Foto Simona Munteanu

Simona Munteanu

Conferențiar universitar la dept. Planificare urbană și dezvoltare teritorială

simona.munteanu@uauim.ro

https://www.linkedin.com/in/munteanu-simona-a7880365/

Proiecte de cercetare

1- Contract de grant incheiat de Asociatia Municipiilor din Romania/Corpul Arhitectilor Sefi de Municipii si Agentia Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare USAID - Grant GRASP nr. LG-04-011 (valoare 18.202 $)/ 2004 - responsabil financiar și coordonator WP
2 -Contract de grant incheiat de Asociatia Arhitectilor Sefi de Municipii si Agentia Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare USAID – Grant ARD nr. AEP-I-00-00-00016-00/05-05 (valoare28.348 $)/2005 - responsabil financiar și coordonator WP
4 -CIVITAS  SUCCESS - Responsabil Tehnic pentru WP 6.6, WP 10.6 și colaborator pentru  WP 8.1 si WP 11.9 – 2005/2008
5 -MATRA - “Creșterea capacității operaționale pentru descentralizarea administrației publice în România” MATRA RO5871 – 2004/2005 - Expert local și coautor al „Strategiei de descentralizare pentru locuințele sociale/proiect pilot – municipiul Ploiești”
6 -STATUS - Strategic Territorial Agendas for "Small and Middle-Sized Towns" Urban Systems/2013 - Expert international
7 -Tisa Catchement Area Development –TICAD din cadrul SEE Programul de Cooperare Transnational Sud Estul Europei/2012 - expert internațional
8 - PLUS - CULTURAL - Actualizarea sub-pilonilor strategici de cercetare în UAUIM cu privire la Patrimoniul Cultural, proiect finanțat prin UAUIM-FFCSU-2021-021 - expert
9 - OPTIMINCU-UAUIM 2021- Optimizare Proceduri, Tehnologie și IMagine INstituțională pentru Cercetarea Universitară la UAUIM în 2021, proiect finanțat prin Fondul pentru Finanțarea Cercetării Științifice Universitare UAUIM 2021- director de proiect
10 - OPTIMINCU-UAUIM 2022- Optimizare Proceduri, Tehnologie și IMagine INstituțională pentru Cercetarea Universitară la UAUIM în 2022, proiect finanțat prin Fondul pentru Finanțarea Cercetării Științifice Universitare UAUIM 2022- director de proiect

Participări la conferințe

1 - Forumul „Parteneriate pentru dezvoltarea României – Potențialul Strategic al rețelei de parcuri, clădiri si terenuri industriale” –  MDRAP și CCIR, 30 octombrie 2016 - organizator
2 -Masa rotundă APUR  „Dezvoltarea imobiliară în România – de la vis la realitate. Istoria unui proiect” – Romexpo București,  9 martie 2018 - moderator
3 -Dezbatere profesională APUR „Statutul profesiunii de urbanist” – MNAC București,  7 iulie 2017 - moderator
4 -Dezbatere profesională „Perspective în educația de urbanism” Facultatea de Urbanism, Registrul Urbaniștilor din România, Asociația Profesională a Urbaniștilor din România – UAUIM București  8 noiembrie 2017 - moderator
5 -Dezbaterea profesională APUR „ Tendințe în dezvoltarea orașelor și provocări pentru urbaniști determinate de Agenda Urbană a UE”  - UAUIM București, 8 noiembrie 2016 -keyspeaker
6 -„The Danube Region – A wonderful network of world mixed heritage areas. entrepreneurial communities and smart tourism development” - Conferința internațională SUERD – Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării – București, noiembrie 2016 - expert speaker
7 -“Industrial Sites in Ploiești” - workshop in proiectul PROSIDE, INTERREG IIIB CADSES, Stuttgart/Germania,   octombrie 2004 - expert speaker
8 - “Parteneriatul Public Privat – factor al dezvoltării economice locale” - Forumul Romano Ucrainean organizat de Asociația Municipiilor din Romania, Baia Mare, septembrie 2005 -expert speaker
9 -  “Strategies for metropolitan development in Romania” - Conferința internaționala ICNW - “Development Strategies for Municipalities”,   INTERREG IIIC, Velden/Austria, septembrie 2005 - expert speaker
10 -“Asocierea localităților – variante de creare a zonelor metropolitane: studii de caz Oradea, Ploiești, Timișoara” -Conferința “Intercomunalitate si dezvoltare locala – creșterea gradului de absorbție a fondurilor structurale”, organizata de Ministerul Integrarii Europene si Federatia Autoritatilor Locale din Romania, Brașov, martie 2006 - expert speaker
11 -“Dezvoltarea economica durabila in zonele metropolitane – experiența româneasca” -Conferința internaționala ICNW - “Municipalities and Economy in Rural Areas” INTERREG IIIC, Hollabrun/Austria, septembrie 2006 - expert speaker
12- “ Experiența municipiului Ploiești in derularea Proiectului CIVITAS SUCCES “ -Seminarul privind Carta Verde Europeana a Transportului Urban - ”Perspective ale mobilității urbane in Romania”, organizat de Ministerul Dezvotarii, Lucrarilor Publice si Locuintei si UAUIM - București, decembrie 2007 - expert speaker
13 -„Orasele romanesti in cautarea durabilitatii” -Conferinta Nationala a Urbanistilor - editia I, Bucuresti, octombrie 2008 - keyspeaker
14 -“Ce restricții ale dreptului de proprietate sunt justificate de dezvoltarea urbană durabilă ?” -Seminarul “Practica Juridica in Domeniul Urbanismului”- MDRT, organizat de Universitatea București/Facultatea de Drept și Asociația Franco Română a Juriștilor, București, martie 2010 - expert speaker
15 - „Consideratii asupra noii generatii de Planuri Urbanistice Generale” -Conferința naționala Urban Concept – ediția a V a, Poiana Brașov, aprilie 2009 - keyspeaker
16 -„Premisele regenerării urbane în România - dezindustrializarea și efectele acesteia asupra orașului” -Conferința naționala Urban Concept – ediția a VIII a, Poiana Brașov, noiembrie 2010 - keyspeaker
17 -„The value of planning strategies in Romania in the light of the new 2014-2020 instruments” -Conferința internaționala STATUS – Midterm Conference, Scwechat/Austria, decembrie 2013 - expert speaker
18 -„Priorități în optimizarea planificării spațiale în România” -Forumul administraței publice – Palatul Parlamentului, București, iulie 2016 - expert speaker
19 -„The Danube Region – A wonderful network of world mixed heritage areas. entrepreneurial communities and smart tourism development”- Conferința internațională SUERD – Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării – București, noiembrie 2016 - expert speaker
20 - "Cercetarea ca pilon important în dezvoltarea mediului academic" - Conferința INNOMINCU 2021: Zilele cercetării în UAUIM, București 4-8 octombrie 2021
21- "Puterea juridică a regulamentelor de urbanism" - Conferința naționala de dreptul urbanismului și amenajarea teritoriului, Universitatea din București – Facultatea de Drept și Grupul editorial Universul Juridic, București 6 mai 2022, expert speaker
22 - "Oportunități de cercetare în spațiul european" - Conferința INNOMINCU 2022: Zilele cercetării în UAUIM, București 10-14 octombrie 2022 - speaker
23 - "Cercetarea în UAUIM - TRECUT-PREZENT-VIITOR" - Research Networking Day (RND), UAUIM, București 9 decembrie 2022 - keyspeaker

Publicații și articole

1 -Reglementare Tehnică MTCT “Testarea efectelor existentei Planului urbanistic General asupra rapidității obținerii autorizației de construire si evaluarea costurilor obținerii acesteia in conformitate cu prevederile legale. Metodologie de testare intr-un oraș mare a existentei PUG in obținerea AC” /2004 - coautor, Editura Prahova SA Ploiesti – 2010 – ISBN 978-973-8328-27-3
2 -"Ghidul Arhitectului Șef de Municipiu" elaborat în cadrul Contractului de grant încheiat de Asociația Municipiilor din România/Corpul Arhitecților Șefi de Municipii și Agenția Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare USAID - Grant GRASP nr. LG-04-011 / 2004 - coautor, Tipografia World Galaxy Trading, 2005 - ISBN 973-86333-3-8 (editia I), Editura Prahova SA Ploiesti, 2010 - ISBN 978-973-8328-28-0 (editia a II a)
3 -„Metodologie privind scenariile de constituire și funcționare a zonelor metropolitane ale municipiilor reședință de județ în România” – responsabil capitolul II - Analiza comparată a organizării zonelor metropolitane în Europa – în cadrul Grant ARD/USAID nr. AEP-I-00-00-00016-00/05-05 /2005
4 -„Tipuri de intervenții de remodelare a spațiului urban în peisajul orașelor europene - acțiuni de management și planificare a peisajului urban ” - în volum „Peisaj Cultural si Dezvoltare”, Editura Universitatii Ion Mincu Bucuresti – 2010/ISBN 978-1234567897
5 - „Contextul regenerării urbane în România - dezvoltarea economica si nevoia de politici specifice de protecție si management a peisajului urban - Premisele Regenerării Urbane în România - Dezindustrializarea și efectele acesteia asupra orașului” - în în volum „Peisaj Cultural si Dezvoltare”, Editura Universitatii Ion Mincu Bucuresti – 2010/ISBN 978-1234567897
 6 -„Strategia de descentralizare pentru locuintele sociale/proiect pilot – municipiul Ploiesti”  - Publicatie in cadrul grantului  MATRA RO5871
7 - "Diploma în patru cuvinte cheie - interviuri" în proiect SCHOLAR ARCHITECT – Creșterea calității științifice și didactice în învățământul de arhitectură finanțat prin CNFIS-FDI-2021-0069,

Studiile absolvite

 1985 - 1991 Institutului de Arhitectură „Ion Mincu”, București - arhitect diplomat
 2002 - 2004 Școala de studii academice postuniversitare, specializarea Urbanism si Amenajarea Teritoriului UAUIM, București - arhitect urbanist
 2005 - 2010 Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu", București - Doctor în urbanism

Parcursul academic

2012-2019: Lector UAUIM, Catedra „Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială”
2019: Conferențiar UAUIM, Catedra „Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială”
din 2021 coordonator al Masterului Management pentru Orașe Competitive - Facultatea de Urbanism
din 2020 Prorector pentru management academic operațional, cercetare, inovare