceul Francez la București, premiul II, 2005, în asociere dintre Archi-tecture (Paris) și Arcvision (București) – idem.

- Concurs pentru Școala Națională de Arte Aplicate la Nevers, 1999, premiul I  – șef de proiect angajat al Archi-tecture (Paris).

- Concurs pentru Sală polivalentă la Chécy, 1999, premiul I – idem.

- Concurs pentru Școala primară la Levallois-Perret, 2000, premiul I – idem.

- Concurs pentru Centrul de reeducare și de readaptare funcțională de la Kerpape (Lorient), 2001, premiul I – idem

- Concurs pentru Restructurarea si extinderea blocului operator al Centrului Spitalicesc Universitar Dupuytren la Limoges, 1998, premiul I – arhitect colaborator

CV-Bogdan Andrei-Fezi.pdf